Nhận xét đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập (hay nhất)

Tham khảo bài mẫu Bình luận về đoạn mở đầu của Tuyên ngôn độc lập, từ đó nắm được cách triển khai các luận điểm để viết một bài văn nhận xét hay nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

Mở đầu “Tuyên ngôn độc lập”, Hồ Chí Minh đã trích dẫn hai bản “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ năm 1776 và “Tuyên ngôn về các quyền của con người và của công dân” của Cách mệnh Pháp năm 1791, trong đó có câu: “Mọi người sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền”; Sau đó, Người viết: “Nhưng hơn 80 năm, thực dân Pháp đã lợi dụng ngọn cờ tự do, đồng đẳng, huynh đệ cướp nước và đàn áp đồng bào, hành động của chúng là trái với nhân đạo và chính nghĩa ”.

Từ việc cảm nhận những câu văn trên, anh / chị hãy nhận xét về nghệ thuật lập luận của Bác Hồ trong “Tuyên ngôn độc lập”

Dàn ý Bình luận đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 1

1. Mở bài:

– Giới thiệu tác giả Hồ Chí Minh và tác phẩm TNDL


– Nêu vấn đề cần nghị luận: nhận thức về hai câu văn và nghệ thuật lập luận trong “Tuyên ngôn độc lập”

2. Nội dung:

một. Tổng quan ngắn gọn về tác phẩm

* Hoàn cảnh sáng tác

– Ngày 19/8/1945, chính quyền Hà Nội về tay nhân dân. Ngày 26/8/1945, Hồ Chí Minh từ Chiến khu cách mệnh Việt Bắc trở về Hà Nội và tại ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang, Người đã viết “Tuyên ngôn độc lập”.

– Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Người đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

– Tuyên ngôn độc lập ra đời trong hoàn cảnh vô cùng cấp bách: nền độc lập vừa giành được đã bị các thế lực phản động uy hiếp, bọn đế quốc thực dân sẵn sàng tái chiếm nước ta: xâm lược chính quốc. từ phía bắc là quân Quốc dân đảng của Trung Quốc, phía sau là đế quốc Mỹ; Từ phía nam tiến vào là quân Anh, phía sau là quân viễn chinh Pháp. Lúc này, thực dân Pháp tuyên bố Đông Dương là đất “bảo hộ” của Pháp do Nhật xâm lược, nay Nhật đã đầu hàng nên Đông Dương tất nhiên phải về tay Pháp.

* Trị giá lịch sử và văn học, mục tiêu và nhân vật của “Tuyên ngôn độc lập”

– Trị giá lịch sử: Là tài liệu lịch sử vô giá, là bản tuyên ngôn của một dân tộc đã đứng lên xóa bỏ cơ chế phong kiến, thực dân, thoát khỏi thân phận thuộc địa để hòa nhập tập thể nhân loại. giai cấp với tư cách là một nước độc lập, dân chủ và tự do.

Trị giá văn học:

+ Trị giá tư tưởng: “Tuyên ngôn độc lập” là tác phẩm kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc và ý thức yêu độc lập, tự do. Việc làm mang tính nhân văn thâm thúy.

+ Trị giá nghệ thuật: Là một bài chính luận mẫu mực, lập luận chặt chẽ, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, tiếng nói gợi cảm, hùng hồn.

– Nhân vật: Người dân Việt Nam; Tất cả các nước trên toàn cầu; Bọn đế quốc, thực dân đang ra sức xâm lược nước ta: Mĩ, Pháp.

– Mục tiêu: Tuyên bố nền độc lập của nước Việt Nam và sự ra đời của nước Việt Nam mới; Ngăn chặn thủ đoạn xâm lược của đế quốc và thực dân.

b. Giới thiệu vị trí, tái tạo hai câu

– Câu: “Mọi người sinh ra tự do và có quyền đồng đẳng; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền ”(Tuyên ngôn về quyền của con người và của công dân trong Cách mệnh Pháp năm 1791) trong phần mở đầu – cơ sở pháp lý của Tuyên ngôn Độc lập.

– Câu: “Nhưng cách đây hơn 80 năm, thực dân Pháp đã lợi dụng ngọn cờ tự do, đồng đẳng, huynh đệ để cướp nước và đàn áp đồng bào ta. Hành động của họ là trái với nhân đạo và công lý ”. Phần 2 – cơ sở thực tiễn của Tuyên ngôn Độc lập.

c. Phân tích

* Câu trích trong Tuyên ngôn Pháp về Quyền của Con người và Công dân năm 1791 “Tất cả mọi người đều sinh ra tự do và có quyền đồng đẳng; và phải luôn được tự do và đồng đẳng về quyền ”.

– Trước hết, để làm cơ sở pháp lý cho Tuyên ngôn Độc lập của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viện dẫn Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ – một cường quốc toàn cầu lúc này, Người ko quên đưa ra lời hùng hồn. những khẳng định của Pháp – nước trực tiếp đô hộ nhân dân Việt Nam – về quyền con người: quyền tự do, quyền đồng đẳng. Đồng thời khẳng định đây là những chân lý trọng đại của thời đại đã được toàn cầu xác nhận, ko người nào có thể phủ nhận.

– Ý nghĩa của trích dẫn:

+ Một bản tuyên ngôn muốn được mọi người xác nhận phải xuất phát từ cơ sở vững chắc, có trị giá như một sự thực ko thể chối cãi. Hồ Chí Minh đã mượn lời từ những tuyên ngôn của Hoa Kỳ và Pháp, tức là từ những nguyên tắc của hai cường quốc trên toàn cầu.

+ Câu nói này nhằm “lấy gậy ông đập lưng ông”. Cách viết của Hồ Chí Minh vừa khôn khéo vừa kiên quyết. Thông minh vì nó trình bày sự tôn trọng lời nói của người Mỹ và người Pháp, tức là tôn trọng những câu nói bất hủ. Kiên quyết nhắc nhở bọn đế quốc ko làm trái lời ông cha dạy, ko lật đổ ngọn cờ tự do, đồng đẳng, huynh đệ nhưng mà tổ tiên đã giương cao.

Trong hơn 80 năm, thực dân Pháp đã lợi dụng ngọn cờ tự do, đồng đẳng, huynh đệ để cướp nước, hiếp đáp đồng bào ta. Hành động của họ là trái với nhân đạo và công lý ”.

– Vạch trần gương mặt xảo quyệt của thực dân Pháp hơn 80 năm qua lúc chúng “lợi dụng ngọn cờ tự do, đồng đẳng, huynh đệ để cướp nước, hiếp đáp đồng bào ta”. Những hành động thực tiễn của họ đã đi trái lại chân lý tốt đẹp do tổ tiên của họ tạo ra.

Ý nghĩa: Là cơ sở để Hồ Chí Minh đập tan luận điệu lừa bịp “khai hóa”, “bảo hộ” của thực dân Pháp, tố cáo những hành vi trái với nhân đạo và công lý đối với nhân loại của chúng. con người trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

d. Nhận xét về nghệ thuật lập luận

– Mối quan hệ giữa đoạn mở đầu và đoạn tiếp theo trong “Tuyên ngôn độc lập” của Bác là quan hệ ngữ nghĩa đối lập: nội dung đối lập, lời nói đối lập, thái độ đối lập. Tất cả đều được diễn tả trang trọng, chặt chẽ, vững chắc, hùng hồn và xúc động.

+ Thứ nhất, đi từ một chân lý đã biết và được thừa nhận, suy ra một chân lý tương đồng, cùng chung lôgic nội tại, làm cơ sở cho Tuyên ngôn của Bác.

+ Thứ hai, đối chiếu mặt đối lập để làm nổi trội cái ta muốn đạt được là phương pháp lập luận so sánh, đối chiếu nhưng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng lúc so sánh nội dung đoạn trích “Tuyên ngôn về quyền của con người và của nhân dân”. quyền ”của cách mệnh Pháp năm 1791, đưa ra một kết luận hết sức thuyết phục:“ Nhưng hơn 80 năm nay, thực dân Pháp lợi dụng ngọn cờ tự do, đồng đẳng, huynh đệ để cướp nước ta và đàn áp đồng bào ta. ta. Hành động của họ hoàn toàn trái ngược với nhân đạo và công lý ”.

– Lập luận chặt chẽ, lập luận sắc bén.

– Cơ sở lí luận của kết luận trên được xây dựng bằng lí lẽ: “Đó là những lí lẽ đúng mực ko người nào chối cãi được”. Rõ ràng, một cách rõ ràng, tác giả của “Tuyên ngôn độc lập” đã thẩm định câu nói trong Tuyên ngôn nước Mỹ là “bất hủ” và câu nói trong Tuyên ngôn nước Pháp “là những chân lý ko người nào có thể chối cãi được” biểu thị hành động chính trị, dự kiến. để đưa ra câu trả lời 1-1 cho lập luận của những người chống đối hoặc để tránh nguy cơ bị phản đối.

=> Có thể thấy, một mặt, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu cao tư tưởng chính trị có trong những câu danh ngôn đó được ghi bằng chữ vàng trong lịch sử ko chỉ của nước Mỹ, nước Pháp nhưng mà của cả nhân loại; Mặt khác, ông lên án hành vi xâm phạm và áp bức các dân tộc, giày xéo nhân quyền là trái phép và phi đạo đức, vô văn hóa. Ở đây, chúng ta bắt gặp cách nói và cách viết vừa khôn khéo, vừa kiên quyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xong xuôi:

– Khẳng định trị giá của hai câu văn cũng như của toàn thể tác phẩm.

– Nghệ thuật lập luận của Hồ Chí Minh.

Dàn ý Bình luận đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 2

Mở màn:

Giới thiệu nói chung về tác giả, tác phẩm mở đầu đoạn văn “Tuyên ngôn độc lập”

Thân hình

một. Giảng giải ý kiến ​​của bạn

– Khôn khéo: có cử chỉ, hành động, lời nói thích hợp để lấy lòng người khác, nhằm đạt được kết quả như mong muốn trong quan hệ đối xử.

– Kiên quyết: trình bày sự rắn rỏi, quyết tâm thực hiện những gì đã đặt ra, dù khó khăn trở ngại cũng ko thay đổi.

– Chứa đựng nhiều ý nghĩa thâm thúy; chứa đựng một nội dung, ý nghĩa nào đó bên trong.

=> Ý kiến ​​khẳng định nghệ thuật viết và trích dẫn của Bác thật tài tình, hàm chứa nội dung tư tưởng thâm thúy.

b, Chứng minh

– Vừa khôn khéo vừa kiên quyết:

+ Nhiệm vụ của phần mở bài Tuyên ngôn là nêu nguyên tắc làm cơ sở cho toàn bài. Nguyên tắc của Tuyên ngôn độc lập là khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc. Nhưng ở đây, Bác ko trực tiếp nêu nguyên tắc đó nhưng mà dựa vào hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ để khẳng định quyền của các dân tộc trên toàn cầu. Đây là nghệ thuật “gậy ông đập lưng ông”.

Bác Hồ đã khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc ta bằng những lời của tổ tiên người Mỹ và người Pháp được ghi lại trong hai bản Tuyên ngôn đã tô thắm truyền thống tư tưởng và văn hóa của các dân tộc. cái đó. Cách viết tương tự vừa khôn khéo vừa kiên quyết.

.. Tài tình vì họ tỏ ra hết sức trân trọng với những câu nói bất hủ của mình để “bịt mồm” bọn đế quốc Pháp, Mỹ đang thủ đoạn xâm lược, can thiệp vào non sông ta.

.. Kiên quyết nhắc nhở họ ko phản bội tổ tiên, ko làm vấy bẩn những ngọn cờ nhân đạo của các cuộc cách mệnh lớn lao của hai non sông.

– Chứa đựng nhiều ý nghĩa thâm thúy:

+ Đặt ba cuộc cách mệnh ngang hàng nhau, ba vòng quay độc lập ngang hàng nhau.

+ Ý tưởng “chiết tự” là một đóng góp có ý nghĩa của Bác đối với phong trào giải phóng dân tộc trên toàn cầu. Nó như phát súng khởi đầu cho cơn bão táp cách mệnh ở các nước thuộc địa, làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân trên toàn toàn cầu nửa sau thế kỷ XX.

c. Thúc giục

– Đoạn trích đã đưa ra những căn cứ và luận cứ xác đáng cho luận cứ. Thứ tự đưa tới cơ sở, lập luận xác thực, mạch lạc. Nó xứng đáng là đoạn mở đầu mẫu mực cho bản tuyên ngôn bất hủ.

– Các ý kiến ​​đều khẳng định nghệ thuật viết và trích dẫn của Bác thật tài tình, hàm chứa nội dung tư tưởng thâm thúy. Qua đó có thể thấy, tài lập luận điêu luyện, chiều sâu tư tưởng, lập luận, hùng biện tạo nên sức mạnh luận chiến bất thần.

Xong xuôi: Tóm tắt vấn đề

Trên đây là Nhận xét về đoạn mở đầu của Tuyên ngôn độc lập làm Trường giainhat.vn Được sưu tầm, mong rằng với nội dung tham khảo này các em có thể phát huy tốt nhất bài văn của mình, chúc các em học tốt môn Ngữ Văn!

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Hình Ảnh về: Nhận xét đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Video về: Nhận xét đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Wiki về Nhận xét đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Nhận xét đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất) -

Tham khảo bài mẫu Bình luận về đoạn mở đầu của Tuyên ngôn độc lập, từ đó nắm được cách triển khai các luận điểm để viết một bài văn nhận xét hay nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

Mở đầu "Tuyên ngôn độc lập", Hồ Chí Minh đã trích dẫn hai bản "Tuyên ngôn độc lập" của Mỹ năm 1776 và "Tuyên ngôn về các quyền của con người và của công dân" của Cách mệnh Pháp năm 1791, trong đó có câu: “Mọi người sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền”; Sau đó, Người viết: “Nhưng hơn 80 năm, thực dân Pháp đã lợi dụng ngọn cờ tự do, đồng đẳng, huynh đệ cướp nước và đàn áp đồng bào, hành động của chúng là trái với nhân đạo và chính nghĩa ”.

Từ việc cảm nhận những câu văn trên, anh / chị hãy nhận xét về nghệ thuật lập luận của Bác Hồ trong “Tuyên ngôn độc lập”

Dàn ý Bình luận đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập - Dàn ý 1

1. Mở bài:

- Giới thiệu tác giả Hồ Chí Minh và tác phẩm TNDL


- Nêu vấn đề cần nghị luận: nhận thức về hai câu văn và nghệ thuật lập luận trong “Tuyên ngôn độc lập”

2. Nội dung:

một. Tổng quan ngắn gọn về tác phẩm

* Hoàn cảnh sáng tác

- Ngày 19/8/1945, chính quyền Hà Nội về tay nhân dân. Ngày 26/8/1945, Hồ Chí Minh từ Chiến khu cách mệnh Việt Bắc trở về Hà Nội và tại ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang, Người đã viết "Tuyên ngôn độc lập".

- Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Người đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

- Tuyên ngôn độc lập ra đời trong hoàn cảnh vô cùng cấp bách: nền độc lập vừa giành được đã bị các thế lực phản động uy hiếp, bọn đế quốc thực dân sẵn sàng tái chiếm nước ta: xâm lược chính quốc. từ phía bắc là quân Quốc dân đảng của Trung Quốc, phía sau là đế quốc Mỹ; Từ phía nam tiến vào là quân Anh, phía sau là quân viễn chinh Pháp. Lúc này, thực dân Pháp tuyên bố Đông Dương là đất “bảo hộ” của Pháp do Nhật xâm lược, nay Nhật đã đầu hàng nên Đông Dương tất nhiên phải về tay Pháp.

* Trị giá lịch sử và văn học, mục tiêu và nhân vật của "Tuyên ngôn độc lập"

- Trị giá lịch sử: Là tài liệu lịch sử vô giá, là bản tuyên ngôn của một dân tộc đã đứng lên xóa bỏ cơ chế phong kiến, thực dân, thoát khỏi thân phận thuộc địa để hòa nhập tập thể nhân loại. giai cấp với tư cách là một nước độc lập, dân chủ và tự do.

Trị giá văn học:

+ Trị giá tư tưởng: “Tuyên ngôn độc lập” là tác phẩm kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc và ý thức yêu độc lập, tự do. Việc làm mang tính nhân văn thâm thúy.

+ Trị giá nghệ thuật: Là một bài chính luận mẫu mực, lập luận chặt chẽ, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, tiếng nói gợi cảm, hùng hồn.

- Nhân vật: Người dân Việt Nam; Tất cả các nước trên toàn cầu; Bọn đế quốc, thực dân đang ra sức xâm lược nước ta: Mĩ, Pháp.

- Mục tiêu: Tuyên bố nền độc lập của nước Việt Nam và sự ra đời của nước Việt Nam mới; Ngăn chặn thủ đoạn xâm lược của đế quốc và thực dân.

b. Giới thiệu vị trí, tái tạo hai câu

- Câu: “Mọi người sinh ra tự do và có quyền đồng đẳng; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền ”(Tuyên ngôn về quyền của con người và của công dân trong Cách mệnh Pháp năm 1791) trong phần mở đầu - cơ sở pháp lý của Tuyên ngôn Độc lập.

- Câu: “Nhưng cách đây hơn 80 năm, thực dân Pháp đã lợi dụng ngọn cờ tự do, đồng đẳng, huynh đệ để cướp nước và đàn áp đồng bào ta. Hành động của họ là trái với nhân đạo và công lý ”. Phần 2 - cơ sở thực tiễn của Tuyên ngôn Độc lập.

c. Phân tích

* Câu trích trong Tuyên ngôn Pháp về Quyền của Con người và Công dân năm 1791 “Tất cả mọi người đều sinh ra tự do và có quyền đồng đẳng; và phải luôn được tự do và đồng đẳng về quyền ”.

- Trước hết, để làm cơ sở pháp lý cho Tuyên ngôn Độc lập của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viện dẫn Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ - một cường quốc toàn cầu lúc này, Người ko quên đưa ra lời hùng hồn. những khẳng định của Pháp - nước trực tiếp đô hộ nhân dân Việt Nam - về quyền con người: quyền tự do, quyền đồng đẳng. Đồng thời khẳng định đây là những chân lý trọng đại của thời đại đã được toàn cầu xác nhận, ko người nào có thể phủ nhận.

- Ý nghĩa của trích dẫn:

+ Một bản tuyên ngôn muốn được mọi người xác nhận phải xuất phát từ cơ sở vững chắc, có trị giá như một sự thực ko thể chối cãi. Hồ Chí Minh đã mượn lời từ những tuyên ngôn của Hoa Kỳ và Pháp, tức là từ những nguyên tắc của hai cường quốc trên toàn cầu.

+ Câu nói này nhằm “lấy gậy ông đập lưng ông”. Cách viết của Hồ Chí Minh vừa khôn khéo vừa kiên quyết. Thông minh vì nó trình bày sự tôn trọng lời nói của người Mỹ và người Pháp, tức là tôn trọng những câu nói bất hủ. Kiên quyết nhắc nhở bọn đế quốc ko làm trái lời ông cha dạy, ko lật đổ ngọn cờ tự do, đồng đẳng, huynh đệ nhưng mà tổ tiên đã giương cao.

Trong hơn 80 năm, thực dân Pháp đã lợi dụng ngọn cờ tự do, đồng đẳng, huynh đệ để cướp nước, hiếp đáp đồng bào ta. Hành động của họ là trái với nhân đạo và công lý ”.

- Vạch trần gương mặt xảo quyệt của thực dân Pháp hơn 80 năm qua lúc chúng “lợi dụng ngọn cờ tự do, đồng đẳng, huynh đệ để cướp nước, hiếp đáp đồng bào ta”. Những hành động thực tiễn của họ đã đi trái lại chân lý tốt đẹp do tổ tiên của họ tạo ra.

Ý nghĩa: Là cơ sở để Hồ Chí Minh đập tan luận điệu lừa bịp “khai hóa”, “bảo hộ” của thực dân Pháp, tố cáo những hành vi trái với nhân đạo và công lý đối với nhân loại của chúng. con người trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

d. Nhận xét về nghệ thuật lập luận

- Mối quan hệ giữa đoạn mở đầu và đoạn tiếp theo trong “Tuyên ngôn độc lập” của Bác là quan hệ ngữ nghĩa đối lập: nội dung đối lập, lời nói đối lập, thái độ đối lập. Tất cả đều được diễn tả trang trọng, chặt chẽ, vững chắc, hùng hồn và xúc động.

+ Thứ nhất, đi từ một chân lý đã biết và được thừa nhận, suy ra một chân lý tương đồng, cùng chung lôgic nội tại, làm cơ sở cho Tuyên ngôn của Bác.

+ Thứ hai, đối chiếu mặt đối lập để làm nổi trội cái ta muốn đạt được là phương pháp lập luận so sánh, đối chiếu nhưng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng lúc so sánh nội dung đoạn trích “Tuyên ngôn về quyền của con người và của nhân dân”. quyền ”của cách mệnh Pháp năm 1791, đưa ra một kết luận hết sức thuyết phục:“ Nhưng hơn 80 năm nay, thực dân Pháp lợi dụng ngọn cờ tự do, đồng đẳng, huynh đệ để cướp nước ta và đàn áp đồng bào ta. ta. Hành động của họ hoàn toàn trái ngược với nhân đạo và công lý ”.

- Lập luận chặt chẽ, lập luận sắc bén.

- Cơ sở lí luận của kết luận trên được xây dựng bằng lí lẽ: “Đó là những lí lẽ đúng mực ko người nào chối cãi được”. Rõ ràng, một cách rõ ràng, tác giả của “Tuyên ngôn độc lập” đã thẩm định câu nói trong Tuyên ngôn nước Mỹ là “bất hủ” và câu nói trong Tuyên ngôn nước Pháp “là những chân lý ko người nào có thể chối cãi được” biểu thị hành động chính trị, dự kiến. để đưa ra câu trả lời 1-1 cho lập luận của những người chống đối hoặc để tránh nguy cơ bị phản đối.

=> Có thể thấy, một mặt, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu cao tư tưởng chính trị có trong những câu danh ngôn đó được ghi bằng chữ vàng trong lịch sử ko chỉ của nước Mỹ, nước Pháp nhưng mà của cả nhân loại; Mặt khác, ông lên án hành vi xâm phạm và áp bức các dân tộc, giày xéo nhân quyền là trái phép và phi đạo đức, vô văn hóa. Ở đây, chúng ta bắt gặp cách nói và cách viết vừa khôn khéo, vừa kiên quyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xong xuôi:

- Khẳng định trị giá của hai câu văn cũng như của toàn thể tác phẩm.

- Nghệ thuật lập luận của Hồ Chí Minh.

Dàn ý Bình luận đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập - Dàn ý 2

Mở màn:

Giới thiệu nói chung về tác giả, tác phẩm mở đầu đoạn văn "Tuyên ngôn độc lập"

Thân hình

một. Giảng giải ý kiến ​​của bạn

- Khôn khéo: có cử chỉ, hành động, lời nói thích hợp để lấy lòng người khác, nhằm đạt được kết quả như mong muốn trong quan hệ đối xử.

- Kiên quyết: trình bày sự rắn rỏi, quyết tâm thực hiện những gì đã đặt ra, dù khó khăn trở ngại cũng ko thay đổi.

- Chứa đựng nhiều ý nghĩa thâm thúy; chứa đựng một nội dung, ý nghĩa nào đó bên trong.

=> Ý kiến ​​khẳng định nghệ thuật viết và trích dẫn của Bác thật tài tình, hàm chứa nội dung tư tưởng thâm thúy.

b, Chứng minh

- Vừa khôn khéo vừa kiên quyết:

+ Nhiệm vụ của phần mở bài Tuyên ngôn là nêu nguyên tắc làm cơ sở cho toàn bài. Nguyên tắc của Tuyên ngôn độc lập là khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc. Nhưng ở đây, Bác ko trực tiếp nêu nguyên tắc đó nhưng mà dựa vào hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ để khẳng định quyền của các dân tộc trên toàn cầu. Đây là nghệ thuật "gậy ông đập lưng ông".

Bác Hồ đã khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc ta bằng những lời của tổ tiên người Mỹ và người Pháp được ghi lại trong hai bản Tuyên ngôn đã tô thắm truyền thống tư tưởng và văn hóa của các dân tộc. cái đó. Cách viết tương tự vừa khôn khéo vừa kiên quyết.

.. Tài tình vì họ tỏ ra hết sức trân trọng với những câu nói bất hủ của mình để “bịt mồm” bọn đế quốc Pháp, Mỹ đang thủ đoạn xâm lược, can thiệp vào non sông ta.

.. Kiên quyết nhắc nhở họ ko phản bội tổ tiên, ko làm vấy bẩn những ngọn cờ nhân đạo của các cuộc cách mệnh lớn lao của hai non sông.

- Chứa đựng nhiều ý nghĩa thâm thúy:

+ Đặt ba cuộc cách mệnh ngang hàng nhau, ba vòng quay độc lập ngang hàng nhau.

+ Ý tưởng “chiết tự” là một đóng góp có ý nghĩa của Bác đối với phong trào giải phóng dân tộc trên toàn cầu. Nó như phát súng khởi đầu cho cơn bão táp cách mệnh ở các nước thuộc địa, làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân trên toàn toàn cầu nửa sau thế kỷ XX.

c. Thúc giục

- Đoạn trích đã đưa ra những căn cứ và luận cứ xác đáng cho luận cứ. Thứ tự đưa tới cơ sở, lập luận xác thực, mạch lạc. Nó xứng đáng là đoạn mở đầu mẫu mực cho bản tuyên ngôn bất hủ.

- Các ý kiến ​​đều khẳng định nghệ thuật viết và trích dẫn của Bác thật tài tình, hàm chứa nội dung tư tưởng thâm thúy. Qua đó có thể thấy, tài lập luận điêu luyện, chiều sâu tư tưởng, lập luận, hùng biện tạo nên sức mạnh luận chiến bất thần.

Xong xuôi: Tóm tắt vấn đề

Trên đây là Nhận xét về đoạn mở đầu của Tuyên ngôn độc lập làm Trường giainhat.vn Được sưu tầm, mong rằng với nội dung tham khảo này các em có thể phát huy tốt nhất bài văn của mình, chúc các em học tốt môn Ngữ Văn!

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận