Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Bài 12. Thực hành. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đố

Câu hỏi 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

 1. giảm lúc cường độ dòng điện trong mạch tăng.
 2. tỉ lệ với cường độ dòng điện chạy trong mạch.
 3. tăng lúc cường độ dòng điện trong mạch tăng.
 4. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Câu 2: Biểu thức nào sau đây là ko Chuẩn xác?

Câu hỏi 3: Có thể dùng phương pháp nào sau đây để đo suất điện động của nguồn điện?

 1. Nối nguồn điện với một điện trở có trị giá đã biết và một ampe kế để tạo thành một mạch điện kín. Dựa vào số đọc của ampe kế ta biết được suất điện động của nguồn điện.
 2. Nối nguồn điện với một điện trở có trị giá đã biết để tạo thành mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai đầu của nguồn điện. Dựa vào số đọc của vôn kế ta biết được suất điện động của nguồn điện.
 3. Nguồn điện có điện trở rất lớn và vôn kế tạo thành mạch điện kín. Dựa vào số đọc của vôn kế ta biết được suất điện động của nguồn điện.
 4. Nối nguồn điện với vôn kế có điện trở rất lớn để tạo thành mạch điện kín. Dựa vào số đọc của vôn kế ta biết được suất điện động của nguồn điện.

Câu hỏi 4: Hai cực của nguồn điện được nối với một biến trở có thể thay đổi từ 0 tới vô cùng. Lúc trị giá của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm trị giá của biến trở cho tới lúc cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω). B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).


C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω). D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).

Câu hỏi 5: Có thể dùng phương pháp nào sau đây để đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện?

 1. Nối nguồn điện với một điện trở có trị giá đã biết và một ampe kế để tạo thành một mạch điện kín. Sau đó mắc một vôn kế giữa hai đầu của nguồn điện. Dựa vào số đọc của ampe kế và vôn kế ta biết được suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.
 2. Nối nguồn điện với một điện trở có trị giá đã biết để tạo thành mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai đầu của nguồn điện. Dựa vào số đọc của vôn kế ta biết được suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.
 3. Nguồn điện gồm điện trở có trị giá đã biết và vôn kế tạo thành mạch kín. Sau đó mắc vôn kế vào hai đầu của nguồn điện. Thay điện trở trên bằng một điện trở có trị giá khác. Dựa vào số đọc của ampe kế và vôn kế trong hai trường hợp ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.
 4. Nối nguồn điện với vôn kế có điện trở rất lớn để tạo thành mạch điện kín. Dựa vào số đọc của vôn kế ta biết được suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

Câu trả lời và giải pháp

Kết án

Trước nhất

2

3

4

5

Câu trả lời

Một

DỄ

Xem thêm: Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Video về: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Wiki về Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa -

Bài 12. Thực hành. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đố

Câu hỏi 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

 1. giảm lúc cường độ dòng điện trong mạch tăng.
 2. tỉ lệ với cường độ dòng điện chạy trong mạch.
 3. tăng lúc cường độ dòng điện trong mạch tăng.
 4. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Câu 2: Biểu thức nào sau đây là ko Chuẩn xác?

Câu hỏi 3: Có thể dùng phương pháp nào sau đây để đo suất điện động của nguồn điện?

 1. Nối nguồn điện với một điện trở có trị giá đã biết và một ampe kế để tạo thành một mạch điện kín. Dựa vào số đọc của ampe kế ta biết được suất điện động của nguồn điện.
 2. Nối nguồn điện với một điện trở có trị giá đã biết để tạo thành mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai đầu của nguồn điện. Dựa vào số đọc của vôn kế ta biết được suất điện động của nguồn điện.
 3. Nguồn điện có điện trở rất lớn và vôn kế tạo thành mạch điện kín. Dựa vào số đọc của vôn kế ta biết được suất điện động của nguồn điện.
 4. Nối nguồn điện với vôn kế có điện trở rất lớn để tạo thành mạch điện kín. Dựa vào số đọc của vôn kế ta biết được suất điện động của nguồn điện.

Câu hỏi 4: Hai cực của nguồn điện được nối với một biến trở có thể thay đổi từ 0 tới vô cùng. Lúc trị giá của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm trị giá của biến trở cho tới lúc cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω). B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).


C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω). D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).

Câu hỏi 5: Có thể dùng phương pháp nào sau đây để đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện?

 1. Nối nguồn điện với một điện trở có trị giá đã biết và một ampe kế để tạo thành một mạch điện kín. Sau đó mắc một vôn kế giữa hai đầu của nguồn điện. Dựa vào số đọc của ampe kế và vôn kế ta biết được suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.
 2. Nối nguồn điện với một điện trở có trị giá đã biết để tạo thành mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai đầu của nguồn điện. Dựa vào số đọc của vôn kế ta biết được suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.
 3. Nguồn điện gồm điện trở có trị giá đã biết và vôn kế tạo thành mạch kín. Sau đó mắc vôn kế vào hai đầu của nguồn điện. Thay điện trở trên bằng một điện trở có trị giá khác. Dựa vào số đọc của ampe kế và vôn kế trong hai trường hợp ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.
 4. Nối nguồn điện với vôn kế có điện trở rất lớn để tạo thành mạch điện kín. Dựa vào số đọc của vôn kế ta biết được suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

Câu trả lời và giải pháp

Kết án

Trước nhất

2

3

4

5

Câu trả lời

Một

DỄ

Xem thêm: Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận