Lý thuyết Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Lý thuyết Vật Lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

I. Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát)

Đối với đoạn mạch chứa nguồn điện (máy phát điện), dòng điện đi ra từ anot và đi tới catot. Vôn UAB giữa hai đầu Một GỠ BỎ của mạch, ở đâu Một được kết nối với cực dương của nguồn điện: UAB = E – I (r + R).

II. Liên kết các nguồn điện thành bộ

1. Nguồn điện tiếp nối

Bộ nguồn tiếp nối là bộ nguồn gồm các nguồn điện (ETrước hếtrTrước hết), (E2r2),… (ENrN)được mắc tiếp nối, trong đó cực âm của nguồn điện trước được nối bằng dây dẫn với cực dương của nguồn điện tiếp theo để tạo thành một chuỗi các đường như trình bày trong một trong các sơ đồ sau:

Emf của bộ nguồn tiếp nối bằng tổng emf của các nguồn có trong bộ:
Eb = ETrước hết+ E2+…. + EN .

Điện trở trong r của bộ nguồn tiếp nối bằng tổng điện trở trong của các nguồn có trong bộ nguồn:
rb = rTrước hết+ r2+… + RN

2. Hỗ trợ điện song song


Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm n nguồn điện giống nhau mắc song song, trong đó cực dương của các nguồn mắc vào cùng một điểm A và cực âm của các nguồn mắc vào cùng một điểm B như hình vẽ sơ đồ sau:


Một bộ nguồn song song có emf và điện trở trong là: Eb = ELý thuyết Vật Lí 11: Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ |  Giải bài tập Vật lý 11

3. Bộ nguồn composite đối xứng

Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng là bộ nguồn gồm n bộ mắc song song, mỗi bộ gồm m nguồn giống nhau mắc tiếp nối như sơ đồ:
Lý thuyết Vật Lí 11: Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ |  Giải bài tập Vật lý 11

Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng có emf và nội trở là: Eb = mE; Lý thuyết Vật Lí 11: Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ |  Giải bài tập Vật lý 11

xem thêm Lời giải Vật lý 11: Bài 10. Liên kết các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Lý thuyết Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Video về: Lý thuyết Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Wiki về Lý thuyết Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Lý thuyết Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ -

Lý thuyết Vật Lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

I. Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát)

Đối với đoạn mạch chứa nguồn điện (máy phát điện), dòng điện đi ra từ anot và đi tới catot. Vôn UAB giữa hai đầu Một GỠ BỎ của mạch, ở đâu Một được kết nối với cực dương của nguồn điện: UAB = E - I (r + R).

II. Liên kết các nguồn điện thành bộ

1. Nguồn điện tiếp nối

Bộ nguồn tiếp nối là bộ nguồn gồm các nguồn điện (ETrước hếtrTrước hết), (E2r2),… (ENrN)được mắc tiếp nối, trong đó cực âm của nguồn điện trước được nối bằng dây dẫn với cực dương của nguồn điện tiếp theo để tạo thành một chuỗi các đường như trình bày trong một trong các sơ đồ sau:

Emf của bộ nguồn tiếp nối bằng tổng emf của các nguồn có trong bộ:
Eb = ETrước hết+ E2+…. + EN .

Điện trở trong r của bộ nguồn tiếp nối bằng tổng điện trở trong của các nguồn có trong bộ nguồn:
rb = rTrước hết+ r2+… + RN

2. Hỗ trợ điện song song


Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm n nguồn điện giống nhau mắc song song, trong đó cực dương của các nguồn mắc vào cùng một điểm A và cực âm của các nguồn mắc vào cùng một điểm B như hình vẽ sơ đồ sau:


Một bộ nguồn song song có emf và điện trở trong là: Eb = ELý thuyết Vật Lí 11: Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ |  Giải bài tập Vật lý 11

3. Bộ nguồn composite đối xứng

Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng là bộ nguồn gồm n bộ mắc song song, mỗi bộ gồm m nguồn giống nhau mắc tiếp nối như sơ đồ:
Lý thuyết Vật Lí 11: Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ |  Giải bài tập Vật lý 11

Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng có emf và nội trở là: Eb = mE; Lý thuyết Vật Lí 11: Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ |  Giải bài tập Vật lý 11

xem thêm Lời giải Vật lý 11: Bài 10. Liên kết các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận