Trả lời câu hỏi C trang 80 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 18: Chuyển động của vật bị ném

Câu C1 (trang 80 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Từ (18.2) và (18.3) hãy cho biết hình chiếu của vật thể trên trục Ox và Oy chuyển động như thế nào?

Câu trả lời:

Trên trục Ox, hình chiếu của vật chuyển động thẳng đều với gia tốc ax = 0.

Trên trục Oy, hình chiếu của vật chậm dần đều với gia tốc ay = -g.

Câu C2 (trang 81 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Cho biết ý nghĩa của dấu trừ trong biểu thức của ay. Nó có mô tả chuyển động chậm ko?


Câu trả lời:

Trong chuyển động ném xiên, chọn chiều dương của trục Oy hướng lên, ta có véc tơ vận tốc tức thời dương nên gia tốc phải âm. Vì vậy, chuyển động chậm lại một cách đồng đều và

Câu C3 (trang 81 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Làm thế nào để có được mối quan hệ giữa x và y?

Câu trả lời:

Để có mối quan hệ giữa y và x, chúng ta rút ra t từ công thức (18.6):

x = (v.cosα) .t

Thay thế vào công thức (18.7):


Chúng tôi thu được:

Trả lời câu C trang 80 SGK Vật Lý 10 nâng cao

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Trả lời câu hỏi C trang 80 sgk Vật lý 10 tăng lên

Video về: Trả lời câu hỏi C trang 80 sgk Vật lý 10 tăng lên

Wiki về Trả lời câu hỏi C trang 80 sgk Vật lý 10 tăng lên

Trả lời câu hỏi C trang 80 sgk Vật lý 10 tăng lên -

Bài 18: Chuyển động của vật bị ném

Câu C1 (trang 80 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Từ (18.2) và (18.3) hãy cho biết hình chiếu của vật thể trên trục Ox và Oy chuyển động như thế nào?

Câu trả lời:

Trên trục Ox, hình chiếu của vật chuyển động thẳng đều với gia tốc ax = 0.

Trên trục Oy, hình chiếu của vật chậm dần đều với gia tốc ay = -g.

Câu C2 (trang 81 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Cho biết ý nghĩa của dấu trừ trong biểu thức của ay. Nó có mô tả chuyển động chậm ko?


Câu trả lời:

Trong chuyển động ném xiên, chọn chiều dương của trục Oy hướng lên, ta có véc tơ vận tốc tức thời dương nên gia tốc phải âm. Vì vậy, chuyển động chậm lại một cách đồng đều và

Câu C3 (trang 81 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Làm thế nào để có được mối quan hệ giữa x và y?

Câu trả lời:

Để có mối quan hệ giữa y và x, chúng ta rút ra t từ công thức (18.6):

x = (v.cosα) .t

Thay thế vào công thức (18.7):


Chúng tôi thu được:

Trả lời câu C trang 80 SGK Vật Lý 10 nâng cao

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận