Phép cộng vectơ là gì? – Giải Toán 10

Câu hỏi: Phép cộng vectơ là gì?

Câu trả lời:

Hai vectơ A và B có thể được cùng với nhau bằng phép cộng vectơ, và vectơ kết quả có thể được viết dưới dạng: R = A + B

Hãy cùng trường giainhat.vn tìm hiểu thêm những kiến ​​thức về vectơ nhé!

1. Ko gian vectơ là gì?

– Trong toán học, ko gian vectơ (hay còn gọi là ko gian tuyến tính) là một tập trung các đại lượng gọi là vectơ, đại lượng có thể cộng và nhân với một số gọi là đại lượng vô hướng. Các số vô hướng thường được coi là số thực, nhưng cũng có ko gian vectơ trong đó hệ số vô hướng là một số phức hoặc ảo, hay nói chung là bất kỳ trường nào. Các toán tử phép cộng và phép nhân vô hướng phải thỏa mãn các điều kiện nhất mực được gọi là tiên đề, được liệt kê dưới đây. Để phân loại vô hướng là thực hay phức, chúng ta thường sử dụng thuật ngữ ko gian vectơ thực hoặc ko gian vectơ phức.

– Ko gian vectơ là một phần của đại số tuyến tính được xác định bằng số chiều của nó, nói nôm na là số hướng độc lập trong ko gian. Ko gian vectơ có chiều vô hạn xuất hiện tự nhiên trong toán giải tích, như một ko gian hàm, trong đó vectơ là hàm. Các vectơ này được tổng quát hóa bằng một cấu trúc bổ sung, được gọi là cấu trúc liên kết, cho phép xem xét các lỗi về tính cục bộ và tính liên tục. Cấu trúc liên kết được xác định bằng tích chuẩn hoặc dấu chấm, được hiểu là có ký hiệu cho khoảng cách giữa các vectơ.

2. Vector là gì?


– Vectơ là đoạn thẳng có hướng.

– Mỗi vectơ đều có điểm đầu và điểm cuối.

– Vectơ có điểm cuối là A và điểm cuối là B được kí hiệu là: AB →

Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 2)

– Quy ước: Một vectơ có cùng điểm đầu và điểm cuối bằng ko. Ký hiệu: 0 →

một. Chiều dài vectơ

– Độ dài của vectơ là độ dài đoạn thẳng có hai điểm cuối là đầu và cuối của vectơ đó.

Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 3)

b. hai vectơ cùng phương, bằng nhau, ngược dấu

– Hai vectơ có cùng phương nếu chúng cùng nằm trên một đường thẳng hoặc nằm trên hai đường thẳng song song.

– Hai vectơ cùng phương có thể cùng phương hoặc ngược hướng:

Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 4)

3. Một số tính chất của vectơ

một. Tổng (hiệu) của hai vectơ:

Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 5)

Phép toán tìm tổng của hai vectơ còn được gọi là phép cộng vectơ.

Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 6)

b. Quy tắc bình hàn

Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 7)

4. Các tính chất của phép tính vectơ

một. Thêm vectơ

Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 8)
Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 9)

5. Tọa độ vectơ

một. Trục tọa độ

b. Hệ tọa độ

Phép cộng vectơ là gì? (Hình 11)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Phép cộng vectơ là gì? – Giải Toán 10

Video về: Phép cộng vectơ là gì? – Giải Toán 10

Wiki về Phép cộng vectơ là gì? – Giải Toán 10

Phép cộng vectơ là gì? – Giải Toán 10 -

Câu hỏi: Phép cộng vectơ là gì?

Câu trả lời:

Hai vectơ A và B có thể được cùng với nhau bằng phép cộng vectơ, và vectơ kết quả có thể được viết dưới dạng: R = A + B

Hãy cùng trường giainhat.vn tìm hiểu thêm những kiến ​​thức về vectơ nhé!

1. Ko gian vectơ là gì?

- Trong toán học, ko gian vectơ (hay còn gọi là ko gian tuyến tính) là một tập trung các đại lượng gọi là vectơ, đại lượng có thể cộng và nhân với một số gọi là đại lượng vô hướng. Các số vô hướng thường được coi là số thực, nhưng cũng có ko gian vectơ trong đó hệ số vô hướng là một số phức hoặc ảo, hay nói chung là bất kỳ trường nào. Các toán tử phép cộng và phép nhân vô hướng phải thỏa mãn các điều kiện nhất mực được gọi là tiên đề, được liệt kê dưới đây. Để phân loại vô hướng là thực hay phức, chúng ta thường sử dụng thuật ngữ ko gian vectơ thực hoặc ko gian vectơ phức.

- Ko gian vectơ là một phần của đại số tuyến tính được xác định bằng số chiều của nó, nói nôm na là số hướng độc lập trong ko gian. Ko gian vectơ có chiều vô hạn xuất hiện tự nhiên trong toán giải tích, như một ko gian hàm, trong đó vectơ là hàm. Các vectơ này được tổng quát hóa bằng một cấu trúc bổ sung, được gọi là cấu trúc liên kết, cho phép xem xét các lỗi về tính cục bộ và tính liên tục. Cấu trúc liên kết được xác định bằng tích chuẩn hoặc dấu chấm, được hiểu là có ký hiệu cho khoảng cách giữa các vectơ.

2. Vector là gì?


- Vectơ là đoạn thẳng có hướng.

- Mỗi vectơ đều có điểm đầu và điểm cuối.

- Vectơ có điểm cuối là A và điểm cuối là B được kí hiệu là: AB →

Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 2)

- Quy ước: Một vectơ có cùng điểm đầu và điểm cuối bằng ko. Ký hiệu: 0 →

một. Chiều dài vectơ

- Độ dài của vectơ là độ dài đoạn thẳng có hai điểm cuối là đầu và cuối của vectơ đó.

Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 3)

b. hai vectơ cùng phương, bằng nhau, ngược dấu

- Hai vectơ có cùng phương nếu chúng cùng nằm trên một đường thẳng hoặc nằm trên hai đường thẳng song song.

- Hai vectơ cùng phương có thể cùng phương hoặc ngược hướng:

Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 4)

3. Một số tính chất của vectơ

một. Tổng (hiệu) của hai vectơ:

Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 5)

Phép toán tìm tổng của hai vectơ còn được gọi là phép cộng vectơ.

Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 6)

b. Quy tắc bình hàn

Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 7)

4. Các tính chất của phép tính vectơ

một. Thêm vectơ

Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 8)
Phép cộng vectơ là gì? (ảnh 9)

5. Tọa độ vectơ

một. Trục tọa độ

b. Hệ tọa độ

Phép cộng vectơ là gì? (Hình 11)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận