Vectơ khác với đoạn thẳng như thế nào? – Giải Toán 10

Câu hỏi: Vectơ khác với đoạn thẳng như thế nào?

Câu trả lời:

– Một đoạn thẳng có hai điểm cuối, nhưng trật tự của hai điểm cuối đó là được. Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng BA là một.

– Vectơ là một đoạn thẳng nhưng mà trật tự của hai điểm cuối có phân biệt. Vậy vectơ ABvà vector BA khác.

Hãy cùng trường giainhat.vn tìm hiểu các khái niệm Vectơ sau

I. Khái niệm

1. Khái niệm vectơ


Cho đoạn thẳng AB. Nếu ta chọn điểm A là điểm đầu và điểm B là điểm cuối thì đoạn thẳng AB có hướng từ A tới B. Lúc đó ta nói AB là đoạn thẳng có hướng.

Khái niệm. Vectơ là một đoạn thẳng có hướng.

Vectơ có điểm đầu A và điểm cuối B được kí hiệu là AB. và đọc là “vectơ AB”. Để vẽ vectơ AB Ta kẻ đoạn thẳng AB và ghi lại mũi tên ở đầu nút B.

Vectơ khác với một đoạn thẳng như thế nào?  (ảnh 2)

Vectơ cũng được ký hiệu là a.bxy … Lúc ko cần thiết phải xác định điểm mở đầu và điểm kết thúc của nó.

2. Vectơ cùng phương, vectơ cùng phương.

Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá của vectơ đó.

– Khái niệm. Hai vectơ đã cho là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

– Bình luận. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng nếu và chỉ lúc hai vectơ AB và AC cùng phe.

3. Hai vectơ bằng nhau

Mỗi vectơ có độ dài, là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó. Độ dài của AB ký hiệu là | AB| nên | AB| = AB.

Vectơ có độ dài bằng 1 được gọi là vectơ đơn vị.

Hai vectơ a và B được cho là bằng nhau nếu chúng có cùng hướng và cùng độ dài, ký hiệu là = b

Chú ý: Cho vectơ a → và điểm O, ta luôn tìm được điểm A duy nhất sao cho OA = a

4. Kho ảnh – ko

Chúng ta biết rằng mỗi vectơ có điểm đầu và điểm cuối và hoàn toàn được xác định lúc biết điểm đầu và điểm cuối của nó.

Hiện thời, với bất kỳ điểm A nào, chúng ta quy ước có một vectơ đặc thù có điểm đầu và điểm cuối đều là A. Vectơ này được ký hiệu là AA. và được gọi là vectơ – ko.

II. Lý thuyết về tổng và hiệu của hai vectơ

1. Tổng của hai vectơ

Vectơ khác với một đoạn thẳng như thế nào?  (ảnh 3)

2. Quy tắc hình bình hành

Nếu ABCD là hình bình hành thì:

Vectơ khác với một đoạn thẳng như thế nào?  (ảnh 4)

3. Tính chất của tổng các vectơ

Vectơ khác với một đoạn thẳng như thế nào?  (ảnh 5)

4. Hiệu của hai vectơ

Vectơ khác với một đoạn thẳng như thế nào?  (ảnh 6)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Vectơ khác với đoạn thẳng như thế nào? – Giải Toán 10

Video về: Vectơ khác với đoạn thẳng như thế nào? – Giải Toán 10

Wiki về Vectơ khác với đoạn thẳng như thế nào? – Giải Toán 10

Vectơ khác với đoạn thẳng như thế nào? – Giải Toán 10 -

Câu hỏi: Vectơ khác với đoạn thẳng như thế nào?

Câu trả lời:

- Một đoạn thẳng có hai điểm cuối, nhưng trật tự của hai điểm cuối đó là được. Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng BA là một.

- Vectơ là một đoạn thẳng nhưng mà trật tự của hai điểm cuối có phân biệt. Vậy vectơ ABvà vector BA khác.

Hãy cùng trường giainhat.vn tìm hiểu các khái niệm Vectơ sau

I. Khái niệm

1. Khái niệm vectơ


Cho đoạn thẳng AB. Nếu ta chọn điểm A là điểm đầu và điểm B là điểm cuối thì đoạn thẳng AB có hướng từ A tới B. Lúc đó ta nói AB là đoạn thẳng có hướng.

Khái niệm. Vectơ là một đoạn thẳng có hướng.

Vectơ có điểm đầu A và điểm cuối B được kí hiệu là AB. và đọc là "vectơ AB". Để vẽ vectơ AB Ta kẻ đoạn thẳng AB và ghi lại mũi tên ở đầu nút B.

Vectơ khác với một đoạn thẳng như thế nào?  (ảnh 2)

Vectơ cũng được ký hiệu là a.bxy … Lúc ko cần thiết phải xác định điểm mở đầu và điểm kết thúc của nó.

2. Vectơ cùng phương, vectơ cùng phương.

Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá của vectơ đó.

- Khái niệm. Hai vectơ đã cho là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

- Bình luận. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng nếu và chỉ lúc hai vectơ AB và AC cùng phe.

3. Hai vectơ bằng nhau

Mỗi vectơ có độ dài, là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó. Độ dài của AB ký hiệu là | AB| nên | AB| = AB.

Vectơ có độ dài bằng 1 được gọi là vectơ đơn vị.

Hai vectơ a và B được cho là bằng nhau nếu chúng có cùng hướng và cùng độ dài, ký hiệu là = b

Chú ý: Cho vectơ a → và điểm O, ta luôn tìm được điểm A duy nhất sao cho OA = a

4. Kho ảnh - ko

Chúng ta biết rằng mỗi vectơ có điểm đầu và điểm cuối và hoàn toàn được xác định lúc biết điểm đầu và điểm cuối của nó.

Hiện thời, với bất kỳ điểm A nào, chúng ta quy ước có một vectơ đặc thù có điểm đầu và điểm cuối đều là A. Vectơ này được ký hiệu là AA. và được gọi là vectơ - ko.

II. Lý thuyết về tổng và hiệu của hai vectơ

1. Tổng của hai vectơ

Vectơ khác với một đoạn thẳng như thế nào?  (ảnh 3)

2. Quy tắc hình bình hành

Nếu ABCD là hình bình hành thì:

Vectơ khác với một đoạn thẳng như thế nào?  (ảnh 4)

3. Tính chất của tổng các vectơ

Vectơ khác với một đoạn thẳng như thế nào?  (ảnh 5)

4. Hiệu của hai vectơ

Vectơ khác với một đoạn thẳng như thế nào?  (ảnh 6)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận