Qua tiêu hoá Lipit sẽ được biến đổi thành:

Đáp án và lời giải chuẩn xác nhất cho các câu hỏi trắc nghiệm “Thông qua quá trình tiêu hóa, lipid sẽ được chuyển đổi thành:” với kiến ​​thức tham khảo là tài liệu ôn thi môn Sinh vật học hay và hữu ích.

Đố: Qua quá trình tiêu hóa Lipid sẽ được chuyển hóa thành:

A. Glyxerol và các axit amin.

B. Glyxerol và vitamin.

C. Glyxerol và axit to.

D. Nuclêôtit và axit amin.

Câu trả lời:


Câu trả lời chuẩn xác: C. Glyxerol và axit to.

Hãy cùng trường giainhat.vn trang bị thêm cho mình những kiến ​​thức hữu ích qua bài tìm hiểu về Lipit dưới đây nhé!

Tham khảo kiến ​​thức về lipid

1. Lipit là gì?

Lipid là những hợp chất có trong thân thể sống. Người ta thường gọi lipit là chất to, nhưng chuẩn xác hơn thì lipit là tên gọi chung của một số hợp chất như este phức tạp như: chất to, sáp, steroit, photpholipit.

Lipit là những hợp chất ko tan trong nước, ko tan trong dung môi hữu cơ ko phân cực như ete, cloroform, xăng, v.v.

Axit to là axit đơn chức có mạch cacbon dài, ko phân nhánh.

Ví dụ:

(CHỈ CÓ3[CH2]14COOH: axit palmitic

(CHỈ CÓ3[CH2]16COOH: axit steric

cis- (CHỈ3[CH2]7CH = CHỈ[CH2]7COOH: axit oleic

Chất to có công thức chung:

Thông qua quá trình tiêu hóa, lipid sẽ được chuyển hóa thành: (ảnh 2)

Trong đó: RẺTrước nhấtRẺ2RẺ3 là những gốc hiđrocacbon ko no hoặc ko no, ko phân nhánh.

2. Trạng thái tự nhiên của chất to

Chất to là thành phần chính của dầu mỡ động thực vật.

Các loại sáp tiêu biểu là sáp ong.

Steroid và phospholipid tồn tại và nhập vai trò quan trọng trong thân thể sống.

3. Tính chất vật lý của lipit

+ Ở điều kiện thường, đây là hợp chất lỏng hoặc rắn. Phân tử với hydrocacbon ko no ở dạng lỏng (dầu thực vật), trái lại nếu trong phân tử lipid có hydrocacbon no thì chúng ở thể rắn (mỡ động vật).

+ Lipit dù là hiđrocacbon no hay ko no đều ko tan trong nước nhưng chỉ tan trong dung môi hữu cơ như Benzen, hexan, cloform, v.v.

+ Lipit gồm những hợp chất nhẹ hơn nước (từ thực tiễn chúng ta đã thấy điều này)

4. Tính chất hóa học của lipid

Lipid có ba tính chất hóa học đặc trưng:

Tham gia các phản ứng thủy phân

Tham gia phản ứng xà phòng hóa

+ Phản ứng cộng hiđro

Thông qua quá trình tiêu hóa, lipid sẽ được chuyển hóa thành: (ảnh 3)

5. Các ứng dụng của chất to

Chất to là thức ăn quan trọng đối với con người.

Nó là vật liệu để tổng hợp nhiều chất cần thiết cho thân thể.

Trong công nghiệp, chất to được sử dụng để sản xuất xà phòng, glixerol và chế biến thực phẩm.

– Ngoài ra mỡ còn được dùng trong sản xuất đồ hộp, mì sợi,… Một số loại dầu thực vật được dùng làm nhiên liệu cho động cơ điêzen.

6, Bài tập thực hành

Câu hỏi 1. Chất to là gì? Dầu ăn và mỡ động vật có gì không giống nhau về cấu tạo và tính chất vật lý? Cho VD minh họa.

Phân công

Chất to là triesters của glycerol và axit to, được gọi chung là chất to trung tính hoặc triaxylglycerol.

Công thức cấu tạo chung của chất to là:

Thông qua quá trình tiêu hóa, lipid sẽ được chuyển hóa thành: (ảnh 4)

Trong đó: RẺTrước nhấtRẺ2RẺ3 là những gốc hiđrocacbon ko no hoặc ko no, ko phân nhánh.

Dầu ăn và mỡ động vật là este của glixerol và axit to. Các đặc điểm không giống nhau giữa chúng:

– Dầu ăn: thành phần là các axit to có hiđrocacbon ko no, chúng ở trạng thái lỏng. Ví dụ: (C17H33COO)33H5

– Mỡ động vật: thành phần là các axit to có hiđrocacbon no, chúng ở trạng thái rắn. Ví dụ: (C17H35COO)33H5

Câu 2: Khái niệm chuẩn xác của Lipid là gì? Chọn câu trả lời đúng:

A. hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N

B. triesters của axit to và glixerol

C. là một este của một axit to và một ancol đa chức.

D. triste của axit hữu cơ và glixerol

Câu trả lời chuẩn xác: B. triesters của axit to và glixerol

Câu 3. Trong thành phần của một số loại sơn có triesters của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linolenic

17H29COOH. Viết CTCT đặc trưng có thể có của hai axit này với glixerol.

Thông qua quá trình tiêu hóa, lipid sẽ được chuyển hóa thành: (ảnh 5)

Câu hỏi 4: Đưa ra khái niệm đúng về chất to tự nhiên:

A. Este axit palmitic và đồng đẳng của nó

B. muối của axit to

C. Chất to trung tính của các axit to không giống nhau

D. este của axit oleic và đồng đẳng…

Câu trả lời chuẩn xác: C. este của axit oleic và đồng đẳng…

Câu hỏi 5. Tổng số miligam KOH cần dùng để trung hoà hết axit tự do và xà phòng hoá hết số este có trong 1 gam chất to được gọi là chỉ số xà phòng hoá của chất to. Tính chỉ số xà phòng hóa của một mẫu chất to có trị số axit bằng 7 chứa tristearoylglycerol với một lượng nhỏ là axit stearic.

Phân công

– Khối lượng KOH cần để trung hoà axit là 0,07 gam

NKOH = 0,07/56 = 0,125.10-3 (mol)

– Khối lượng C17H35COOH trong 1 gam chất to là:

mC17H35COOH = 0,125.10-3 x 284 = 35,5.10-3 (gam)

Số mol tristearoyglycerol trong 1 gam chất to:

(1 – 35,5.10-3) / 890 = 1,0837.10-3 (mol)

NKOH = 3 x 1,0837.10-3 (mol)

mKOH = 3 x 1,0837.10-3 x 56 x 1000 = 182 (mg)

Chỉ số xà phòng hóa của chất to: 182 + 7 = 189.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

Hình Ảnh về: Qua tiêu hoá Lipit sẽ được chuyển đổi thành:

Video về: Qua tiêu hoá Lipit sẽ được chuyển đổi thành:

Wiki về Qua tiêu hoá Lipit sẽ được chuyển đổi thành:

Qua tiêu hoá Lipit sẽ được chuyển đổi thành: -

Đáp án và lời giải chuẩn xác nhất cho các câu hỏi trắc nghiệm "Thông qua quá trình tiêu hóa, lipid sẽ được chuyển đổi thành:" với kiến ​​thức tham khảo là tài liệu ôn thi môn Sinh vật học hay và hữu ích.

Đố: Qua quá trình tiêu hóa Lipid sẽ được chuyển hóa thành:

A. Glyxerol và các axit amin.

B. Glyxerol và vitamin.

C. Glyxerol và axit to.

D. Nuclêôtit và axit amin.

Câu trả lời:


Câu trả lời chuẩn xác: C. Glyxerol và axit to.

Hãy cùng trường giainhat.vn trang bị thêm cho mình những kiến ​​thức hữu ích qua bài tìm hiểu về Lipit dưới đây nhé!

Tham khảo kiến ​​thức về lipid

1. Lipit là gì?

Lipid là những hợp chất có trong thân thể sống. Người ta thường gọi lipit là chất to, nhưng chuẩn xác hơn thì lipit là tên gọi chung của một số hợp chất như este phức tạp như: chất to, sáp, steroit, photpholipit.

Lipit là những hợp chất ko tan trong nước, ko tan trong dung môi hữu cơ ko phân cực như ete, cloroform, xăng, v.v.

Axit to là axit đơn chức có mạch cacbon dài, ko phân nhánh.

Ví dụ:

(CHỈ CÓ3[CH2]14COOH: axit palmitic

(CHỈ CÓ3[CH2]16COOH: axit steric

cis- (CHỈ3[CH2]7CH = CHỈ[CH2]7COOH: axit oleic

Chất to có công thức chung:

Thông qua quá trình tiêu hóa, lipid sẽ được chuyển hóa thành: (ảnh 2)

Trong đó: RẺTrước nhấtRẺ2RẺ3 là những gốc hiđrocacbon ko no hoặc ko no, ko phân nhánh.

2. Trạng thái tự nhiên của chất to

Chất to là thành phần chính của dầu mỡ động thực vật.

Các loại sáp tiêu biểu là sáp ong.

Steroid và phospholipid tồn tại và nhập vai trò quan trọng trong thân thể sống.

3. Tính chất vật lý của lipit

+ Ở điều kiện thường, đây là hợp chất lỏng hoặc rắn. Phân tử với hydrocacbon ko no ở dạng lỏng (dầu thực vật), trái lại nếu trong phân tử lipid có hydrocacbon no thì chúng ở thể rắn (mỡ động vật).

+ Lipit dù là hiđrocacbon no hay ko no đều ko tan trong nước nhưng chỉ tan trong dung môi hữu cơ như Benzen, hexan, cloform, v.v.

+ Lipit gồm những hợp chất nhẹ hơn nước (từ thực tiễn chúng ta đã thấy điều này)

4. Tính chất hóa học của lipid

Lipid có ba tính chất hóa học đặc trưng:

Tham gia các phản ứng thủy phân

Tham gia phản ứng xà phòng hóa

+ Phản ứng cộng hiđro

Thông qua quá trình tiêu hóa, lipid sẽ được chuyển hóa thành: (ảnh 3)

5. Các ứng dụng của chất to

Chất to là thức ăn quan trọng đối với con người.

Nó là vật liệu để tổng hợp nhiều chất cần thiết cho thân thể.

Trong công nghiệp, chất to được sử dụng để sản xuất xà phòng, glixerol và chế biến thực phẩm.

- Ngoài ra mỡ còn được dùng trong sản xuất đồ hộp, mì sợi,… Một số loại dầu thực vật được dùng làm nhiên liệu cho động cơ điêzen.

6, Bài tập thực hành

Câu hỏi 1. Chất to là gì? Dầu ăn và mỡ động vật có gì không giống nhau về cấu tạo và tính chất vật lý? Cho VD minh họa.

Phân công

Chất to là triesters của glycerol và axit to, được gọi chung là chất to trung tính hoặc triaxylglycerol.

Công thức cấu tạo chung của chất to là:

Thông qua quá trình tiêu hóa, lipid sẽ được chuyển hóa thành: (ảnh 4)

Trong đó: RẺTrước nhấtRẺ2RẺ3 là những gốc hiđrocacbon ko no hoặc ko no, ko phân nhánh.

Dầu ăn và mỡ động vật là este của glixerol và axit to. Các đặc điểm không giống nhau giữa chúng:

- Dầu ăn: thành phần là các axit to có hiđrocacbon ko no, chúng ở trạng thái lỏng. Ví dụ: (C17H33COO)33H5

- Mỡ động vật: thành phần là các axit to có hiđrocacbon no, chúng ở trạng thái rắn. Ví dụ: (C17H35COO)33H5

Câu 2: Khái niệm chuẩn xác của Lipid là gì? Chọn câu trả lời đúng:

A. hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N

B. triesters của axit to và glixerol

C. là một este của một axit to và một ancol đa chức.

D. triste của axit hữu cơ và glixerol

Câu trả lời chuẩn xác: B. triesters của axit to và glixerol

Câu 3. Trong thành phần của một số loại sơn có triesters của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linolenic

17H29COOH. Viết CTCT đặc trưng có thể có của hai axit này với glixerol.

Thông qua quá trình tiêu hóa, lipid sẽ được chuyển hóa thành: (ảnh 5)

Câu hỏi 4: Đưa ra khái niệm đúng về chất to tự nhiên:

A. Este axit palmitic và đồng đẳng của nó

B. muối của axit to

C. Chất to trung tính của các axit to không giống nhau

D. este của axit oleic và đồng đẳng…

Câu trả lời chuẩn xác: C. este của axit oleic và đồng đẳng…

Câu hỏi 5. Tổng số miligam KOH cần dùng để trung hoà hết axit tự do và xà phòng hoá hết số este có trong 1 gam chất to được gọi là chỉ số xà phòng hoá của chất to. Tính chỉ số xà phòng hóa của một mẫu chất to có trị số axit bằng 7 chứa tristearoylglycerol với một lượng nhỏ là axit stearic.

Phân công

- Khối lượng KOH cần để trung hoà axit là 0,07 gam

NKOH = 0,07/56 = 0,125.10-3 (mol)

- Khối lượng C17H35COOH trong 1 gam chất to là:

mC17H35COOH = 0,125.10-3 x 284 = 35,5.10-3 (gam)

Số mol tristearoyglycerol trong 1 gam chất to:

(1 - 35,5.10-3) / 890 = 1,0837.10-3 (mol)

NKOH = 3 x 1,0837.10-3 (mol)

mKOH = 3 x 1,0837.10-3 x 56 x 1000 = 182 (mg)

Chỉ số xà phòng hóa của chất to: 182 + 7 = 189.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Bài 11 trang 77 SGK Đại số 11

Viết một bình luận