Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm

Câu trả lời đúng nhất: Vùng nước nội địa của một quốc gia là toàn thể vùng biển nằm trong ranh giới quốc gia. Vùng nước nội địa của tổ quốc bao gồm biển nội địa, hồ, sông và đầm phá nằm trên lục địa.

Câu hỏi: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:

A. Biển, hồ, sông, đầm phá ở khu vực biên giới

B. Biển, hồ, sông, đầm phá ở vùng cửa sông

C. Biển, hồ, sông, đầm phá nằm ngoài khu vực biên giới

D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Câu trả lời:


Câu trả lời chuẩn xác: D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Vùng nước nội địa của tổ quốc bao gồm biển nội địa, hồ, sông và đầm phá nằm trên lục địa.

>>> Xem thêm: Lãnh thổ quốc gia được tạo nên bởi những yếu tố nào?

Lý giải của thầy cô giáo giainhat.vn về lý do chọn đáp án D.

Lãnh thổ quốc gia bao gồm các bộ phận cấu thành là đất, nước, lòng đất và vùng trời. Vùng đất của quốc gia là bộ phận chính của lãnh thổ và thường chiếm phần lớn nhất về diện tích so với các vùng lãnh thổ khác. Lãnh thổ bao gồm toàn thể lục địa và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia (bao gồm cả các đảo ven bờ và các đảo xa bờ). Đất đai quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của một quốc gia. Vùng nước là tất cả các vùng nước nằm trong ranh giới quốc gia. Tuy nhiên, do vị trí địa lý và các yếu tố tự nhiên của mỗi quốc gia có biển hay ko có biển nên thủy bộ của mỗi quốc gia ko giống nhau. Căn cứ vào vị trí và đặc điểm của từng vùng, người ta thường chia vùng sông nước thành các phần:

+ Vùng nước nội địa bao gồm vùng nước trong các biển, hồ, ao, sông, suối, đầm phá … (cả tự nhiên và nhân tạo) nằm trên lục địa hoặc biển nội địa.

+ Vùng nước biên giới bao gồm sông, hồ và biển nội địa nằm trên khu vực biên giới giữa tất cả các nước.

>>> Xem thêm: KYkhái niệm lãnh thổ quốc gia, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia

Các câu hỏi trắc nghiệm bổ sung về Vùng nước nội địa của một quốc gia:

Câu hỏi 1: Vùng biển quốc gia bao gồm:

A. Vùng nội thủy, vùng nội thủy, vùng lãnh hải

B. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới

C. Vùng nội thủy, vùng biên giới, vùng nội thủy, vùng lãnh hải

D. Vùng nước nội địa, vùng lãnh hải

Câu trả lời chuẩn xác: C. Vùng nội thủy, vùng biên giới, vùng nội thủy, vùng lãnh hải

Câu 2: Lãnh thổ quốc gia gồm những vùng nào?

Một vùng đất; bầu trời; Vùng tiếp giáp

Dịu dàng; bầu trời; lãnh hải; khu vực thềm lục địa

C. Đất đai; bầu trời; Vùng đặc quyền kinh tế

D. Đất đai; nhiều nước; bầu trời; khu vực dưới lòng đất

Câu trả lời chuẩn xác: D. Đất đai; nhiều nước; bầu trời; khu vực dưới lòng đất

Câu hỏi 3: Nội thủy là vùng nước:

A. Nằm ngoài đường cơ sở

B. Bên trong đường cơ sở

C. Nằm trong lãnh hải

D. Dùng để tính chiều rộng lãnh hải

Câu trả lời chuẩn xác: B. Bên trong đường cơ sở

Câu 4. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:

A. Biển, hồ, sông, đầm phá ở khu vực biên giới

B. Biển, hồ, sông, đầm phá ở vùng cửa sông

C. Biển, hồ, sông, đầm phá nằm ngoài khu vực biên giới

D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Câu trả lời chuẩn xác: D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Câu hỏi 5. Vùng biển biên giới của Tổ quốc bao gồm:

A. Biển, hồ, sông nội địa nằm trên khu vực biên giới quốc gia

B. Biển nội địa, sông hồ nằm ở miền núi tổ quốc

C. Biển, hồ, sông nội địa nằm trong nội địa của tổ quốc

D. Biển, hồ, sông nội địa nằm ngoài khu vực biên giới quốc gia

Câu trả lời chuẩn xác: A. Biển, hồ, sông nội địa nằm trên khu vực biên giới quốc gia

Câu 6. Lãnh thổ thuộc chủ quyền trọn vẹn, tuyệt đối và trọn vẹn của quốc gia bao gồm những bộ phận nào?

Một vùng đất; nhiều nước; vùng trời trên lục địa và vùng nước; dưới lòng đất của họ

Dịu dàng; vùng trời trên lục địa; dưới lòng đất của họ

C. Đất đai; nhiều nước; vùng trời trên lục địa; dưới lòng đất của họ

D. Đất đai; bầu trời; dưới lòng đất của họ

Câu trả lời chuẩn xác: Một vùng đất; nhiều nước; vùng trời trên lục địa và vùng nước; dưới lòng đất của họ

——————————

Ở trên Trường giainhat.vn Học hỏi với bạn về Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm? Mong rằng qua bài viết này các bạn sẽ bổ sung được nhiều kiến ​​thức cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết. Chúc may mắn với việc học của bạn và đạt kết quả tốt!

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Thể loại: Lớp 11, Thể dục 11

Hình Ảnh về: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm

Video về: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm

Wiki về Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm

Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm -

Câu trả lời đúng nhất: Vùng nước nội địa của một quốc gia là toàn thể vùng biển nằm trong ranh giới quốc gia. Vùng nước nội địa của tổ quốc bao gồm biển nội địa, hồ, sông và đầm phá nằm trên lục địa.

Câu hỏi: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:

A. Biển, hồ, sông, đầm phá ở khu vực biên giới

B. Biển, hồ, sông, đầm phá ở vùng cửa sông

C. Biển, hồ, sông, đầm phá nằm ngoài khu vực biên giới

D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Câu trả lời:


Câu trả lời chuẩn xác: D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Vùng nước nội địa của tổ quốc bao gồm biển nội địa, hồ, sông và đầm phá nằm trên lục địa.

>>> Xem thêm: Lãnh thổ quốc gia được tạo nên bởi những yếu tố nào?

Lý giải của thầy cô giáo giainhat.vn về lý do chọn đáp án D.

Lãnh thổ quốc gia bao gồm các bộ phận cấu thành là đất, nước, lòng đất và vùng trời. Vùng đất của quốc gia là bộ phận chính của lãnh thổ và thường chiếm phần lớn nhất về diện tích so với các vùng lãnh thổ khác. Lãnh thổ bao gồm toàn thể lục địa và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia (bao gồm cả các đảo ven bờ và các đảo xa bờ). Đất đai quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của một quốc gia. Vùng nước là tất cả các vùng nước nằm trong ranh giới quốc gia. Tuy nhiên, do vị trí địa lý và các yếu tố tự nhiên của mỗi quốc gia có biển hay ko có biển nên thủy bộ của mỗi quốc gia ko giống nhau. Căn cứ vào vị trí và đặc điểm của từng vùng, người ta thường chia vùng sông nước thành các phần:

+ Vùng nước nội địa bao gồm vùng nước trong các biển, hồ, ao, sông, suối, đầm phá ... (cả tự nhiên và nhân tạo) nằm trên lục địa hoặc biển nội địa.

+ Vùng nước biên giới bao gồm sông, hồ và biển nội địa nằm trên khu vực biên giới giữa tất cả các nước.

>>> Xem thêm: KYkhái niệm lãnh thổ quốc gia, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia

Các câu hỏi trắc nghiệm bổ sung về Vùng nước nội địa của một quốc gia:

Câu hỏi 1: Vùng biển quốc gia bao gồm:

A. Vùng nội thủy, vùng nội thủy, vùng lãnh hải

B. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới

C. Vùng nội thủy, vùng biên giới, vùng nội thủy, vùng lãnh hải

D. Vùng nước nội địa, vùng lãnh hải

Câu trả lời chuẩn xác: C. Vùng nội thủy, vùng biên giới, vùng nội thủy, vùng lãnh hải

Câu 2: Lãnh thổ quốc gia gồm những vùng nào?

Một vùng đất; bầu trời; Vùng tiếp giáp

Dịu dàng; bầu trời; lãnh hải; khu vực thềm lục địa

C. Đất đai; bầu trời; Vùng đặc quyền kinh tế

D. Đất đai; nhiều nước; bầu trời; khu vực dưới lòng đất

Câu trả lời chuẩn xác: D. Đất đai; nhiều nước; bầu trời; khu vực dưới lòng đất

Câu hỏi 3: Nội thủy là vùng nước:

A. Nằm ngoài đường cơ sở

B. Bên trong đường cơ sở

C. Nằm trong lãnh hải

D. Dùng để tính chiều rộng lãnh hải

Câu trả lời chuẩn xác: B. Bên trong đường cơ sở

Câu 4. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:

A. Biển, hồ, sông, đầm phá ở khu vực biên giới

B. Biển, hồ, sông, đầm phá ở vùng cửa sông

C. Biển, hồ, sông, đầm phá nằm ngoài khu vực biên giới

D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Câu trả lời chuẩn xác: D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Câu hỏi 5. Vùng biển biên giới của Tổ quốc bao gồm:

A. Biển, hồ, sông nội địa nằm trên khu vực biên giới quốc gia

B. Biển nội địa, sông hồ nằm ở miền núi tổ quốc

C. Biển, hồ, sông nội địa nằm trong nội địa của tổ quốc

D. Biển, hồ, sông nội địa nằm ngoài khu vực biên giới quốc gia

Câu trả lời chuẩn xác: A. Biển, hồ, sông nội địa nằm trên khu vực biên giới quốc gia

Câu 6. Lãnh thổ thuộc chủ quyền trọn vẹn, tuyệt đối và trọn vẹn của quốc gia bao gồm những bộ phận nào?

Một vùng đất; nhiều nước; vùng trời trên lục địa và vùng nước; dưới lòng đất của họ

Dịu dàng; vùng trời trên lục địa; dưới lòng đất của họ

C. Đất đai; nhiều nước; vùng trời trên lục địa; dưới lòng đất của họ

D. Đất đai; bầu trời; dưới lòng đất của họ

Câu trả lời chuẩn xác: Một vùng đất; nhiều nước; vùng trời trên lục địa và vùng nước; dưới lòng đất của họ

——————————

Ở trên Trường giainhat.vn Học hỏi với bạn về Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm? Mong rằng qua bài viết này các bạn sẽ bổ sung được nhiều kiến ​​thức cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết. Chúc may mắn với việc học của bạn và đạt kết quả tốt!

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Thể loại: Lớp 11, Thể dục 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận