Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương III. Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Lý thuyết Vật lý 10 Tóm tắt chương III. Thăng bằng và chuyển động của một vật cứng

I. CÂN BẰNG GỖ RẮN

1. Quy luật hợp lực

a) Quy tắc tổng của hai lực có giá đồng quy

Trượt hai lực trên giá của chúng tới điểm hợp lưu của hai giá rồi vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm kết quả.

b) Quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều.

Kết quả của hai lực song song, cùng phương là lực song song, cùng phương và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực đó.

Giá của quả đó chia khoảng cách giữa giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực đó.


F = F1 + F2

(Chia ra)

2. Điều kiện thăng bằng của vật rắn

Điều kiện thăng bằng của một vật tác dụng hai lực là hai lực đó phải có cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều nhau.

Điều kiện thăng bằng của vật tác dụng ba lực ko song song:

– Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy;

Kết quả của hai lực phải bằng lực thứ ba.

Điều kiện thăng bằng đối với một vật có trục quay cố định là tổng các mômen lực có xu thế làm cho vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các mômen lực có xu thế làm cho vật quay ngược chiều kim đồng hồ.

Điều kiện thăng bằng đối với một vật có chân đế là trọng lực của vật phải đi qua mặt đế (hay trọng tâm “đổ” xuống mặt đế).

Mômen quay của một trục quay là đại lượng đặc trưng cho chuyển động quay của một lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.

M = Fd

II. CÔNG TRÌNH RẮN

1. Chuyển động tịnh tiến


2. Chuyển động xoay quanh một trục cố định

Mômen lực tác dụng lên vật xoay quanh một trục cố định làm thay đổi vận tốc góc của vật.

Mọi vật xoay quanh một trục đều có quán tính. Vật có quán tính càng lớn thì vận tốc góc càng khó thay đổi.

Mức độ quán tính của một vật xoay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật và sự phân bố của khối lượng đó đối với trục quay.

3. Quyền lực tình cờ

Hệ gồm hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào cùng một vật gọi là hợp lực.

Lực tình cờ tác dụng lên vật chỉ làm vật quay chứ ko tịnh tiến.

Mômen xoắn được tính theo công thức:

M = Fd

với:

– F: độ lớn của mỗi lực (N)

– d: mômen quay tay đòn (m)

– M: momen xoắn (Nm)

xem thêm Giải bài tập Vật lí 10: Tóm tắt chương III. Thăng bằng và chuyển động của một vật cứng

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương III. Thăng bằng và chuyển động của vật rắn

Video về: Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương III. Thăng bằng và chuyển động của vật rắn

Wiki về Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương III. Thăng bằng và chuyển động của vật rắn

Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương III. Thăng bằng và chuyển động của vật rắn -

Lý thuyết Vật lý 10 Tóm tắt chương III. Thăng bằng và chuyển động của một vật cứng

I. CÂN BẰNG GỖ RẮN

1. Quy luật hợp lực

a) Quy tắc tổng của hai lực có giá đồng quy

Trượt hai lực trên giá của chúng tới điểm hợp lưu của hai giá rồi vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm kết quả.

b) Quy tắc tổng của hai lực song song cùng chiều.

Kết quả của hai lực song song, cùng phương là lực song song, cùng phương và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực đó.

Giá của quả đó chia khoảng cách giữa giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực đó.


F = F1 + F2

(Chia ra)

2. Điều kiện thăng bằng của vật rắn

Điều kiện thăng bằng của một vật tác dụng hai lực là hai lực đó phải có cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều nhau.

Điều kiện thăng bằng của vật tác dụng ba lực ko song song:

- Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy;

Kết quả của hai lực phải bằng lực thứ ba.

Điều kiện thăng bằng đối với một vật có trục quay cố định là tổng các mômen lực có xu thế làm cho vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các mômen lực có xu thế làm cho vật quay ngược chiều kim đồng hồ.

Điều kiện thăng bằng đối với một vật có chân đế là trọng lực của vật phải đi qua mặt đế (hay trọng tâm "đổ" xuống mặt đế).

Mômen quay của một trục quay là đại lượng đặc trưng cho chuyển động quay của một lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.

M = Fd

II. CÔNG TRÌNH RẮN

1. Chuyển động tịnh tiến


2. Chuyển động xoay quanh một trục cố định

Mômen lực tác dụng lên vật xoay quanh một trục cố định làm thay đổi vận tốc góc của vật.

Mọi vật xoay quanh một trục đều có quán tính. Vật có quán tính càng lớn thì vận tốc góc càng khó thay đổi.

Mức độ quán tính của một vật xoay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật và sự phân bố của khối lượng đó đối với trục quay.

3. Quyền lực tình cờ

Hệ gồm hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào cùng một vật gọi là hợp lực.

Lực tình cờ tác dụng lên vật chỉ làm vật quay chứ ko tịnh tiến.

Mômen xoắn được tính theo công thức:

M = Fd

với:

- F: độ lớn của mỗi lực (N)

- d: mômen quay tay đòn (m)

- M: momen xoắn (Nm)

xem thêm Giải bài tập Vật lí 10: Tóm tắt chương III. Thăng bằng và chuyển động của một vật cứng

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận