Phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp

Hướng dẫn cách phân biệt “Phân biệt sự liên kết và sự liên kết” với kiến ​​thức tham khảo do Trường giainhat.vn được biên soạn là tài liệu rất hay và hữu ích giúp các em học trò ôn tập và tích lũy thêm kiến ​​thức môn Toán 11

Phân biệt sự liên kết và căn chỉnh xác thực nhất

Sự khác lạ giữa Thống nhất và Liên kết

Về quan niệm của Chính Hợp:

+ Ta lấy ra k phần tử trong n phần tử của tập A. Từ k phần tử lấy ra, ta sắp xếp chúng theo một trật tự nhất mực, cứ mỗi lần sắp xếp tương tự ta được 1 liên hợp.

+ Ví dụ: Ta lấy ra 3 số là 1; 2; 3, từ 3 số này ta sắp xếp thành các số có 3 chữ số. Kết quả là ta có: 123; 231; 132; 213; 312; 321. Với sự thay đổi vị trí, chúng ta thu được các số không giống nhau và mỗi số là một liên hợp.

– Về khái niệm Tổ hợp:


+ Lấy một tập con gồm k phần tử từ n phần tử của tập A. Trong khái niệm , vị trí và trật tự của các phần tử trong đó ko quan trọng, chúng ta chỉ quan tâm tới có bao nhiêu phần tử trong đó. chỉ nhiều yếu tố. Mỗi lúc chúng ta lấy một tập con gồm k phần tử, chúng ta thu được một tổ hợp. Cũng ví dụ trên:

+ Ta lấy ra 3 phần tử là các chữ số 1; 2; 3, chúng ta đặt những con số này ở những vị trí không giống nhau trong con, chúng ta sẽ có những con sau:

+ A = {1; 2; 3}; B = {1; 3; 2}; C = {2; 1; 3}; D = {2; 3; 1}; E = {3; 1; 2}; F = {3; 2; 1}

– Xếp các số vào các vị trí không giống nhau ta được các tập con không giống nhau. Như ví dụ trên chúng ta có 6 tập con gồm A; B; C; D; E; F nhưng các phần tử vẫn là 1; 2 và 3. Vậy 6 tập con trên bằng nhau, tức là chúng chỉ là một và đó là một tổ hợp. Trong một , nó ko phân biệt vị trí của các phần tử, nhưng chỉ quan tâm tới phần tử nào được đưa vào đó, và liên hợp phân biệt cả vị trí và trật tự. Do đó, bạn sẽ thấy rằng số tổ hợp luôn nhiều hơn số tổ hợp.

Tri thức sâu rộng về tổ hợp và căn chỉnh

Phân biệt sự kết hợp và căn chỉnh (ảnh 2)

I. Khái niệm về sự thích hợp

– Cho tập A gồm n phần tử (n> 1).

– Kết quả của việc lấy k phần tử phân biệt từ n phần tử của tập A và sắp xếp chúng theo một trật tự nào đó được gọi là một phép hợp nhận k trong n phần tử đã cho.

Phân biệt sự kết hợp và căn chỉnh (ảnh 3)
Phân biệt sự kết hợp và sự liên kết (Hình 4)

* Chú ý:

Phân biệt sự kết hợp và căn chỉnh (ảnh 5)

– Quy ước: 0! = 1.

II. Khái niệm liên kết

– Giả sử tập A có n phần tử (n> 0). Mỗi tập con k phần tử của A được gọi là một chập k của n phần tử đã cho.

Phân biệt sự kết hợp và căn chỉnh (ảnh 6)
Phân biệt sự kết hợp và căn chỉnh (ảnh 7)

* Chú ý:

– Số k trong khái niệm cần thỏa mãn điều kiện (1

Phân biệt sự kết hợp và căn chỉnh (ảnh 8)

* Hai tính chất cơ bản của hợp chất:

– Tính năng 1:

Phân biệt sự kết hợp và căn chỉnh (ảnh 9)

– Tính chất 2 (công thức Pascal):

Phân biệt sự kết hợp và sự liên kết (Hình 10)

III. Ví dụ về sự liên kết

– Hỏi: Bạn Nam có 11 người bạn. Anh đấy muốn mời năm người trong số họ đi hò hẹn. Trong số 11 người đó, có 2 người ko muốn đi chơi cùng nhau. Có bao nhiêu cách mời anh Nam?

– Đáp số: 2 * Có + C = 2 * 126 + 126 = 252 + 126 = 378 cách.

Giảng giải:

– Anh X chỉ mời 1 trong 2 người đó và mời thêm 4 người trong số 9 người còn lại là: 2 * C = 252.

– Anh X ko mời người nào trong 2 người đó nhưng chỉ mời 5 người trong số 9 người còn lại: C = 126.

Xem xét: Có rất nhiều học trò lúc giải ví dụ trên đã quên mất khả năng thứ hai.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp

Video về: Phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp

Wiki về Phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp

Phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp -

Hướng dẫn cách phân biệt “Phân biệt sự liên kết và sự liên kết” với kiến ​​thức tham khảo do Trường giainhat.vn được biên soạn là tài liệu rất hay và hữu ích giúp các em học trò ôn tập và tích lũy thêm kiến ​​thức môn Toán 11

Phân biệt sự liên kết và căn chỉnh xác thực nhất

Sự khác lạ giữa Thống nhất và Liên kết

Về quan niệm của Chính Hợp:

+ Ta lấy ra k phần tử trong n phần tử của tập A. Từ k phần tử lấy ra, ta sắp xếp chúng theo một trật tự nhất mực, cứ mỗi lần sắp xếp tương tự ta được 1 liên hợp.

+ Ví dụ: Ta lấy ra 3 số là 1; 2; 3, từ 3 số này ta sắp xếp thành các số có 3 chữ số. Kết quả là ta có: 123; 231; 132; 213; 312; 321. Với sự thay đổi vị trí, chúng ta thu được các số không giống nhau và mỗi số là một liên hợp.

- Về khái niệm Tổ hợp:


+ Lấy một tập con gồm k phần tử từ n phần tử của tập A. Trong khái niệm , vị trí và trật tự của các phần tử trong đó ko quan trọng, chúng ta chỉ quan tâm tới có bao nhiêu phần tử trong đó. chỉ nhiều yếu tố. Mỗi lúc chúng ta lấy một tập con gồm k phần tử, chúng ta thu được một tổ hợp. Cũng ví dụ trên:

+ Ta lấy ra 3 phần tử là các chữ số 1; 2; 3, chúng ta đặt những con số này ở những vị trí không giống nhau trong con, chúng ta sẽ có những con sau:

+ A = {1; 2; 3}; B = {1; 3; 2}; C = {2; 1; 3}; D = {2; 3; 1}; E = {3; 1; 2}; F = {3; 2; 1}

- Xếp các số vào các vị trí không giống nhau ta được các tập con không giống nhau. Như ví dụ trên chúng ta có 6 tập con gồm A; B; C; D; E; F nhưng các phần tử vẫn là 1; 2 và 3. Vậy 6 tập con trên bằng nhau, tức là chúng chỉ là một và đó là một tổ hợp. Trong một , nó ko phân biệt vị trí của các phần tử, nhưng chỉ quan tâm tới phần tử nào được đưa vào đó, và liên hợp phân biệt cả vị trí và trật tự. Do đó, bạn sẽ thấy rằng số tổ hợp luôn nhiều hơn số tổ hợp.

Tri thức sâu rộng về tổ hợp và căn chỉnh

Phân biệt sự kết hợp và căn chỉnh (ảnh 2)

I. Khái niệm về sự thích hợp

- Cho tập A gồm n phần tử (n> 1).

- Kết quả của việc lấy k phần tử phân biệt từ n phần tử của tập A và sắp xếp chúng theo một trật tự nào đó được gọi là một phép hợp nhận k trong n phần tử đã cho.

Phân biệt sự kết hợp và căn chỉnh (ảnh 3)
Phân biệt sự kết hợp và sự liên kết (Hình 4)

* Chú ý:

Phân biệt sự kết hợp và căn chỉnh (ảnh 5)

- Quy ước: 0! = 1.

II. Khái niệm liên kết

- Giả sử tập A có n phần tử (n> 0). Mỗi tập con k phần tử của A được gọi là một chập k của n phần tử đã cho.

Phân biệt sự kết hợp và căn chỉnh (ảnh 6)
Phân biệt sự kết hợp và căn chỉnh (ảnh 7)

* Chú ý:

- Số k trong khái niệm cần thỏa mãn điều kiện (1

Phân biệt sự kết hợp và căn chỉnh (ảnh 8)

* Hai tính chất cơ bản của hợp chất:

- Tính năng 1:

Phân biệt sự kết hợp và căn chỉnh (ảnh 9)

- Tính chất 2 (công thức Pascal):

Phân biệt sự kết hợp và sự liên kết (Hình 10)

III. Ví dụ về sự liên kết

- Hỏi: Bạn Nam có 11 người bạn. Anh đấy muốn mời năm người trong số họ đi hò hẹn. Trong số 11 người đó, có 2 người ko muốn đi chơi cùng nhau. Có bao nhiêu cách mời anh Nam?

- Đáp số: 2 * Có + C = 2 * 126 + 126 = 252 + 126 = 378 cách.

Giảng giải:

- Anh X chỉ mời 1 trong 2 người đó và mời thêm 4 người trong số 9 người còn lại là: 2 * C = 252.

- Anh X ko mời người nào trong 2 người đó nhưng chỉ mời 5 người trong số 9 người còn lại: C = 126.

Xem xét: Có rất nhiều học trò lúc giải ví dụ trên đã quên mất khả năng thứ hai.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận