Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu?

Câu hỏi: Phân biệt giữa hệ tọa độ và hệ quy chiếu?

Câu trả lời:

Phân biệt giữa hệ tọa độ và hệ quy chiếu.

– Hệ trục tọa độ chỉ gồm các trục tọa độ vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc tọa độ. Hệ tọa độ giúp chúng ta xác định vị trí của một vật thể.

– Hệ quy chiếu của vật gốm làm mốc, trục tọa độ gắn với mốc, mốc thời kì và đồng hồ. Hệ quy chiếu ko chỉ giúp ta xác định vị trí của các nhân vật nhưng còn xác định vị trí của các nhân vật trong các nhân vật. các khoảng thời kì không giống nhau.

Cùng trường giainhat.vn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này nhé!

1. Hệ tọa độ là gì?


– Hệ tọa độ gồm vật làm mốc, các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Hệ tọa độ dùng để định vị nhân vật.

– Hệ trục tọa độ chỉ gồm các trục tọa độ vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc tọa độ. Hệ tọa độ giúp chúng ta xác định vị trí của một vật thể.

– Hệ trục tọa độ Descartes trực giao trong ko gian gồm ba trục x’Ox, y’Oy, z’Oz vuông góc với nhau. Gọi là vectơ đơn vị trên các trục x’Ox, y’Oy, z’Oz tương ứng. Điểm O được gọi là gốc tọa độ. Các mặt phẳng (Oxy), (Oyz), (Oix) vuông góc với nhau được gọi là mặt phẳng tọa độ.

2. Công dụng của hệ tọa độ

Trong một hệ thống khác, tọa độ cực xác định vị trí của các điểm trong 2D, về độ dịch chuyển (bán kính) từ gốc tọa độ trung tâm và độ dịch chuyển góc (góc) từ trục tham chiếu xuất phát từ gốc tọa độ.

Trục xuyên tâm thường là tuyến tính, nhưng trong một số đồ thị cực, nó là logarit. Góc có thể được xác định bằng độ s hoặc radian s và có thể được đo theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ từ trục tham chiếu.

Tọa độ cực được mở rộng thành 3D trở thành hình trụ bằng cách thêm một trục độ cao, đi qua gốc tọa độ và vuông góc với mặt phẳng cực. Trục độ cao thường là tuyến tính, nhưng trong một số trường hợp, nó là logarit.

Góc phương vị và độ cao, hoặc hệ tọa độ az-el, xác định hướng trong ko gian 3D đối với điểm gốc đã chọn, bằng cách chỉ định hai góc.

Ví dụ nổi tiếng về vĩ độ và kinh độ là az-el của các điểm trên bề mặt trái đất, so với điểm gốc ở tâm trái đất, một mặt phẳng tham chiếu vĩ độ đi qua điểm gốc và đường xích đạo của trái đất. tham chiếu kinh độ trái đất và mặt phẳng đi qua điểm xuất phát và Greenwich, Anh.

Phần mở rộng của vĩ độ và kinh độ vào bầu trời được gọi là vĩ độ và kinh độ thiên thể. Các tọa độ az-el này được xác định từ một điểm gốc ở tâm trái đất, một mặt phẳng tham chiếu vĩ độ đi qua điểm gốc và đường xích đạo của trái đất, và một mặt phẳng tham chiếu kinh độ đi qua điểm gốc và Greenwich, Anh.

Một dạng đặc thù của vĩ độ và kinh độ thiên thể là vĩ độ và góc nghiêng thực sự, trong đó mặt phẳng tham chiếu kinh độ đi qua điểm gốc và vị trí của mặt trời trên bầu trời tại đường xích đạo (khoảng ngày 21 tháng 1). 3).

Người ta cũng có thể tạo một hệ tọa độ cầu trong đó vị trí của các điểm trong 3D sử dụng góc az-el và khoảng cách xuyên tâm từ điểm gốc đã chọn. Trục xuyên tâm thường là tuyến tính, nhưng nó có thể là logarit.

Các hệ tọa độ phức tạp hơn hệ tọa độ trên gặp phải trong lý thuyết, khoa học ứng dụng và kỹ thuật tiên tiến. Các hệ thống tương tự thường liên quan tới bốn hoặc nhiều kích thước, trục cong hoặc phi tuyến tính hoặc trục logarit.

3. Hệ quy chiếu là gì?

Hệ quy chiếu của vật gốm làm mốc, trục tọa độ gắn với mốc, thời kì và đồng hồ. Hệ quy chiếu ko chỉ giúp ta xác định vị trí của vật nhưng còn xác định vị trí của vật trong các khoảng. thời khắc không giống nhau.

Hệ quy chiếu xác định bao gồm các khái niệm sau:

– Các trục tọa độ + gốc tọa độ

– Đồng hồ + dòng thời kì

Các trục tọa độ và điểm gốc

– Các trục tọa độ: là một khái niệm toán học, chúng ta thường sử dụng hệ tọa độ Descartes cho ko gian 2 chiều hoặc 3 chiều trong thực tiễn.

– Gốc: thường được chọn ở vị trí (0,0) đối với hệ tọa độ 2 chiều gồm hai trục Ox và Oy, (0,0,0) đối với hệ tọa độ 3 chiều gồm ba trục Ox, Oy và Oy . Oz, x = 0 đối với hệ tọa độ 1 chiều chỉ có một trục Ox hoặc Oy

– Trong cơ học, hệ quy chiếu là một hệ tọa độ, dựa vào đó xác định vị trí của tất cả các điểm trên vật và vị trí của các vật khác, đồng thời có đồng hồ để xác định thời kì. thời kì của các sự kiện. Cùng một sự kiện vật lý, lúc chúng ta thay đổi hệ quy chiếu thì vị trí và thời kì xảy ra sẽ không giống nhau.

– Điểm không giống nhau giữa hệ tọa độ và hệ quy chiếu là trong hệ quy chiếu vị trí của một vật ở các thời khắc không giống nhau là không giống nhau. Hệ tọa độ thông thường chỉ được xác định trong ko gian 3 chiều. Điều này hơi phức tạp.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu?

Video về: Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu?

Wiki về Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu?

Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu? -

Câu hỏi: Phân biệt giữa hệ tọa độ và hệ quy chiếu?

Câu trả lời:

Phân biệt giữa hệ tọa độ và hệ quy chiếu.

- Hệ trục tọa độ chỉ gồm các trục tọa độ vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc tọa độ. Hệ tọa độ giúp chúng ta xác định vị trí của một vật thể.

- Hệ quy chiếu của vật gốm làm mốc, trục tọa độ gắn với mốc, mốc thời kì và đồng hồ. Hệ quy chiếu ko chỉ giúp ta xác định vị trí của các nhân vật nhưng còn xác định vị trí của các nhân vật trong các nhân vật. các khoảng thời kì không giống nhau.

Cùng trường giainhat.vn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này nhé!

1. Hệ tọa độ là gì?


- Hệ tọa độ gồm vật làm mốc, các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Hệ tọa độ dùng để định vị nhân vật.

- Hệ trục tọa độ chỉ gồm các trục tọa độ vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc tọa độ. Hệ tọa độ giúp chúng ta xác định vị trí của một vật thể.

- Hệ trục tọa độ Descartes trực giao trong ko gian gồm ba trục x'Ox, y'Oy, z'Oz vuông góc với nhau. Gọi là vectơ đơn vị trên các trục x'Ox, y'Oy, z'Oz tương ứng. Điểm O được gọi là gốc tọa độ. Các mặt phẳng (Oxy), (Oyz), (Oix) vuông góc với nhau được gọi là mặt phẳng tọa độ.

2. Công dụng của hệ tọa độ

Trong một hệ thống khác, tọa độ cực xác định vị trí của các điểm trong 2D, về độ dịch chuyển (bán kính) từ gốc tọa độ trung tâm và độ dịch chuyển góc (góc) từ trục tham chiếu xuất phát từ gốc tọa độ.

Trục xuyên tâm thường là tuyến tính, nhưng trong một số đồ thị cực, nó là logarit. Góc có thể được xác định bằng độ s hoặc radian s và có thể được đo theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ từ trục tham chiếu.

Tọa độ cực được mở rộng thành 3D trở thành hình trụ bằng cách thêm một trục độ cao, đi qua gốc tọa độ và vuông góc với mặt phẳng cực. Trục độ cao thường là tuyến tính, nhưng trong một số trường hợp, nó là logarit.

Góc phương vị và độ cao, hoặc hệ tọa độ az-el, xác định hướng trong ko gian 3D đối với điểm gốc đã chọn, bằng cách chỉ định hai góc.

Ví dụ nổi tiếng về vĩ độ và kinh độ là az-el của các điểm trên bề mặt trái đất, so với điểm gốc ở tâm trái đất, một mặt phẳng tham chiếu vĩ độ đi qua điểm gốc và đường xích đạo của trái đất. tham chiếu kinh độ trái đất và mặt phẳng đi qua điểm xuất phát và Greenwich, Anh.

Phần mở rộng của vĩ độ và kinh độ vào bầu trời được gọi là vĩ độ và kinh độ thiên thể. Các tọa độ az-el này được xác định từ một điểm gốc ở tâm trái đất, một mặt phẳng tham chiếu vĩ độ đi qua điểm gốc và đường xích đạo của trái đất, và một mặt phẳng tham chiếu kinh độ đi qua điểm gốc và Greenwich, Anh.

Một dạng đặc thù của vĩ độ và kinh độ thiên thể là vĩ độ và góc nghiêng thực sự, trong đó mặt phẳng tham chiếu kinh độ đi qua điểm gốc và vị trí của mặt trời trên bầu trời tại đường xích đạo (khoảng ngày 21 tháng 1). 3).

Người ta cũng có thể tạo một hệ tọa độ cầu trong đó vị trí của các điểm trong 3D sử dụng góc az-el và khoảng cách xuyên tâm từ điểm gốc đã chọn. Trục xuyên tâm thường là tuyến tính, nhưng nó có thể là logarit.

Các hệ tọa độ phức tạp hơn hệ tọa độ trên gặp phải trong lý thuyết, khoa học ứng dụng và kỹ thuật tiên tiến. Các hệ thống tương tự thường liên quan tới bốn hoặc nhiều kích thước, trục cong hoặc phi tuyến tính hoặc trục logarit.

3. Hệ quy chiếu là gì?

Hệ quy chiếu của vật gốm làm mốc, trục tọa độ gắn với mốc, thời kì và đồng hồ. Hệ quy chiếu ko chỉ giúp ta xác định vị trí của vật nhưng còn xác định vị trí của vật trong các khoảng. thời khắc không giống nhau.

Hệ quy chiếu xác định bao gồm các khái niệm sau:

- Các trục tọa độ + gốc tọa độ

- Đồng hồ + dòng thời kì

Các trục tọa độ và điểm gốc

- Các trục tọa độ: là một khái niệm toán học, chúng ta thường sử dụng hệ tọa độ Descartes cho ko gian 2 chiều hoặc 3 chiều trong thực tiễn.

- Gốc: thường được chọn ở vị trí (0,0) đối với hệ tọa độ 2 chiều gồm hai trục Ox và Oy, (0,0,0) đối với hệ tọa độ 3 chiều gồm ba trục Ox, Oy và Oy . Oz, x = 0 đối với hệ tọa độ 1 chiều chỉ có một trục Ox hoặc Oy

- Trong cơ học, hệ quy chiếu là một hệ tọa độ, dựa vào đó xác định vị trí của tất cả các điểm trên vật và vị trí của các vật khác, đồng thời có đồng hồ để xác định thời kì. thời kì của các sự kiện. Cùng một sự kiện vật lý, lúc chúng ta thay đổi hệ quy chiếu thì vị trí và thời kì xảy ra sẽ không giống nhau.

- Điểm không giống nhau giữa hệ tọa độ và hệ quy chiếu là trong hệ quy chiếu vị trí của một vật ở các thời khắc không giống nhau là không giống nhau. Hệ tọa độ thông thường chỉ được xác định trong ko gian 3 chiều. Điều này hơi phức tạp.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận