Trả lời câu hỏi C trang 89 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 20: Ma sát

Câu C1 (trang 89 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Qua thí nghiệm như hình vẽ bên, hãy rút ra nhận xét về phương và chiều của lực ma sát nghỉ.

Câu trả lời:

Thông qua thử nghiệm, chúng tôi có thể thu được:

Lực ma sát tĩnh nằm ở mặt xúc tiếp giữa hai vật.

– Có chiều ngược với phương của ngoại lực tác dụng vào vật (ngược chiều với phương của ngoại lực khác).


Câu C2 (trang 90 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Qua thí nghiệm rút ra nhận xét về phương và chiều của lực ma sát trượt.


Câu trả lời:

Qua thí nghiệm, chúng tôi rút ra những nhận xét sau:

– Lực ma sát trượt tác dụng lên vật nằm ở mặt xúc tiếp giữa hai vật, cùng phương, ngược chiều với vectơ véc tơ vận tốc tức thời tương đối của vật đó đối với vật xúc tiếp với nó.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Trả lời câu hỏi C trang 89 sgk Vật lý 10 tăng lên

Video về: Trả lời câu hỏi C trang 89 sgk Vật lý 10 tăng lên

Wiki về Trả lời câu hỏi C trang 89 sgk Vật lý 10 tăng lên

Trả lời câu hỏi C trang 89 sgk Vật lý 10 tăng lên -

Bài 20: Ma sát

Câu C1 (trang 89 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Qua thí nghiệm như hình vẽ bên, hãy rút ra nhận xét về phương và chiều của lực ma sát nghỉ.

Câu trả lời:

Thông qua thử nghiệm, chúng tôi có thể thu được:

Lực ma sát tĩnh nằm ở mặt xúc tiếp giữa hai vật.

- Có chiều ngược với phương của ngoại lực tác dụng vào vật (ngược chiều với phương của ngoại lực khác).


Câu C2 (trang 90 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Qua thí nghiệm rút ra nhận xét về phương và chiều của lực ma sát trượt.


Câu trả lời:

Qua thí nghiệm, chúng tôi rút ra những nhận xét sau:

- Lực ma sát trượt tác dụng lên vật nằm ở mặt xúc tiếp giữa hai vật, cùng phương, ngược chiều với vectơ véc tơ vận tốc tức thời tương đối của vật đó đối với vật xúc tiếp với nó.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận