Phân biệt anilin và etylamin?

Câu hỏi: Sự không giống nhau giữa anilin và etylamin là gì?

Câu trả lời:

Thuốc thử được dùng là dung dịch Brom

Anilin có phản ứng với Br. nước2 kết tủa trắng H2NC6H2Br3

Chất còn lại là etylamin

Cùng trường giainhat.vn tìm hiểu thêm về Anilin nhé!

I. Lý thuyết anilin (C6H5NHỎ BÉ2)


+ Anilin (C)6H5NHỎ BÉ2) còn được gọi là phenylamine hoặc benzenamine

Nó là một trong những amin thơm đơn giản và quan trọng nhất

+ Công thức của Anilin

II. Tính chất vật lý và nhận thức

– Anilin là chất lỏng, sôi ở 184oC, ko màu, rất độc, ít tan trong nước nhưng tan trong etanol và benzen.

III. Tính chất hóa học

1. Bị oxi hóa bởi oxi:

Lúc để lâu ngoài ko khí, anilin chuyển sang màu đen do bị oxi trong ko khí oxi hóa.

2. Tính toán cơ sở:

Anilin phản ứng với axit mạnh tạo thành ion anilium

6H5NHỎ BÉ2 + HCl → C6H5NHỎ BÉ3 + l

3. Phản ứng với axit nitrơ:

6H5NHỎ BÉ2 + HNO2 + HCl → C6H5NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ2Cl + 2H2O

4. Phản ứng thế ở nhân thơm:

[CHUẨN NHẤT]    Phân biệt anilin và etylamin?  (ảnh 2)

IV. Điều chế anilin

Trước tiên, benzen được nitro hóa bởi hỗn hợp axit nitric và sulfuric đậm đặc ở 50-60 ° C, tạo ra nitrobenzene. Sau đó nitrobenzene được hydro hóa ở 600 ° C với sự có mặt của chất xúc tác anilin tạo niken.

– Ngoài ra Anilin còn được điều chế từ phenol và amoniac, phenol thu được từ cumene.

V. Ứng dụng của anilin

+ Anilin là vật liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thuốc nhuộm như thành phầm azo, phẩm đen anilin

+ Nó còn được dùng để sản xuất các polime như nhựa anilin-fomanđehit

+ Ngoài ra, nó còn được dùng trong dược phẩm: streptoxide, sulfaguanidin

TẠI VÌ. Bài tập ví dụ

Câu hỏi 1: Anilin và phenol đều phản ứng với

A. dd NaOH

B. dd HCl

C. dd NaCl

D. nước Br2

Câu trả lời chuẩn xác: Chọn C. dd NaCl

Anilin (C)6H5NHỎ BÉ2) và phenol (C6H5OH) đều phản ứng với nước Br2

Câu 2: Có ba chất lỏng: benzen, anilin và styren được đựng riêng lẻ trong ba lọ ko nhãn. Thuốc thử để nhận diện 3 chất lỏng trên là:

A. Nước brom

B. Giấy quỳ tím

C. Dung dịch phenolphtalein

D. NaOH. dung dịch

Câu trả lời chuẩn xác: Chọn A. Nước brom

– Stiren làm mất thuốc nước brom

6H5 – CH = CHỈ2 + Br2 → CŨ6H5 – CHBr – CHỈ2Br

Anilin tạo kết tủa trắng:

6H5– NHỎ BÉ2 + 3 tỷ2 → CŨ6H2(Br)3– NHỎ BÉ2+ 3HBr

– Benzen ko có hiện tượng gì.

Câu hỏi 3: Anilin ko phản ứng với

A. Dung dịch brom

B. dung dịch HCl

C. NaOH. dung dịch

D. dung dịch HO2VÌ THẾ4

Câu trả lời đúng: Chọn C. NaOH. dung dịch

Vì anilin là bazơ yếu nên ko phản ứng với NaOH bazơ.

Câu 4: Cho m gam anilin phản ứng hết với Br. dung dịch2, thu được 9,9 gam kết tủa 2,4,6-Tribromine anilin. Trị giá của m là

A. 1,86.

B. 3,72.

C. 2,79.

D. 0,93.

Phần thưởng:

6H5NHỎ BÉ2 + 3 tỷ2 → BẠN BÈ2NC6H2Br3 + 3HBr

0,03 0,03 (mol)

=> m = 2,79 g

Chọn C. 2,79g

Câu hỏi 5: Để phân biệt anilin và etylamin đựng trong hai lọ riêng lẻ, cần dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Nước Br. dung dịch2

B. dung dịch HCl

C. NaOH. dung dịch

D. Dung dịch AgNO3

Câu trả lời chuẩn xác: Chọn C. NaOH. dung dịch

Anilin phản ứng với nước Br2tạo thành kết tủa trắng H2NC6H2Br3

Câu hỏi 6: Kết tủa xảy ra lúc thêm dung dịch brom vào

A. rượu etylic.

B. benzen.

C. anilin.

D. axit axetic.

Câu trả lời chuẩn xác: chọn C. anilin

6H5– NHỎ BÉ2 + 3 tỷ2 → CŨ6H2(Br)3– NHỎ BÉ2+ 3HBr

Câu 7: Thực hiện hai thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 1ml dung dịch anilin vào ống thử 1 rồi nhúng giấy quỳ đỏ vào dung dịch.

Thí nghiệm 2: Cho 1ml dung dịch anilin vào ống thử 2 có thêm vài giọt nước brom.

Câu nào sau đây sai?

A. Ở thí nghiệm 2, nếu thay nước brom bằng dung dịch HCl cũng xảy ra hiện tượng tương tự => Sai vì phản ứng xảy ra nhưng ko tạo kết tủa như anilin phản ứng với nước brom (tạo kết tủa trắng)

B. Kết thúc thí nghiệm 2 trong ống thử xuất hiện kết tủa trắng => ĐÚNG vì kết tủa trắng là 2,4,6-Tribromine anilin

C. Ở thí nghiệm 1, nếu thay anilin bằng metylamin thì quỳ tím chuyển sang màu xanh => Đúng, vì anilin là bazơ rất yếu nên ko làm đổi màu quỳ xanh còn metyl amin thì có.

D. Ở thí nghiệm 2 xảy ra phản ứng thế brom vào nhân thơm của anilin => ĐÚNG

Câu trả lời:

A. Ở thí nghiệm 2, nếu thay nước brom bằng dung dịch HCl cũng xảy ra hiện tượng tương tự.

B. Kết thúc thí nghiệm 2, trong ống thử xuất hiện kết tủa trắng.

C. Ở thí nghiệm 1, nếu thay anilin bằng metylamin thì làm quỳ tím hóa xanh.

D. Ở thí nghiệm 2 xảy ra phản ứng thế brom vào nhân thơm của anilin.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

Hình Ảnh về: Phân biệt anilin và etylamin?

Video về: Phân biệt anilin và etylamin?

Wiki về Phân biệt anilin và etylamin?

Phân biệt anilin và etylamin? -

Câu hỏi: Sự không giống nhau giữa anilin và etylamin là gì?

Câu trả lời:

Thuốc thử được dùng là dung dịch Brom

Anilin có phản ứng với Br. nước2 kết tủa trắng H2NC6H2Br3

Chất còn lại là etylamin

Cùng trường giainhat.vn tìm hiểu thêm về Anilin nhé!

I. Lý thuyết anilin (C6H5NHỎ BÉ2)


+ Anilin (C)6H5NHỎ BÉ2) còn được gọi là phenylamine hoặc benzenamine

Nó là một trong những amin thơm đơn giản và quan trọng nhất

+ Công thức của Anilin

[CHUẨN NHẤT]    Phân biệt anilin và etylamin?

II. Tính chất vật lý và nhận thức

- Anilin là chất lỏng, sôi ở 184oC, ko màu, rất độc, ít tan trong nước nhưng tan trong etanol và benzen.

III. Tính chất hóa học

1. Bị oxi hóa bởi oxi:

Lúc để lâu ngoài ko khí, anilin chuyển sang màu đen do bị oxi trong ko khí oxi hóa.

2. Tính toán cơ sở:

Anilin phản ứng với axit mạnh tạo thành ion anilium

6H5NHỎ BÉ2 + HCl → C6H5NHỎ BÉ3 + l-

3. Phản ứng với axit nitrơ:

6H5NHỎ BÉ2 + HNO2 + HCl → C6H5NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ2Cl + 2H2O

4. Phản ứng thế ở nhân thơm:

[CHUẨN NHẤT]    Phân biệt anilin và etylamin?  (ảnh 2)

IV. Điều chế anilin

Trước tiên, benzen được nitro hóa bởi hỗn hợp axit nitric và sulfuric đậm đặc ở 50-60 ° C, tạo ra nitrobenzene. Sau đó nitrobenzene được hydro hóa ở 600 ° C với sự có mặt của chất xúc tác anilin tạo niken.

- Ngoài ra Anilin còn được điều chế từ phenol và amoniac, phenol thu được từ cumene.

V. Ứng dụng của anilin

+ Anilin là vật liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thuốc nhuộm như thành phầm azo, phẩm đen anilin

+ Nó còn được dùng để sản xuất các polime như nhựa anilin-fomanđehit

+ Ngoài ra, nó còn được dùng trong dược phẩm: streptoxide, sulfaguanidin

TẠI VÌ. Bài tập ví dụ

Câu hỏi 1: Anilin và phenol đều phản ứng với

A. dd NaOH

B. dd HCl

C. dd NaCl

D. nước Br2

Câu trả lời chuẩn xác: Chọn C. dd NaCl

Anilin (C)6H5NHỎ BÉ2) và phenol (C6H5OH) đều phản ứng với nước Br2

Câu 2: Có ba chất lỏng: benzen, anilin và styren được đựng riêng lẻ trong ba lọ ko nhãn. Thuốc thử để nhận diện 3 chất lỏng trên là:

A. Nước brom

B. Giấy quỳ tím

C. Dung dịch phenolphtalein

D. NaOH. dung dịch

Câu trả lời chuẩn xác: Chọn A. Nước brom

- Stiren làm mất thuốc nước brom

6H5 - CH = CHỈ2 + Br2 → CŨ6H5 - CHBr - CHỈ2Br

Anilin tạo kết tủa trắng:

6H5- NHỎ BÉ2 + 3 tỷ2 → CŨ6H2(Br)3- NHỎ BÉ2+ 3HBr

- Benzen ko có hiện tượng gì.

Câu hỏi 3: Anilin ko phản ứng với

A. Dung dịch brom

B. dung dịch HCl

C. NaOH. dung dịch

D. dung dịch HO2VÌ THẾ4

Câu trả lời đúng: Chọn C. NaOH. dung dịch

Vì anilin là bazơ yếu nên ko phản ứng với NaOH bazơ.

Câu 4: Cho m gam anilin phản ứng hết với Br. dung dịch2, thu được 9,9 gam kết tủa 2,4,6-Tribromine anilin. Trị giá của m là

A. 1,86.

B. 3,72.

C. 2,79.

D. 0,93.

Phần thưởng:

6H5NHỎ BÉ2 + 3 tỷ2 → BẠN BÈ2NC6H2Br3 + 3HBr

0,03 0,03 (mol)

=> m = 2,79 g

Chọn C. 2,79g

Câu hỏi 5: Để phân biệt anilin và etylamin đựng trong hai lọ riêng lẻ, cần dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Nước Br. dung dịch2

B. dung dịch HCl

C. NaOH. dung dịch

D. Dung dịch AgNO3

Câu trả lời chuẩn xác: Chọn C. NaOH. dung dịch

Anilin phản ứng với nước Br2tạo thành kết tủa trắng H2NC6H2Br3

Câu hỏi 6: Kết tủa xảy ra lúc thêm dung dịch brom vào

A. rượu etylic.

B. benzen.

C. anilin.

D. axit axetic.

Câu trả lời chuẩn xác: chọn C. anilin

6H5- NHỎ BÉ2 + 3 tỷ2 → CŨ6H2(Br)3- NHỎ BÉ2+ 3HBr

Câu 7: Thực hiện hai thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 1ml dung dịch anilin vào ống thử 1 rồi nhúng giấy quỳ đỏ vào dung dịch.

Thí nghiệm 2: Cho 1ml dung dịch anilin vào ống thử 2 có thêm vài giọt nước brom.

Câu nào sau đây sai?

A. Ở thí nghiệm 2, nếu thay nước brom bằng dung dịch HCl cũng xảy ra hiện tượng tương tự => Sai vì phản ứng xảy ra nhưng ko tạo kết tủa như anilin phản ứng với nước brom (tạo kết tủa trắng)

B. Kết thúc thí nghiệm 2 trong ống thử xuất hiện kết tủa trắng => ĐÚNG vì kết tủa trắng là 2,4,6-Tribromine anilin

C. Ở thí nghiệm 1, nếu thay anilin bằng metylamin thì quỳ tím chuyển sang màu xanh => Đúng, vì anilin là bazơ rất yếu nên ko làm đổi màu quỳ xanh còn metyl amin thì có.

D. Ở thí nghiệm 2 xảy ra phản ứng thế brom vào nhân thơm của anilin => ĐÚNG

Câu trả lời:

A. Ở thí nghiệm 2, nếu thay nước brom bằng dung dịch HCl cũng xảy ra hiện tượng tương tự.

B. Kết thúc thí nghiệm 2, trong ống thử xuất hiện kết tủa trắng.

C. Ở thí nghiệm 1, nếu thay anilin bằng metylamin thì làm quỳ tím hóa xanh.

D. Ở thí nghiệm 2 xảy ra phản ứng thế brom vào nhân thơm của anilin.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận