Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Đại số – Giải Toán 10

Bài 1: Đại cương về phương trình

Câu 1 trang 53 SGK Toán 10 phần Đại số

Cho ví dụ về phương trình một ẩn và phương trình hai ẩn

Câu trả lời

Phương trình của một ẩn số: 3x + 2 = 0

Phương trình của hai ẩn số: 5x + 3y = 9

Câu 2 trang 54 SGK Toán 10 phần Đại số

Đối với phương trình


Nó có ý nghĩa lúc x = 2 ở bên trái của phương trình đã cho? Lúc nào bên tay phải có tức là?

Câu trả lời

Lúc x = 2, vế trái của phương trình đã cho ko có nghĩa vì mẫu số là 0

Vế phải có nghĩa lúc x – 1 0 x ≥ 1

Câu 3 trang 54 SGK Toán 10 phần Đại số

Tìm điều kiện của phương trình


Câu trả lời

KẾT LUẬN: 2 – x> 0 x

ĐĂNG KÝ ĐỎ

Giải Toán 10: Đáp án câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Đại số |  Giải Toán 10

Câu 4 trang 55 SGK Toán 10 phần Đại số

Các phương trình sau có cùng tập nghiệm ko?

Giải Toán 10: Đáp án câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Đại số |  Giải Toán 10

Câu trả lời

cây rìu2+ x = 0 x (x + 1) = 0 x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S = {0; -1}

Giải Toán 10: Đáp án câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Đại số |  Giải Toán 10

XD: x ≠ 3

⇒ 4x + x (x – 3) = 0

x2 + x = 0 x (x + 1) = 0 x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S = {0; -1}

Vậy hai phương trình trên có cùng tập nghiệm.

b) x2– 4 = 0 x = ± 2

Tập nghiệm của phương trình là S = {2; -2}

* 2 + x = 0 x = -2

Tập nghiệm của phương trình là S = {- 2}

Vậy hai phương trình trên ko có tập nghiệm giống nhau.

Câu 5 trang 56 SGK Toán 10 phần Đại số

Tìm sai trái trong phép chuyển đổi sau

Giải Toán 10: Đáp án câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Đại số |  Giải Toán 10

Câu trả lời

Lỗi là ở phép chuyển đổi trước hết, ko thể tương đương vì biểu thức 1 / (x-1) chưa được xác định (nên chỉ sử dụng dấu suy luận trong phép chuyển đổi này).

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Đại số – Giải Toán 10

Video về: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Đại số – Giải Toán 10

Wiki về Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Đại số – Giải Toán 10

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Đại số – Giải Toán 10 -

Bài 1: Đại cương về phương trình

Câu 1 trang 53 SGK Toán 10 phần Đại số

Cho ví dụ về phương trình một ẩn và phương trình hai ẩn

Câu trả lời

Phương trình của một ẩn số: 3x + 2 = 0

Phương trình của hai ẩn số: 5x + 3y = 9

Câu 2 trang 54 SGK Toán 10 phần Đại số

Đối với phương trình


Nó có ý nghĩa lúc x = 2 ở bên trái của phương trình đã cho? Lúc nào bên tay phải có tức là?

Câu trả lời

Lúc x = 2, vế trái của phương trình đã cho ko có nghĩa vì mẫu số là 0

Vế phải có nghĩa lúc x - 1 0 x ≥ 1

Câu 3 trang 54 SGK Toán 10 phần Đại số

Tìm điều kiện của phương trình


Câu trả lời

KẾT LUẬN: 2 - x> 0 x

ĐĂNG KÝ ĐỎ

Giải Toán 10: Đáp án câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Đại số |  Giải Toán 10

Câu 4 trang 55 SGK Toán 10 phần Đại số

Các phương trình sau có cùng tập nghiệm ko?

Giải Toán 10: Đáp án câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Đại số |  Giải Toán 10

Câu trả lời

cây rìu2+ x = 0 x (x + 1) = 0 x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S = {0; -1}

Giải Toán 10: Đáp án câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Đại số |  Giải Toán 10

XD: x ≠ 3

⇒ 4x + x (x - 3) = 0

x2 + x = 0 x (x + 1) = 0 x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S = {0; -1}

Vậy hai phương trình trên có cùng tập nghiệm.

b) x2- 4 = 0 x = ± 2

Tập nghiệm của phương trình là S = {2; -2}

* 2 + x = 0 x = -2

Tập nghiệm của phương trình là S = {- 2}

Vậy hai phương trình trên ko có tập nghiệm giống nhau.

Câu 5 trang 56 SGK Toán 10 phần Đại số

Tìm sai trái trong phép chuyển đổi sau

Giải Toán 10: Đáp án câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Đại số |  Giải Toán 10

Câu trả lời

Lỗi là ở phép chuyển đổi trước hết, ko thể tương đương vì biểu thức 1 / (x-1) chưa được xác định (nên chỉ sử dụng dấu suy luận trong phép chuyển đổi này).

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận