Tơ enang thuộc loại tơ nào?

Đố bạn: Tơ enang thuộc loại tơ gì?

A. Tơ axetat

B. Tơ poliamit

C. Sợi tơ tằm

D. tơ polieste

Câu trả lời:

Câu trả lời chuẩn xác: B. Tơ poliamit


Giảng giải:

– Tơ enang thuộc loại tơ poliamit.

– Là một loại poliamit được tổng hợp từ axit w-amino enantoic.

+ Đây là phản ứng tự trùng ngưng của các aminoaxit có 2 nhóm chức –NH, –COOH phản ứng với nhau. Vì đây là một phản ứng trùng hợp axit amin, thành phầm được gọi là polyamit. Thành phầm tạo thành là một polyme liên kết với 7 nguyên tử C nên còn được gọi là Nilong-7.

+ Liên kết giữa các mắc xích là liên kết -CN- rất bền chặt. Sự chênh lệch về độ âm điện của hai nguyên tố này ko đáng kể nên ở nhiệt độ thường rất khó bị phân hủy.

Hãy cùng trường giainhat.vn tìm hiểu thêm về lụa nhé!

1. Tơ tằm là gì?

Tơ là một loại vật liệu cao phân xử tử sợi dài và mỏng có độ bền nhất mực

Trong tơ tằm, các phân tử cao phân tử ko phân nhánh được sắp xếp song song với nhau. Polyme phải ở trạng thái rắn, tương đối bền với nhiệt, với các dung môi thông thường, mềm, dai, ko độc và có khả năng nhuộm.

2. Phân loại tơ tằm

Loại lụa

Nguồn

Ví dụ

Lụa tự nhiên Có sẵn trong tự nhiên, sử dụng trực tiếp Bông (xenlulozơ), len, tơ tằm
Tơ hóa học Tơ tổng hợp Polyme được tổng hợp bằng phản ứng hóa học Tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (nitron, vinilon), tơ lapsan, v.v.
Tơ bán tổng hợp hoặc tơ nhân tạo Xử lý polyme tự nhiên bằng phương pháp hóa học Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat,

3. Một số loại tơ tổng hợp và tơ nhân tạo thường gặp

a) Tơ poliamit (có nhiều nhóm amit –CO – NH–)

+ Tơ nilon – 6,6: được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, cấu tạo thẳng (poliamit)


+ Tơ capron (nilon – 6): được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng (H2N-[CH2]5-COOH) hoặc trùng hợp [(CH2)5CONH]có cấu trúc chuỗi thẳng:

H2N-[CH2]5-COOH t 0 → (- NH-[CH2]5-CO) -n + nH2O

-aminocaproic axit Nilon -6 (tơ capron)

[CHUẨN NHẤT]  Tơ enang thuộc loại tơ gì? (ảnh 2)

+ Tơ nilon – 7 (tơ enang): được điều chế bằng phản ứng trùng hợp H. monomer2N-[CH2]6-COOH có cấu trúc mạch thẳng (polyamit)

H2N-[CH2]6-COOH t→ (- NH-[CH2]6-CO) −n + nH2O

-aminoenantoic axit Nilon -7 (tơ Enang)

b) Tơ lapsan (tơ polieste): có nhiều nhóm chức este, được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, cấu trúc mạch thẳng (polyeste)

[CHUẨN NHẤT]  Tơ enang thuộc loại tơ gì? (ảnh 3)

c) Tơ nitơ (Olon): được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ CH2= CH-CN cấu tạo mạch thẳng (tơ vinyl)

[CHUẨN NHẤT]  Tơ enang thuộc loại tơ gì? (ảnh 4)

d) Tơ clorin: được điều chế theo PVC + Cl. sự phản ứng lại2 có xuất xứ từ tơ tổng hợp, cấu trúc mạch thẳng (poly Vinylic)

(-CHỈ CÓ2−CHCl) −n + nCl2 → (−CHCl − CHCl) −n + nHCl

d) Tơ axetat

Tơ axetat là hỗn hợp của xenlulozơ điaxetat ([C6H7O2(OH)(OOCCH3)2]n và xenlulozơ triaxetat ([C6H7O2(OOCCH3)3]N tơ bán tổng hợp hay còn gọi là tơ nhân tạo.

e) Tơ visco

Hòa tan xenlulozơ trong NaOH loãng thì thu được dung dịch keo rất nhớt là tơ visco.

B. Bài tập thực hành

Bài tập 1: Tơ visco ko thuộc danh mục

A. tơ hoá học

B. tơ tổng hợp.

C. tơ bán tổng hợp.

D. tơron.

Câu trả lời chuẩn xác: B. Tơ tổng hợp

Bài tập 2: Nylon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng

A. phản ứng trùng hợp giữa axit adipic và hexametylenđiamin

B. Sự trùng ngưng giữa axit adipic và hexametylenđiamin

C. trùng hợp từ caprolactan

D. Ngưng tụ từ caprolactan

Câu trả lời chuẩn xác: B. Sự trùng ngưng giữa axit adipic và hexametylenđiamin

Giảng giải:

Nilon-6,6 được điều chế bằng cách ngưng tụ hexametylenđiamin và axit adipic.

[CHUẨN NHẤT]  Tơ enang thuộc loại tơ gì? (ảnh 5)

Bài tập 3: Loại tơ nào sau đây lúc đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được khí CO?2 và họ2Ô?

A. Tơ olon.

B. Tơ lapsan.

C. Nilon-6,6.

D. Tơ tằm.

Câu trả lời chuẩn xác: B. Tơ lapsan.

Giảng giải:

A. Tơ tằm là [-CH2-CH(CN)-]N ⇒ đốt cháy để lấy N2CO2 và họ2Ô.

B. Tơ lapsan là [-OC2H4OOCC6H4COO-]N đốt cháy để thu được CO2 và họ2Ô.

C. Tơ nilon-6,6 là [-HN(CH2)6NHOC(CH2)4CO-]N ⇒ đốt cháy để lấy N2CO2 và họ2Ô.

D. Tơ thực chất là prôtêin, đốt cháy để lấy N2CO2 và họ2Ô.

Bài tập 4: Quá trình nào sau đây là quá trình trùng hợp?

A. tơ nitron (tơ olon) từ acrilo nitrin.

B. tơ capron từ axit -amino caproic.

C. tơ nilon-6,6 từ hexametilenđiamin và axit adipic.

D. tơ lapsan từ etilen glicol và axit terephtalic

Câu trả lời chuẩn xác: A. tơ nitron (tơ olon) từ acrilo nitrin.

Bài tập 5: Tơ enang được tổng hợp từ vật liệu nào sau đây?

A. HỌ2N- (CHỈ2)3-COOH

B. GIA ĐÌNH2N- (CHỈ2)4-COOH

C. GIA ĐÌNH2N- (CHỈ2)5-COOH

D. GIA ĐÌNH2N- (CHỈ2)6-COOH

Câu trả lời chuẩn xác: D. GIA ĐÌNH2N- (CHỈ2)6-COOH

Giảng giải:

Nilon-7 được điều chế bằng cách trùng hợp axit 7-aminoheptanoic.

N2N- (CHỈ2)6-COOH

Bài tập 6: Tơ gồm 2 loại:

A. tơ hoá học và tơ tổng hợp.

B. Tơ tự nhiên và tơ nhân tạo.

C. tơ hoá học và tơ tự nhiên.

D. Tơ tổng hợp và tơ tằm.

Câu trả lời chuẩn xác: C. tơ hoá học và tơ tự nhiên.

Giảng giải:

Tơ được phân thành hai loại:

– Tơ tự nhiên (có sẵn trong tự nhiên) như bông, len, tơ tằm.

– Tơ hoá học (chế tạo bằng phương pháp hoá học): được phân thành hai nhóm

+ Tơ tổng hợp (được tạo ra từ các polime tổng hợp) như tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (vinilon).

+ Tơ bán tổng hợp hoặc tơ nhân tạo (có xuất xứ từ polime tự nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học) như tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, v.v.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

Hình Ảnh về: Tơ enang thuộc loại tơ nào?

Video về: Tơ enang thuộc loại tơ nào?

Wiki về Tơ enang thuộc loại tơ nào?

Tơ enang thuộc loại tơ nào? -

Đố bạn: Tơ enang thuộc loại tơ gì?

A. Tơ axetat

B. Tơ poliamit

C. Sợi tơ tằm

D. tơ polieste

Câu trả lời:

Câu trả lời chuẩn xác: B. Tơ poliamit


Giảng giải:

- Tơ enang thuộc loại tơ poliamit.

- Là một loại poliamit được tổng hợp từ axit w-amino enantoic.

+ Đây là phản ứng tự trùng ngưng của các aminoaxit có 2 nhóm chức –NH, –COOH phản ứng với nhau. Vì đây là một phản ứng trùng hợp axit amin, thành phầm được gọi là polyamit. Thành phầm tạo thành là một polyme liên kết với 7 nguyên tử C nên còn được gọi là Nilong-7.

+ Liên kết giữa các mắc xích là liên kết -CN- rất bền chặt. Sự chênh lệch về độ âm điện của hai nguyên tố này ko đáng kể nên ở nhiệt độ thường rất khó bị phân hủy.

Hãy cùng trường giainhat.vn tìm hiểu thêm về lụa nhé!

1. Tơ tằm là gì?

Tơ là một loại vật liệu cao phân xử tử sợi dài và mỏng có độ bền nhất mực

Trong tơ tằm, các phân tử cao phân tử ko phân nhánh được sắp xếp song song với nhau. Polyme phải ở trạng thái rắn, tương đối bền với nhiệt, với các dung môi thông thường, mềm, dai, ko độc và có khả năng nhuộm.

2. Phân loại tơ tằm

Loại lụa

Nguồn

Ví dụ

Lụa tự nhiên Có sẵn trong tự nhiên, sử dụng trực tiếp Bông (xenlulozơ), len, tơ tằm
Tơ hóa học Tơ tổng hợp Polyme được tổng hợp bằng phản ứng hóa học Tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (nitron, vinilon), tơ lapsan, v.v.
Tơ bán tổng hợp hoặc tơ nhân tạo Xử lý polyme tự nhiên bằng phương pháp hóa học Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat,

3. Một số loại tơ tổng hợp và tơ nhân tạo thường gặp

a) Tơ poliamit (có nhiều nhóm amit –CO – NH–)

+ Tơ nilon - 6,6: được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, cấu tạo thẳng (poliamit)

[CHUẨN NHẤT]  Tơ enang thuộc loại tơ gì?

+ Tơ capron (nilon - 6): được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng (H2N-[CH2]5-COOH) hoặc trùng hợp [(CH2)5CONH]có cấu trúc chuỗi thẳng:

H2N-[CH2]5-COOH t 0 → (- NH-[CH2]5-CO) -n + nH2O

-aminocaproic axit Nilon -6 (tơ capron)

[CHUẨN NHẤT]  Tơ enang thuộc loại tơ gì? (ảnh 2)

+ Tơ nilon - 7 (tơ enang): được điều chế bằng phản ứng trùng hợp H. monomer2N-[CH2]6-COOH có cấu trúc mạch thẳng (polyamit)

H2N-[CH2]6-COOH t→ (- NH-[CH2]6-CO) −n + nH2O

-aminoenantoic axit Nilon -7 (tơ Enang)

b) Tơ lapsan (tơ polieste): có nhiều nhóm chức este, được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, cấu trúc mạch thẳng (polyeste)

[CHUẨN NHẤT]  Tơ enang thuộc loại tơ gì? (ảnh 3)

c) Tơ nitơ (Olon): được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ CH2= CH-CN cấu tạo mạch thẳng (tơ vinyl)

[CHUẨN NHẤT]  Tơ enang thuộc loại tơ gì? (ảnh 4)

d) Tơ clorin: được điều chế theo PVC + Cl. sự phản ứng lại2 có xuất xứ từ tơ tổng hợp, cấu trúc mạch thẳng (poly Vinylic)

(-CHỈ CÓ2−CHCl) −n + nCl2 → (−CHCl − CHCl) −n + nHCl

d) Tơ axetat

Tơ axetat là hỗn hợp của xenlulozơ điaxetat ([C6H7O2(OH)(OOCCH3)2]n và xenlulozơ triaxetat ([C6H7O2(OOCCH3)3]N tơ bán tổng hợp hay còn gọi là tơ nhân tạo.

e) Tơ visco

Hòa tan xenlulozơ trong NaOH loãng thì thu được dung dịch keo rất nhớt là tơ visco.

B. Bài tập thực hành

Bài tập 1: Tơ visco ko thuộc danh mục

A. tơ hoá học

B. tơ tổng hợp.

C. tơ bán tổng hợp.

D. tơron.

Câu trả lời chuẩn xác: B. Tơ tổng hợp

Bài tập 2: Nylon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng

A. phản ứng trùng hợp giữa axit adipic và hexametylenđiamin

B. Sự trùng ngưng giữa axit adipic và hexametylenđiamin

C. trùng hợp từ caprolactan

D. Ngưng tụ từ caprolactan

Câu trả lời chuẩn xác: B. Sự trùng ngưng giữa axit adipic và hexametylenđiamin

Giảng giải:

Nilon-6,6 được điều chế bằng cách ngưng tụ hexametylenđiamin và axit adipic.

[CHUẨN NHẤT]  Tơ enang thuộc loại tơ gì? (ảnh 5)

Bài tập 3: Loại tơ nào sau đây lúc đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được khí CO?2 và họ2Ô?

A. Tơ olon.

B. Tơ lapsan.

C. Nilon-6,6.

D. Tơ tằm.

Câu trả lời chuẩn xác: B. Tơ lapsan.

Giảng giải:

A. Tơ tằm là [-CH2-CH(CN)-]N ⇒ đốt cháy để lấy N2CO2 và họ2Ô.

B. Tơ lapsan là [-OC2H4OOCC6H4COO-]N đốt cháy để thu được CO2 và họ2Ô.

C. Tơ nilon-6,6 là [-HN(CH2)6NHOC(CH2)4CO-]N ⇒ đốt cháy để lấy N2CO2 và họ2Ô.

D. Tơ thực chất là prôtêin, đốt cháy để lấy N2CO2 và họ2Ô.

Bài tập 4: Quá trình nào sau đây là quá trình trùng hợp?

A. tơ nitron (tơ olon) từ acrilo nitrin.

B. tơ capron từ axit -amino caproic.

C. tơ nilon-6,6 từ hexametilenđiamin và axit adipic.

D. tơ lapsan từ etilen glicol và axit terephtalic

Câu trả lời chuẩn xác: A. tơ nitron (tơ olon) từ acrilo nitrin.

Bài tập 5: Tơ enang được tổng hợp từ vật liệu nào sau đây?

A. HỌ2N- (CHỈ2)3-COOH

B. GIA ĐÌNH2N- (CHỈ2)4-COOH

C. GIA ĐÌNH2N- (CHỈ2)5-COOH

D. GIA ĐÌNH2N- (CHỈ2)6-COOH

Câu trả lời chuẩn xác: D. GIA ĐÌNH2N- (CHỈ2)6-COOH

Giảng giải:

Nilon-7 được điều chế bằng cách trùng hợp axit 7-aminoheptanoic.

N2N- (CHỈ2)6-COOH

Bài tập 6: Tơ gồm 2 loại:

A. tơ hoá học và tơ tổng hợp.

B. Tơ tự nhiên và tơ nhân tạo.

C. tơ hoá học và tơ tự nhiên.

D. Tơ tổng hợp và tơ tằm.

Câu trả lời chuẩn xác: C. tơ hoá học và tơ tự nhiên.

Giảng giải:

Tơ được phân thành hai loại:

- Tơ tự nhiên (có sẵn trong tự nhiên) như bông, len, tơ tằm.

- Tơ hoá học (chế tạo bằng phương pháp hoá học): được phân thành hai nhóm

+ Tơ tổng hợp (được tạo ra từ các polime tổng hợp) như tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (vinilon).

+ Tơ bán tổng hợp hoặc tơ nhân tạo (có xuất xứ từ polime tự nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học) như tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, v.v.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận