Tóm tắt tác phẩm Tuyên ngôn độc lập (hay nhất)

Tóm tắt bài Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 1

Mọi người sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền; và phải luôn được tự do và đồng đẳng về quyền ”. Đó là những luận điểm ko người nào có thể phủ nhận, và cũng là cơ sở để nói về quyền con người. Những quyền cơ bản đó được ghi nhận trong bất kỳ Tuyên ngôn Độc lập nào, từ Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 tới Tuyên ngôn về Quyền của con người và Công dân trong Cách mệnh Pháp năm 1791.

Sau 80 năm bị thực dân Pháp xâm lược, chúng lợi dụng ngọn cờ tự do, lợi dụng quyền đồng đẳng để cướp bóc, biến đồng bào, non sông ta thành thuộc địa. hình ảnh đồng bào. Đây là một hành động trái với nhân đạo và công lý. Chúng thiết lập ba cơ chế không giống nhau ở ba miền, làm cho non sông ta ko được thống nhất, ngăn cản sự kết đoàn. Xây nhà tù thay trường học, đừng sợ hãi mùi máu, sẵn sàng giết mổ tất cả những người yêu nước của chúng ta. Thực hiện chính sách ngu dân, dùng thuốc phiện và rượu để thay đổi nhân dân, làm cho nhân dân ta bị lệ thuộc, bóc lột ta tới tận xương tủy. Người nhân dân tôi vốn đã nghèo nay càng nghèo hơn, cùng cực hơn. Chúng cướp ko ruộng, cướp đất, cướp mỏ, độc quyền in tiền giấy, xuất nhập cảnh, đánh thuế hàng trăm nghìn đồng, bần hàn hóa nhân dân từ nông dân tới thương lái, đầu tư. sản xuất cũng bị nghiền nát. Một cơ chế bóc lột giai cấp người lao động, giai cấp người lao động diễn ra ngày càng tàn khốc.

Vào mùa thu năm 1940, một nhóm quân xâm lược khác đã tới Nhật Bản. Thực dân Pháp mở toang cửa thành nước ta để chúng vào, nhân dân ta phải chịu hai lớp xiềng xích: Nhật và Pháp. Từ Quảng Trị tới Bắc Kỳ, hơn hai triệu người chết đói. Pháp hai lần bán nước ta cho Nhật trong vòng 5 năm, ngày 9 tháng 3, Nhật tước vũ khí hoàn toàn của thực dân Pháp. Trước đây, Việt Minh kêu gọi thực dân Pháp hợp sức chống Nhật, nhưng chúng khủng bố Việt Minh, tới lúc thua, Pháp tàn nhẫn giết mổ nhiều tù chính trị của ta từ Yên Bái, Cao Bằng.

Nhưng nhân dân ta với tám lòng nhân hậu vẫn giúp nhiều người Pháp vượt biên, cứu nhiều người thoát khỏi ngục tù của Nhật, bảo vệ tính mệnh và tài sản của họ. Từ mùa thu năm 1940, nước ta trở thành thuộc địa của Nhật, nhân dân cả nước nổi dậy chống Nhật giành chính quyền thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân dân ta đã phá bỏ xiềng xích thuộc địa gần 100 năm và thiết lập một cơ chế mới là Nhà nước dân chủ cộng hòa.

Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam mới, đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam, tuyên bố hoàn toàn tách khỏi Pháp, hủy bỏ mọi hiệp nghị đã ký với Pháp.


Với lời nói gang thép với ý thức kiên quyết chống lại mưu mô biến nước ta thành thuộc địa của thực dân Pháp, chống phát xít. Vậy thì vững chắc dân tộc đó, non sông đó sẽ được Đồng minh xác nhận quyền độc lập, quyền tự do của dân tộc.

Tóm tắt bài Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 2

Tuyên ngôn độc lập – văn kiện có ý nghĩa lịch sử sống còn đối với vận mệnh dân tộc. Nếu như ở Mỹ có Tuyên ngôn Độc lập năm 1776, ở Pháp có Tuyên ngôn Nhân quyền và Công dân năm 1791, thì ở Việt Nam có Tuyên ngôn Độc lập do Hồ Chí Minh tuyên bố vào ngày 2-9-1945. tại quảng trường. Ba Đình để xóa bỏ cơ chế thực dân, phong kiến; khẳng định quyền tự chủ và vị thế của dân tộc ta trên toàn cầu, là mốc son chói lọi ghi lại kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Tuyên ngôn độc lập được Bác Hồ triển khai thành ba nội dung rõ ràng. Phần mở bài: Bác nêu cơ sở ra Tuyên ngôn về quyền đồng đẳng, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc dựa trên hai bản Tuyên ngôn của Mĩ và Pháp – hai nước tư bản lớn trên toàn cầu. hai nước trên toàn cầu xâm lược Việt Nam. Bác đã dùng những phép tắc đó như một bản lề để cho chúng ta thấy những việc làm trái với tuyên ngôn của chúng. Nội dung: Những căn cứ thực tiễn đã được chỉ ra, đó là tội ác của Pháp, chúng đã thực hiện trên non sông ta hơn 80 năm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – giáo dục. Tất cả những điều đó đập tan luận điệu xảo trá của quân thù đã, đang và sẽ nô dịch nước ta một lần nữa. Kết bài: Lời nói gang thép và khẳng định quyết tâm sắt đá giữ vững nền độc lập dân tộc. Tuyên ngôn độc lập tụ hội vẻ đẹp tư tưởng, tình cảm Hồ Chí Minh, đồng thời trình bày khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của dân tộc Việt Nam.

Tóm tắt bài Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 3

Ngày 2-9-1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – mốc son chói lọi trong lịch sử ghi lại kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. . Văn bản Tuyên ngôn Độc lập được viết cho người nào? Tác giả viết để xưng hô với “đồng bào cả nước” hơn 80 năm rên xiết dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Ko chỉ vậy, nhân vật của Tuyên ngôn còn là các nước thuộc địa xâm lược – những thế lực thù địch có dã tâm cướp nước ta lần nữa, đặc trưng là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. mọi người trên toàn toàn cầu. Bạn viết như thế nào? Ông là người phân phối cơ sở lý luận và thực tiễn cho bản Tuyên ngôn của dân tộc. Trước hết về cơ sở lý luận được Bach viện dẫn về quyền đồng đẳng, cuộc sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776, Tuyên ngôn về quyền của con người và công dân năm 1791 của Pháp. Trên cơ sở thực tiễn, Bác đã tố cáo tội ác nhưng mà thực dân Pháp đã gây ra cho dân tộc ta hơn 80 năm qua. Kể từ đó, họ đã đập tan những yêu sách gian dối và bẻ gãy ngọn cờ “bảo vệ” của họ. Cuối cùng, bạn viết để làm gì? Mục tiêu cao nhất và lớn lao nhất của bản Tuyên ngôn là tuyên bố xoá bỏ cơ chế phong kiến, khẳng định quyền tự chủ và vị thế đồng đẳng của dân tộc ta trên toàn cầu, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc bằng tất cả “ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả”. . Tuyên ngôn độc lập tụ hội vẻ đẹp tư tưởng, tình cảm Hồ Chí Minh, đồng thời trình bày khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của dân tộc Việt Nam.

Các bài liên quan khác:

  • nội dung Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh) – Phần 1: Tác giả

  • nội dung Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh) – Phần 2: Tác phẩm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Hình Ảnh về: Tóm tắt tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Video về: Tóm tắt tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Wiki về Tóm tắt tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Tóm tắt tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất) -

Tóm tắt bài Tuyên ngôn độc lập - Bài mẫu 1

Mọi người sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền; và phải luôn được tự do và đồng đẳng về quyền ”. Đó là những luận điểm ko người nào có thể phủ nhận, và cũng là cơ sở để nói về quyền con người. Những quyền cơ bản đó được ghi nhận trong bất kỳ Tuyên ngôn Độc lập nào, từ Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 tới Tuyên ngôn về Quyền của con người và Công dân trong Cách mệnh Pháp năm 1791.

Sau 80 năm bị thực dân Pháp xâm lược, chúng lợi dụng ngọn cờ tự do, lợi dụng quyền đồng đẳng để cướp bóc, biến đồng bào, non sông ta thành thuộc địa. hình ảnh đồng bào. Đây là một hành động trái với nhân đạo và công lý. Chúng thiết lập ba cơ chế không giống nhau ở ba miền, làm cho non sông ta ko được thống nhất, ngăn cản sự kết đoàn. Xây nhà tù thay trường học, đừng sợ hãi mùi máu, sẵn sàng giết mổ tất cả những người yêu nước của chúng ta. Thực hiện chính sách ngu dân, dùng thuốc phiện và rượu để thay đổi nhân dân, làm cho nhân dân ta bị lệ thuộc, bóc lột ta tới tận xương tủy. Người nhân dân tôi vốn đã nghèo nay càng nghèo hơn, cùng cực hơn. Chúng cướp ko ruộng, cướp đất, cướp mỏ, độc quyền in tiền giấy, xuất nhập cảnh, đánh thuế hàng trăm nghìn đồng, bần hàn hóa nhân dân từ nông dân tới thương lái, đầu tư. sản xuất cũng bị nghiền nát. Một cơ chế bóc lột giai cấp người lao động, giai cấp người lao động diễn ra ngày càng tàn khốc.

Vào mùa thu năm 1940, một nhóm quân xâm lược khác đã tới Nhật Bản. Thực dân Pháp mở toang cửa thành nước ta để chúng vào, nhân dân ta phải chịu hai lớp xiềng xích: Nhật và Pháp. Từ Quảng Trị tới Bắc Kỳ, hơn hai triệu người chết đói. Pháp hai lần bán nước ta cho Nhật trong vòng 5 năm, ngày 9 tháng 3, Nhật tước vũ khí hoàn toàn của thực dân Pháp. Trước đây, Việt Minh kêu gọi thực dân Pháp hợp sức chống Nhật, nhưng chúng khủng bố Việt Minh, tới lúc thua, Pháp tàn nhẫn giết mổ nhiều tù chính trị của ta từ Yên Bái, Cao Bằng.

Nhưng nhân dân ta với tám lòng nhân hậu vẫn giúp nhiều người Pháp vượt biên, cứu nhiều người thoát khỏi ngục tù của Nhật, bảo vệ tính mệnh và tài sản của họ. Từ mùa thu năm 1940, nước ta trở thành thuộc địa của Nhật, nhân dân cả nước nổi dậy chống Nhật giành chính quyền thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân dân ta đã phá bỏ xiềng xích thuộc địa gần 100 năm và thiết lập một cơ chế mới là Nhà nước dân chủ cộng hòa.

Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam mới, đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam, tuyên bố hoàn toàn tách khỏi Pháp, hủy bỏ mọi hiệp nghị đã ký với Pháp.


Với lời nói gang thép với ý thức kiên quyết chống lại mưu mô biến nước ta thành thuộc địa của thực dân Pháp, chống phát xít. Vậy thì vững chắc dân tộc đó, non sông đó sẽ được Đồng minh xác nhận quyền độc lập, quyền tự do của dân tộc.

Tóm tắt bài Tuyên ngôn độc lập - Bài mẫu 2

Tuyên ngôn độc lập - văn kiện có ý nghĩa lịch sử sống còn đối với vận mệnh dân tộc. Nếu như ở Mỹ có Tuyên ngôn Độc lập năm 1776, ở Pháp có Tuyên ngôn Nhân quyền và Công dân năm 1791, thì ở Việt Nam có Tuyên ngôn Độc lập do Hồ Chí Minh tuyên bố vào ngày 2-9-1945. tại quảng trường. Ba Đình để xóa bỏ cơ chế thực dân, phong kiến; khẳng định quyền tự chủ và vị thế của dân tộc ta trên toàn cầu, là mốc son chói lọi ghi lại kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Tuyên ngôn độc lập được Bác Hồ triển khai thành ba nội dung rõ ràng. Phần mở bài: Bác nêu cơ sở ra Tuyên ngôn về quyền đồng đẳng, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc dựa trên hai bản Tuyên ngôn của Mĩ và Pháp - hai nước tư bản lớn trên toàn cầu. hai nước trên toàn cầu xâm lược Việt Nam. Bác đã dùng những phép tắc đó như một bản lề để cho chúng ta thấy những việc làm trái với tuyên ngôn của chúng. Nội dung: Những căn cứ thực tiễn đã được chỉ ra, đó là tội ác của Pháp, chúng đã thực hiện trên non sông ta hơn 80 năm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - giáo dục. Tất cả những điều đó đập tan luận điệu xảo trá của quân thù đã, đang và sẽ nô dịch nước ta một lần nữa. Kết bài: Lời nói gang thép và khẳng định quyết tâm sắt đá giữ vững nền độc lập dân tộc. Tuyên ngôn độc lập tụ hội vẻ đẹp tư tưởng, tình cảm Hồ Chí Minh, đồng thời trình bày khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của dân tộc Việt Nam.

Tóm tắt bài Tuyên ngôn độc lập - Bài mẫu 3

Ngày 2-9-1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - mốc son chói lọi trong lịch sử ghi lại kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. . Văn bản Tuyên ngôn Độc lập được viết cho người nào? Tác giả viết để xưng hô với “đồng bào cả nước” hơn 80 năm rên xiết dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Ko chỉ vậy, nhân vật của Tuyên ngôn còn là các nước thuộc địa xâm lược - những thế lực thù địch có dã tâm cướp nước ta lần nữa, đặc trưng là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. mọi người trên toàn toàn cầu. Bạn viết như thế nào? Ông là người phân phối cơ sở lý luận và thực tiễn cho bản Tuyên ngôn của dân tộc. Trước hết về cơ sở lý luận được Bach viện dẫn về quyền đồng đẳng, cuộc sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776, Tuyên ngôn về quyền của con người và công dân năm 1791 của Pháp. Trên cơ sở thực tiễn, Bác đã tố cáo tội ác nhưng mà thực dân Pháp đã gây ra cho dân tộc ta hơn 80 năm qua. Kể từ đó, họ đã đập tan những yêu sách gian dối và bẻ gãy ngọn cờ “bảo vệ” của họ. Cuối cùng, bạn viết để làm gì? Mục tiêu cao nhất và lớn lao nhất của bản Tuyên ngôn là tuyên bố xoá bỏ cơ chế phong kiến, khẳng định quyền tự chủ và vị thế đồng đẳng của dân tộc ta trên toàn cầu, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc bằng tất cả “ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả”. . Tuyên ngôn độc lập tụ hội vẻ đẹp tư tưởng, tình cảm Hồ Chí Minh, đồng thời trình bày khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của dân tộc Việt Nam.

Các bài liên quan khác:

  • nội dung Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh) - Phần 1: Tác giả

  • nội dung Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh) - Phần 2: Tác phẩm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận