Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố?

Câu trả lời đúng và giảng giải các câu hỏi trắc nghiệm “Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ phải có những nguyên tố nào?” cùng với những kiến ​​thức lý thuyết có liên quan là tài liệu Hóa học 12 hữu ích dành cho các bạn học trò và quý thầy cô tham khảo.

Đố: Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ phải có những nguyên tố nào?

A. Cacbon

B. Nitơ

C. Hiđro

D. Ôxy

Câu trả lời:


Câu trả lời xác thực: A. Cacbon

Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất quyết phải có nguyên tố cacbon.

Cùng trường giainhat.vn bổ sung thêm kiến ​​thức qua bài học mở rộng về hợp chất hữu cơ là gì nhé!

Tham khảo kiến ​​thức về Hợp chất hữu cơ

1. Hợp chất hữu cơ là gì?

Hợp chất hữu cơ là những hợp chất hóa học trong đó có nguyên tử cacbon, ngoại trừ cacbua, cacbonat, oxit cacbon và xianua. Ví dụ như đường, cồn, lúc metan, xăng, gas, ..

– Tên gọi “hữu cơ” là một tên gọi lịch sử, có nhẽ có từ thế kỷ 19, lúc người ta tin rằng các hợp chất hữu cơ chỉ có thể được tổng hợp trong thân thể sinh vật thông qua cái gọi là vis importantis – “sinh lực”. Lý thuyết cho rằng các hợp chất hữu cơ về cơ bản khác với “các hợp chất vô cơ”, tức là ko được tổng hợp thông qua “sinh lực”, đã bị không thừa nhận bởi quá trình tổng hợp urê (NH2)2C = O, một hợp chất hữu cơ, từ kali xyanat và nhôm sunfat của Friedrich Wöhler.

– Phần lớn các hợp chất hữu cơ tinh khiết được sản xuất nhân tạo; tuy nhiên, thuật ngữ “hữu cơ” cũng được sử dụng để mô tả các thành phầm được sản xuất nhưng ko có hóa chất nhân tạo (xem sản xuất hữu cơ).

– Cần phân biệt hợp chất hữu cơ với chất hữu cơ (tên tiếng anh là organic matter).

2. Phân loại hợp chất hữu cơ

Các hợp chất hữu cơ được phân thành hai loại chính như sau:

+ Hydrocacbon: Là phân tử chỉ gồm hai nguyên tố C (cacbon) và H (hiđro).

Ví dụ: ONLY4 (mêtan), C2H4 (etylen), C6H6 (benzen),…

+ Dẫn xuất của Hydrocacbon: còn có các nguyên tố khác như oxy, nitơ, clo, … ngoài cacbon và hydro

Ví dụ:2H5OH (rượu), Cthứ mười haiH22O11 (đường), CHỈ3COOH (giấm),…

– Cũng được phân loại theo mạch cacbon, bao gồm: hợp chất hữu cơ mạch vòng và hợp chất hữu cơ ko mạch hở. Được phân chia cụ thể hơn trong từng danh mục.

– Dựa vào mạch cacbon của phân tử, người ta phân loại hợp chất hữu cơ thành: hợp chất mạch vòng và hợp chất ko mạch vòng.

– Căn cứ vào nhóm chức có trong phân tử, các hợp chất là dẫn xuất của hiđrocacbon được phân thành 3 loại:

Hợp chất hữu cơ đơn chức là hợp chất chỉ có một nhóm chức.

Hợp chất hữu cơ đa chức là hợp chất có nhiều nhóm chức nhưng cùng một loại nhóm chức.

Hợp chất hữu cơ là hợp chất có nhiều nhóm chức không giống nhau

3. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

– Công thức phân tử biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ có thể được thiết lập dựa trên phần trăm khối lượng của các nguyên tố hoặc theo khối lượng của thành phầm của phản ứng cháy hoặc thông qua công thức đơn giản nhất (biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố).

Các nguyên tử cacbon trong một hợp chất hữu cơ có thể được liên kết trực tiếp để tạo thành một chuỗi cacbon. Có ba loại mạch cacbon: mạch nhánh, mạch thẳng (ko phân nhánh) và mạch vòng.

– Chuỗi cacbon:

Các nguyên tố phải có trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ?  (ảnh 2)

4. Tính chất vật lý và hóa học của hợp chất hữu cơ

một. Tính chất vật lý

Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi do nhiệt độ sôi thấp và nhiệt độ nóng chảy thấp.

Hồ hết các hợp chất hữu cơ hòa tan nhiều trong dung môi hữu cơ nhưng ko hòa tan hoặc hòa tan ít trong nước.

b. Tính chất hóa học

– Các hợp chất hữu cơ thường dễ cháy, kém bền với nhiệt.

– Các phản ứng hoá học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và ko hoàn toàn theo một chiều nhất mực để tạo ra hỗn hợp thành phầm.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

Hình Ảnh về: Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất quyết phải có nguyên tố?

Video về: Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất quyết phải có nguyên tố?

Wiki về Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất quyết phải có nguyên tố?

Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất quyết phải có nguyên tố? -

Câu trả lời đúng và giảng giải các câu hỏi trắc nghiệm "Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ phải có những nguyên tố nào?" cùng với những kiến ​​thức lý thuyết có liên quan là tài liệu Hóa học 12 hữu ích dành cho các bạn học trò và quý thầy cô tham khảo.

Đố: Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ phải có những nguyên tố nào?

A. Cacbon

B. Nitơ

C. Hiđro

D. Ôxy

Câu trả lời:


Câu trả lời xác thực: A. Cacbon

Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất quyết phải có nguyên tố cacbon.

Cùng trường giainhat.vn bổ sung thêm kiến ​​thức qua bài học mở rộng về hợp chất hữu cơ là gì nhé!

Tham khảo kiến ​​thức về Hợp chất hữu cơ

1. Hợp chất hữu cơ là gì?

Hợp chất hữu cơ là những hợp chất hóa học trong đó có nguyên tử cacbon, ngoại trừ cacbua, cacbonat, oxit cacbon và xianua. Ví dụ như đường, cồn, lúc metan, xăng, gas, ..

- Tên gọi “hữu cơ” là một tên gọi lịch sử, có nhẽ có từ thế kỷ 19, lúc người ta tin rằng các hợp chất hữu cơ chỉ có thể được tổng hợp trong thân thể sinh vật thông qua cái gọi là vis importantis - “sinh lực”. Lý thuyết cho rằng các hợp chất hữu cơ về cơ bản khác với "các hợp chất vô cơ", tức là ko được tổng hợp thông qua "sinh lực", đã bị không thừa nhận bởi quá trình tổng hợp urê (NH2)2C = O, một hợp chất hữu cơ, từ kali xyanat và nhôm sunfat của Friedrich Wöhler.

- Phần lớn các hợp chất hữu cơ tinh khiết được sản xuất nhân tạo; tuy nhiên, thuật ngữ "hữu cơ" cũng được sử dụng để mô tả các thành phầm được sản xuất nhưng ko có hóa chất nhân tạo (xem sản xuất hữu cơ).

- Cần phân biệt hợp chất hữu cơ với chất hữu cơ (tên tiếng anh là organic matter).

2. Phân loại hợp chất hữu cơ

Các hợp chất hữu cơ được phân thành hai loại chính như sau:

+ Hydrocacbon: Là phân tử chỉ gồm hai nguyên tố C (cacbon) và H (hiđro).

Ví dụ: ONLY4 (mêtan), C2H4 (etylen), C6H6 (benzen),…

+ Dẫn xuất của Hydrocacbon: còn có các nguyên tố khác như oxy, nitơ, clo, ... ngoài cacbon và hydro

Ví dụ:2H5OH (rượu), Cthứ mười haiH22O11 (đường), CHỈ3COOH (giấm),…

- Cũng được phân loại theo mạch cacbon, bao gồm: hợp chất hữu cơ mạch vòng và hợp chất hữu cơ ko mạch hở. Được phân chia cụ thể hơn trong từng danh mục.

- Dựa vào mạch cacbon của phân tử, người ta phân loại hợp chất hữu cơ thành: hợp chất mạch vòng và hợp chất ko mạch vòng.

- Căn cứ vào nhóm chức có trong phân tử, các hợp chất là dẫn xuất của hiđrocacbon được phân thành 3 loại:

Hợp chất hữu cơ đơn chức là hợp chất chỉ có một nhóm chức.

Hợp chất hữu cơ đa chức là hợp chất có nhiều nhóm chức nhưng cùng một loại nhóm chức.

Hợp chất hữu cơ là hợp chất có nhiều nhóm chức không giống nhau

3. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

- Công thức phân tử biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ có thể được thiết lập dựa trên phần trăm khối lượng của các nguyên tố hoặc theo khối lượng của thành phầm của phản ứng cháy hoặc thông qua công thức đơn giản nhất (biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố).

Các nguyên tử cacbon trong một hợp chất hữu cơ có thể được liên kết trực tiếp để tạo thành một chuỗi cacbon. Có ba loại mạch cacbon: mạch nhánh, mạch thẳng (ko phân nhánh) và mạch vòng.

- Chuỗi cacbon:

Các nguyên tố phải có trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ?  (ảnh 2)

4. Tính chất vật lý và hóa học của hợp chất hữu cơ

một. Tính chất vật lý

Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi do nhiệt độ sôi thấp và nhiệt độ nóng chảy thấp.

Hồ hết các hợp chất hữu cơ hòa tan nhiều trong dung môi hữu cơ nhưng ko hòa tan hoặc hòa tan ít trong nước.

b. Tính chất hóa học

- Các hợp chất hữu cơ thường dễ cháy, kém bền với nhiệt.

- Các phản ứng hoá học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và ko hoàn toàn theo một chiều nhất mực để tạo ra hỗn hợp thành phầm.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Bài 16 trang 80 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Viết một bình luận