Nêu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều

Hỏi: Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều?

Câu trả lời:

Qui định:

– Công của hai lực song song cùng chiều là hợp lực song song, cùng phương và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực đó.

Giá của quả đó chia khoảng cách giữa giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực đó.

F = FTrước tiên + F2

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 2)

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 3)

Hãy cùng trường giainhat.vn tìm hiểu kỹ hơn về quy luật này.


1. Những điều cần chú ý

Cần chú ý:

– Đối với vật đồng chất và có hình dạng học đối xứng thì trọng tâm là tâm đối xứng của vật.

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 4)

2. Điều kiện thăng bằng của vật tác dụng ba lực song song

– Ba lực đó phải có giá đồng phẳng.

Lực bên trong phải ngược hướng với lực bên ngoài.

Kết quả của hai lực bên ngoài phải thăng bằng với lực bên trong.

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 5)

3. Ứng dụng của quy luật hợp lực song song trong cuộc sống

– Cầu qua sông

– Những thứ mang theo

– Số dư

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 6).

4. Các dạng bài tập

Hình thức 1:

Bước 1: Xác định các lực tác dụng lên vật.

Bước 2: Vận dụng quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 7)

Mẫu 2. Xác định trọng tâm của vật rắn

+ Cách 1: Được xác định bằng quy tắc tổng hợp của hai lực song song cùng chiều.

+ Cách 2: sử dụng phương pháp tọa độ:

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 8)

5. Bài tập vận dụng

Bài 1: Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn FTrước tiên = 5 N, F2 = 15 N, đặt vào hai đầu một thanh nhẹ (khối lượng ko đáng kể). AB là 20 cm. Dài

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 9)

Bài 2: Hai người khiêng một vật có trọng lượng 1200N bằng một thanh tre dài 1m, một người đặt điểm treo vật cách vai 40cm. Bỏ qua sức nặng của cọc tre. Mỗi người phải chịu một lực bằng bao nhiêu?

Câu trả lời:

Gọi dTrước tiên là khoảng cách từ điểm treo tới vai dTrước tiên = 40cm

P = PTrước tiên + P2 = 1200 PTrước tiên = P – P2 = 1200 – P2

Chúng tôi có: PTrước tiên.dTrước tiên = P2.d2 (1200 – P2 ) .0,4 = P2. 0,6

→ P2 = 480 N → PTrước tiên = 720 N.

Bài 3: Một thanh đồng chất có chiều dài L và trọng lượng P được treo bằng hai sợi dây. Dây trước nhất được buộc vào đầu bên trái của thanh, dây thứ hai được buộc vào điểm L / 4 từ đầu bên phải. Lực căng của dây thứ hai là bao nhiêu?

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 10).

Bài 4. Thanh đặc phẳng phẳng, trục quay đi qua trọng tâm của thanh. Tác dụng vào hai điểm A và B của một thanh rắn cách nhau 4,5cm một lực có độ lớn 5N. Tính mômen của ngẫu lực trong các trường hợp sau

a / Thanh rắn ở vị trí thẳng đứng

b / Thanh rắn hợp với phương thẳng đứng một góc 30o.

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 11).

Câu trả lời:

F = 5 NỮ

a / dTrước tiên = AB = 4,5 cm

M = FdTrước tiên = 0,225 Nm

b / d2 = ABcos30

M = Fd2 = 0,195 Nm.

Bài 5: Một thanh cứng AB khối lượng ko đáng kể, dài 1m được treo vào hai đầu AB bằng hai lò xo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên bằng nhau và độ cứng k.Trước tiên = 90 N / m và k2 = 60 N / m. Để thanh nằm ngang thì phải treo một quả nặng tại điểm C cách A. từ A

Câu trả lời:

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 12).

Bài 6: Cây sào dài 1,5 m. Hỏi vai của người mang vật phải đặt ở điểm nào để thanh thăng bằng và tác dụng vào vai một lực bằng bao nhiêu? biết hai đầu sào là thùng gạo và thùng ngô có khối lượng tuần tự là 30kg và 20kg, bỏ qua khối lượng của sào, lấy g = 10m / s2.

Câu trả lời:

Phân tích vấn đề

dTrước tiên + d2 = 1,5m

mTrước tiên = 30 kg; m2 = 20kg

Fq = mTrước tiênxg = 300N; F2 = m2xg = 200N

F = FTrước tiên + F2 = 500N

FTrước tiêndTrước tiên= F2d2 (Trước tiên)

dTrước tiên + d2= 1,5 (2)

từ (1) và (2) => dTrước tiên = 0,6m; d2= 0,9m

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Nêu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều

Video về: Nêu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều

Wiki về Nêu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều

Nêu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều -

Hỏi: Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều?

Câu trả lời:

Qui định:

- Công của hai lực song song cùng chiều là hợp lực song song, cùng phương và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực đó.

Giá của quả đó chia khoảng cách giữa giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực đó.

F = FTrước tiên + F2

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 2)

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 3)

Hãy cùng trường giainhat.vn tìm hiểu kỹ hơn về quy luật này.


1. Những điều cần chú ý

Cần chú ý:

- Đối với vật đồng chất và có hình dạng học đối xứng thì trọng tâm là tâm đối xứng của vật.

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 4)

2. Điều kiện thăng bằng của vật tác dụng ba lực song song

- Ba lực đó phải có giá đồng phẳng.

Lực bên trong phải ngược hướng với lực bên ngoài.

Kết quả của hai lực bên ngoài phải thăng bằng với lực bên trong.

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 5)

3. Ứng dụng của quy luật hợp lực song song trong cuộc sống

- Cầu qua sông

- Những thứ mang theo

- Số dư

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 6).

4. Các dạng bài tập

Hình thức 1:

Bước 1: Xác định các lực tác dụng lên vật.

Bước 2: Vận dụng quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 7)

Mẫu 2. Xác định trọng tâm của vật rắn

+ Cách 1: Được xác định bằng quy tắc tổng hợp của hai lực song song cùng chiều.

+ Cách 2: sử dụng phương pháp tọa độ:

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 8)

5. Bài tập vận dụng

Bài 1: Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn FTrước tiên = 5 N, F2 = 15 N, đặt vào hai đầu một thanh nhẹ (khối lượng ko đáng kể). AB là 20 cm. Dài

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 9)

Bài 2: Hai người khiêng một vật có trọng lượng 1200N bằng một thanh tre dài 1m, một người đặt điểm treo vật cách vai 40cm. Bỏ qua sức nặng của cọc tre. Mỗi người phải chịu một lực bằng bao nhiêu?

Câu trả lời:

Gọi dTrước tiên là khoảng cách từ điểm treo tới vai dTrước tiên = 40cm

P = PTrước tiên + P2 = 1200 PTrước tiên = P - P2 = 1200 - P2

Chúng tôi có: PTrước tiên.dTrước tiên = P2.d2 (1200 - P2 ) .0,4 = P2. 0,6

→ P2 = 480 N → PTrước tiên = 720 N.

Bài 3: Một thanh đồng chất có chiều dài L và trọng lượng P được treo bằng hai sợi dây. Dây trước nhất được buộc vào đầu bên trái của thanh, dây thứ hai được buộc vào điểm L / 4 từ đầu bên phải. Lực căng của dây thứ hai là bao nhiêu?

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 10).

Bài 4. Thanh đặc phẳng phẳng, trục quay đi qua trọng tâm của thanh. Tác dụng vào hai điểm A và B của một thanh rắn cách nhau 4,5cm một lực có độ lớn 5N. Tính mômen của ngẫu lực trong các trường hợp sau

a / Thanh rắn ở vị trí thẳng đứng

b / Thanh rắn hợp với phương thẳng đứng một góc 30o.

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 11).

Câu trả lời:

F = 5 NỮ

a / dTrước tiên = AB = 4,5 cm

M = FdTrước tiên = 0,225 Nm

b / d2 = ABcos30

M = Fd2 = 0,195 Nm.

Bài 5: Một thanh cứng AB khối lượng ko đáng kể, dài 1m được treo vào hai đầu AB bằng hai lò xo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên bằng nhau và độ cứng k.Trước tiên = 90 N / m và k2 = 60 N / m. Để thanh nằm ngang thì phải treo một quả nặng tại điểm C cách A. từ A

Câu trả lời:

Nêu quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều (Hình 12).

Bài 6: Cây sào dài 1,5 m. Hỏi vai của người mang vật phải đặt ở điểm nào để thanh thăng bằng và tác dụng vào vai một lực bằng bao nhiêu? biết hai đầu sào là thùng gạo và thùng ngô có khối lượng tuần tự là 30kg và 20kg, bỏ qua khối lượng của sào, lấy g = 10m / s2.

Câu trả lời:

Phân tích vấn đề

dTrước tiên + d2 = 1,5m

mTrước tiên = 30 kg; m2 = 20kg

Fq = mTrước tiênxg = 300N; F2 = m2xg = 200N

F = FTrước tiên + F2 = 500N

FTrước tiêndTrước tiên= F2d2 (Trước tiên)

dTrước tiên + d2= 1,5 (2)

từ (1) và (2) => dTrước tiên = 0,6m; d2= 0,9m

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận