Vecto chỉ phương là gì? – Giải Toán 10

Đáp án cụ thể, giảng giải dễ hiểu nhất cho câu hỏi “Vectơ chỉ phương là gì?Cùng với đó là những kiến ​​thức tham khảo là tài liệu rất hay và có ích giúp các em học trò ôn tập và tích lũy thêm kiến ​​thức môn Toán.

Trả lời câu hỏi: Vectơ chỉ phương là gì?

Xác định vectơ chỉ phương của đoạn thẳng

Cho đường thẳng Δ. Chúng tôi có vectơ u 0 được gọi là vectơ chỉ phương (viết tắt: VTCP) của đường thẳng Δ nếu giá của nó song song hoặc trùng với Δ.

Vì vậy, giá của một vectơ là gì? Giá của một vectơ là đường thẳng đi qua gốc và đỉnh của vectơ đó.

Hình ảnh vectơ chỉ hướng của một đường

Bình luận

– Nếu bạn là vectơ chỉ phương của thì k (k ≠ 0) cũng là VTCP của Δ. Do đó, một đường thẳng có vô số vectơ chỉ phương.


– Một đường thẳng tuyệt vời được xác định lúc biết một điểm ∈ và VTCP của đường thẳng đó.

– VTCP và VTPT (Vectơ pháp tuyến) vuông góc với nhau. Do đó, nếu có một VTCP của u = (a; b) thì n = (- b; a) là một VTPT của Δ.

Tri thức sâu rộng về lý thuyết phương trình đường thẳng

1. Phương trình thông số của đường

[CHUẨN NHẤT]  Vectơ chỉ phương là gì? (ảnh 2)

2. Vectơ pháp tuyến của đoạn thẳng

[CHUẨN NHẤT]  Vectơ chỉ phương là gì? (ảnh 3)

3. Phương trình tổng quát của đường

[CHUẨN NHẤT]  Vectơ chỉ phương là gì? (ảnh 4)

Phương trình này được gọi là phương trình giao điểm cắt Ox và Oy tuần tự tại M (a0; 0) và N (0; b0).

4. Vị trí tương đối của hai dòng

[CHUẨN NHẤT]  Vectơ chỉ phương là gì? (ảnh 5)

5.Angle giữa hai dòng

Cho hai đoạn thẳng

[CHUẨN NHẤT]  Vectơ chỉ phương là gì? (ảnh 6)

6. Khoảng cách từ một điểm tới một đoạn thẳng

[CHUẨN NHẤT]  Vectơ chỉ phương là gì? (ảnh 7)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Vecto chỉ phương là gì? – Giải Toán 10

Video về: Vecto chỉ phương là gì? – Giải Toán 10

Wiki về Vecto chỉ phương là gì? – Giải Toán 10

Vecto chỉ phương là gì? – Giải Toán 10 -

Đáp án cụ thể, giảng giải dễ hiểu nhất cho câu hỏi "Vectơ chỉ phương là gì?Cùng với đó là những kiến ​​thức tham khảo là tài liệu rất hay và có ích giúp các em học trò ôn tập và tích lũy thêm kiến ​​thức môn Toán.

Trả lời câu hỏi: Vectơ chỉ phương là gì?

Xác định vectơ chỉ phương của đoạn thẳng

Cho đường thẳng Δ. Chúng tôi có vectơ u 0 được gọi là vectơ chỉ phương (viết tắt: VTCP) của đường thẳng Δ nếu giá của nó song song hoặc trùng với Δ.

Vì vậy, giá của một vectơ là gì? Giá của một vectơ là đường thẳng đi qua gốc và đỉnh của vectơ đó.

[CHUẨN NHẤT]  Vectơ chỉ phương là gì?
Hình ảnh vectơ chỉ hướng của một đường

Bình luận

- Nếu bạn là vectơ chỉ phương của thì k (k ≠ 0) cũng là VTCP của Δ. Do đó, một đường thẳng có vô số vectơ chỉ phương.


- Một đường thẳng tuyệt vời được xác định lúc biết một điểm ∈ và VTCP của đường thẳng đó.

- VTCP và VTPT (Vectơ pháp tuyến) vuông góc với nhau. Do đó, nếu có một VTCP của u = (a; b) thì n = (- b; a) là một VTPT của Δ.

Tri thức sâu rộng về lý thuyết phương trình đường thẳng

1. Phương trình thông số của đường

[CHUẨN NHẤT]  Vectơ chỉ phương là gì? (ảnh 2)

2. Vectơ pháp tuyến của đoạn thẳng

[CHUẨN NHẤT]  Vectơ chỉ phương là gì? (ảnh 3)

3. Phương trình tổng quát của đường

[CHUẨN NHẤT]  Vectơ chỉ phương là gì? (ảnh 4)

Phương trình này được gọi là phương trình giao điểm cắt Ox và Oy tuần tự tại M (a0; 0) và N (0; b0).

4. Vị trí tương đối của hai dòng

[CHUẨN NHẤT]  Vectơ chỉ phương là gì? (ảnh 5)

5.Angle giữa hai dòng

Cho hai đoạn thẳng

[CHUẨN NHẤT]  Vectơ chỉ phương là gì? (ảnh 6)

6. Khoảng cách từ một điểm tới một đoạn thẳng

[CHUẨN NHẤT]  Vectơ chỉ phương là gì? (ảnh 7)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận