Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Câu 1 trang 80 SGK Toán 10 Phần Đại Số

Cho ví dụ về bất đẳng thức một ẩn, chỉ rõ vế trái và vế phải của bất đẳng thức này

Câu trả lời

3x + 5 -3

Vế trái của bất đẳng thức: 3x + 5

Vế phải của bất đẳng thức: -3

Câu 2 trang 81 SGK Toán 10 Phần Đại Số


Cho bất phương trình 2x ≤ 3.

a) Trong các số -2; 2 1/2; số π; Số nào trong 10 số là nghiệm và số nào ko phải là nghiệm của bất phương trình trên?

b) Giải bất phương trình đó và trình diễn tập nghiệm của nó trên trục số.

Câu trả lời

a) Các số là nghiệm của bất phương trình trên là: -2;

Các số ko là nghiệm của bất phương trình trên là: 2 1/2; số π; 10

b) 2x 3 x 3/2

Trình diễn của tập nghiệm trên trục số là:

Câu 3 trang 82 SGK Toán 10 Phần Đại Số

Hai bất đẳng thức trong Ví dụ 1 có tương đương ko? Vì sao ?

Câu trả lời

Hai bất phương trình trong Ví dụ 1 ko tương đương vì chúng ko có cùng tập nghiệm.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

Video về: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

Wiki về Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10 -

Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Câu 1 trang 80 SGK Toán 10 Phần Đại Số

Cho ví dụ về bất đẳng thức một ẩn, chỉ rõ vế trái và vế phải của bất đẳng thức này

Câu trả lời

3x + 5 -3

Vế trái của bất đẳng thức: 3x + 5

Vế phải của bất đẳng thức: -3

Câu 2 trang 81 SGK Toán 10 Phần Đại Số


Cho bất phương trình 2x ≤ 3.

a) Trong các số -2; 2 1/2; số π; Số nào trong 10 số là nghiệm và số nào ko phải là nghiệm của bất phương trình trên?

b) Giải bất phương trình đó và trình diễn tập nghiệm của nó trên trục số.

Câu trả lời

a) Các số là nghiệm của bất phương trình trên là: -2;

Các số ko là nghiệm của bất phương trình trên là: 2 1/2; số π; 10

b) 2x 3 x 3/2

Trình diễn của tập nghiệm trên trục số là:

Câu 3 trang 82 SGK Toán 10 Phần Đại Số

Hai bất đẳng thức trong Ví dụ 1 có tương đương ko? Vì sao ?

Câu trả lời

Hai bất phương trình trong Ví dụ 1 ko tương đương vì chúng ko có cùng tập nghiệm.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận