Nêu quy tắc tìm hợp lực của hai lực có giá đồng quy

Câu hỏi: Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy

Câu trả lời:

Quy tắc tổng của hai lực có giá đồng quy:

Để tổng hợp hai lực đồng quy tác dụng lên một vật cứng, trước hết người ta phải trượt hai vectơ lực trên giá đỡ của chúng về điểm đồng quy, rồi vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực.

Ví dụ: Một quả cầu đồng chất khối lượng 3 kg được gắn vào tường bằng một sợi dây. Dây hợp với tường một góc α = 20. Bỏ qua ma sát lúc quả bóng xúc tiếp với tường. Cho g = 9,8 m / s2. Xác định lực căng của dây tác dụng lên quả cầu.

Phần thưởng: Quả cầu chịu tác dụng của ba lực: Trọng lực P; độ căng dây T và lực lượng nữ của bức tường. Lúc bỏ qua ma sát, lực N vuông góc với tường. Vì quả cầu nằm yên nên ba lực này phải đồng phẳng, đồng quy tại tâm O và T của quả cầu. + NỮ = -P


Chúng ta trượt ba lực trên giá đỡ của chúng tới điểm tụ hội, và sau đó thực hiện phép tính tổng lực như chúng ta đã làm với hạt.

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (hình 2)

Chúng ta có:

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (ảnh 3)

Hãy cùng trường giainhat.vn tìm hiểu thêm quy tắc tìm hợp lực với các giá thành đồng quy:

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (ảnh 4)

1. Trường hợp 1: Hợp của hai lực đồng quy, đồng phẳng tác dụng lên vật rắn

Phương pháp: Vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp của hai lực đồng quy tác dụng lên vật rắn

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (ảnh 5)

2. Trường hợp 2: Hợp của hai lực đồng phẳng, chưa đồng quy

Phương pháp: Trượt điểm tác dụng của hai lực trên giá của hai lực tác dụng lên vật rắn về điểm đồng quy, rồi vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp của hai lực đồng quy tác dụng lên vật rắn.

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (Hình 6).

Sự kết luận:

– Quy tắc hợp của hai lực đồng quy ko song song nằm trên cùng một mặt phẳng: Trượt hai lực trên trị giá của chúng tới điểm đồng quy rồi vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm kết quả của hai lực đồng quy.
Hệ quả của hai lực đồng quy, đồng phẳng tác dụng lên cùng một vật cứng là một lực cũng nằm trong mặt phẳng chứa hai lực đó, cùng tác dụng với hai lực thành phần.

+ Vectơ lực:

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (ảnh 7)

Độ lớn của lực tổng hợp:

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (ảnh 8)

Trong đó α là góc giữa hai lực thành phần FTrước hết và F2.

3. Cách tổng hợp và phân tích các lực đồng quy theo quy tắc hình bình hành.

Lực tổng hợp: là thay hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời lên vật bằng một lực sao cho tác dụng ko đổi.

Lực thay thế được gọi là lực kết quả.

+ Phương pháp tìm hợp lực gọi là tổng hợp lực.

Quy tắc Hình bình hành: Hệ quả của hai lực đồng quy được trình diễn bằng đường chéo của một hình bình hành có hai cạnh là vectơ trình diễn hai lực thành phần.

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (ảnh 9)

Tổng của ba lực FTrước hết F2 F3

– Chọn 2 cặp lực theo trật tự ưu tiên cùng phương hoặc ngược chiều hoặc vuông góc với nhau để tổng hợp chúng thành tổng lực F.thứ mười hai

– Tiếp tục tổng hợp lực F toàn phầnthứ mười haiở trên với lực F3 còn lại là lực tổng hợp cuối cùng.

Theo công thức của quy tắc hình bình hành:

F2 = FTrước hết2 + F22 + 2.FTrước hết.F2.cosα

– Chú ý: Nếu có hai lực thì hợp lực nằm trong vòng: | FTrước hết – F2 | Fhl ≤ | FTrước hết + F2 |

– Phân tích lực (Trái lại với tổng hợp lực): là thay 1 lực bằng 2 hay nhiều lực tác dụng đồng thời sao cho tác dụng ko đổi.

4. Bài tập ví dụ

Bài 1: Tính hệ quả của hai lực F đồng quyTrước hết = 16 N; F2 = 12 N trong trường hợp góc giữa hai lực là α = 0 °; 60 °; 120 °; 180 °. Xác định góc giữa hai lực để hợp lực là 20 N.

Hướng dẫn:

F2 = FTrước hết2 + F22 + 2.FTrước hết.F2.cosα

Lúc α = 0 °; F = 28 NỮ

Lúc α = 60 °; F = 24,3 N.

Lúc α = 120 °; F = 14,4 N.

Lúc α = 180 °; F = FTrước hết – F2 = 4 N.

Lúc F = 20 N α = 90 °

Bài 2: Một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng một góc 30 so với phương ngang thì chịu một lực có độ lớn 50 N. Xác định độ lớn của các thành phần của trọng lực theo phương vuông góc và song song với mặt phẳng nghiêng.

Hướng dẫn:

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực đồng quy (ảnh 10).

PTrước hết = Psinα = 25 N

P2 = Pcosα = 25√3 N

Bài 3: Cho lực F có độ lớn 100 N và phương tạo với trục Ox một góc 36,87 ° và hợp với Oy một góc 53,13 °. Xác định độ lớn các thành phần của lực F trên các trục Ox và Oy.

Hướng dẫn:

36,87 ° + 53,13 ° = 90 °

Fx = F.cos (36,87 °) = 80 F

Fy = F.sin (53,13 °) = 60 N

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Nêu quy tắc tìm hợp lực của hai lực có giá đồng quy

Video về: Nêu quy tắc tìm hợp lực của hai lực có giá đồng quy

Wiki về Nêu quy tắc tìm hợp lực của hai lực có giá đồng quy

Nêu quy tắc tìm hợp lực của hai lực có giá đồng quy -

Câu hỏi: Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy

Câu trả lời:

Quy tắc tổng của hai lực có giá đồng quy:

Để tổng hợp hai lực đồng quy tác dụng lên một vật cứng, trước hết người ta phải trượt hai vectơ lực trên giá đỡ của chúng về điểm đồng quy, rồi vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực.

Ví dụ: Một quả cầu đồng chất khối lượng 3 kg được gắn vào tường bằng một sợi dây. Dây hợp với tường một góc α = 20. Bỏ qua ma sát lúc quả bóng xúc tiếp với tường. Cho g = 9,8 m / s2. Xác định lực căng của dây tác dụng lên quả cầu.

Phần thưởng: Quả cầu chịu tác dụng của ba lực: Trọng lực P; độ căng dây T và lực lượng nữ của bức tường. Lúc bỏ qua ma sát, lực N vuông góc với tường. Vì quả cầu nằm yên nên ba lực này phải đồng phẳng, đồng quy tại tâm O và T của quả cầu. + NỮ = -P


Chúng ta trượt ba lực trên giá đỡ của chúng tới điểm tụ hội, và sau đó thực hiện phép tính tổng lực như chúng ta đã làm với hạt.

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (hình 2)

Chúng ta có:

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (ảnh 3)

Hãy cùng trường giainhat.vn tìm hiểu thêm quy tắc tìm hợp lực với các giá thành đồng quy:

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (ảnh 4)

1. Trường hợp 1: Hợp của hai lực đồng quy, đồng phẳng tác dụng lên vật rắn

Phương pháp: Vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp của hai lực đồng quy tác dụng lên vật rắn

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (ảnh 5)

2. Trường hợp 2: Hợp của hai lực đồng phẳng, chưa đồng quy

Phương pháp: Trượt điểm tác dụng của hai lực trên giá của hai lực tác dụng lên vật rắn về điểm đồng quy, rồi vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp của hai lực đồng quy tác dụng lên vật rắn.

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (Hình 6).

Sự kết luận:

- Quy tắc hợp của hai lực đồng quy ko song song nằm trên cùng một mặt phẳng: Trượt hai lực trên trị giá của chúng tới điểm đồng quy rồi vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm kết quả của hai lực đồng quy.
Hệ quả của hai lực đồng quy, đồng phẳng tác dụng lên cùng một vật cứng là một lực cũng nằm trong mặt phẳng chứa hai lực đó, cùng tác dụng với hai lực thành phần.

+ Vectơ lực:

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (ảnh 7)

Độ lớn của lực tổng hợp:

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (ảnh 8)

Trong đó α là góc giữa hai lực thành phần FTrước hết và F2.

3. Cách tổng hợp và phân tích các lực đồng quy theo quy tắc hình bình hành.

Lực tổng hợp: là thay hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời lên vật bằng một lực sao cho tác dụng ko đổi.

Lực thay thế được gọi là lực kết quả.

+ Phương pháp tìm hợp lực gọi là tổng hợp lực.

Quy tắc Hình bình hành: Hệ quả của hai lực đồng quy được trình diễn bằng đường chéo của một hình bình hành có hai cạnh là vectơ trình diễn hai lực thành phần.

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy (ảnh 9)

Tổng của ba lực FTrước hết F2 F3

- Chọn 2 cặp lực theo trật tự ưu tiên cùng phương hoặc ngược chiều hoặc vuông góc với nhau để tổng hợp chúng thành tổng lực F.thứ mười hai

- Tiếp tục tổng hợp lực F toàn phầnthứ mười haiở trên với lực F3 còn lại là lực tổng hợp cuối cùng.

Theo công thức của quy tắc hình bình hành:

F2 = FTrước hết2 + F22 + 2.FTrước hết.F2.cosα

- Chú ý: Nếu có hai lực thì hợp lực nằm trong vòng: | FTrước hết - F2 | Fhl ≤ | FTrước hết + F2 |

- Phân tích lực (Trái lại với tổng hợp lực): là thay 1 lực bằng 2 hay nhiều lực tác dụng đồng thời sao cho tác dụng ko đổi.

4. Bài tập ví dụ

Bài 1: Tính hệ quả của hai lực F đồng quyTrước hết = 16 N; F2 = 12 N trong trường hợp góc giữa hai lực là α = 0 °; 60 °; 120 °; 180 °. Xác định góc giữa hai lực để hợp lực là 20 N.

Hướng dẫn:

F2 = FTrước hết2 + F22 + 2.FTrước hết.F2.cosα

Lúc α = 0 °; F = 28 NỮ

Lúc α = 60 °; F = 24,3 N.

Lúc α = 120 °; F = 14,4 N.

Lúc α = 180 °; F = FTrước hết - F2 = 4 N.

Lúc F = 20 N α = 90 °

Bài 2: Một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng một góc 30 so với phương ngang thì chịu một lực có độ lớn 50 N. Xác định độ lớn của các thành phần của trọng lực theo phương vuông góc và song song với mặt phẳng nghiêng.

Hướng dẫn:

Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực đồng quy (ảnh 10).

PTrước hết = Psinα = 25 N

P2 = Pcosα = 25√3 N

Bài 3: Cho lực F có độ lớn 100 N và phương tạo với trục Ox một góc 36,87 ° và hợp với Oy một góc 53,13 °. Xác định độ lớn các thành phần của lực F trên các trục Ox và Oy.

Hướng dẫn:

36,87 ° + 53,13 ° = 90 °

Fx = F.cos (36,87 °) = 80 F

Fy = F.sin (53,13 °) = 60 N

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận