Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương II. Động lực học chất điểm

Lý thuyết Vật lý 10 Tóm tắt chương II. Động lực chất lượng

I. ĐO LƯỜNG VẬT LÝ. HỆ THỐNG ĐƠN VỊ KÍCH THƯỚC

1. Điều kiện thăng bằng

Để một hạt đứng ở trạng thái thăng bằng, thì công của các lực tác dụng lên nó phải bằng ko.

2. Quy tắc hình bình hành

Nếu hai lực đồng quy để tạo thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo vẽ từ điểm đồng quy biểu thị kết quả của chúng.

II. BA LUẬT CỦA NEWTON

1. Luật I


Nếu một vật ko bị tác dụng bởi bất kỳ lực nào hoặc bị tác dụng bởi các lực có tổng lực bằng ko, vật ở trạng thái ngừng sẽ đứng yên, và vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động trên một đường thẳng.

2. Định luật II

Gia tốc của vật cùng phương với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.


3. Định luật III

Trong mọi trường hợp, lúc vật A tác dụng lực lên vật B thì vật B cũng tác dụng lực lên vật A. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều nhau.

Lý thuyết Vật lý 10: Tóm tắt chương II. Động lực học chất lượng | Vật lý 10

III. LỰC LƯỢNG VÀ TRỌNG LƯỢNG

Trước nhất. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác sinh ra gia tốc của vật hoặc độ biến dạng của vật.

2. Khối lượng là đại lượng vô hướng đặc trưng cho mức độ quán tính của một vật.

IV. LỰC CƠ HỌC

1. Lực thu hút – Định luật vạn vật thu hút

Lực hút giữa hai hạt bất kỳ tỉ lệ thuận với tích khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Lý thuyết Vật lý 10: Tóm tắt chương II. Động lực học chất lượng | Vật lý 10

Yếu tố quy mô Lý thuyết Vật lý 10: Tóm tắt chương II. Động lực học chất lượng | Vật lý 10 được gọi là hằng số thu hút.

Lực thu hút là lực nhưng Trái đất tác dụng lên các vật thể, khiến chúng tăng tốc rơi tự do. Trọng lượng là độ lớn của trọng lực.

2. Lực đàn hồi – Định luật Húc

Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

Lý thuyết Vật lý 10: Tóm tắt chương II. Động lực học chất lượng | Vật lý 10

Hệ số tỉ lệ k được gọi là độ cứng của lò xo.

3. Lực ma sát

Có ba loại lực ma sát:

Lực ma sát trượt luôn ngược hướng với véc tơ vận tốc tức thời của vật trượt trên bề mặt.

Lý thuyết Vật lý 10: Tóm tắt chương II. Động lực học chất lượng | Vật lý 10

Ma sát lăn cản trở chuyển động lăn của một vật trên bề mặt. Ma sát lăn nhỏ hơn nhiều so với ma sát trượt.

Lực ma sát tĩnh có trị giá cực đại. Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt.

4. Lực lượng (hay kết quả của các lực) tác dụng lên một vật chuyển động tròn đều và gây ra gia tốc hướng tâm được gọi là lực hướng tâm.

Lý thuyết Vật lý 10: Tóm tắt chương II. Động lực học chất lượng | Vật lý 10

xem thêm Giải bài tập Vật lý 10: Tóm tắt chương II. Động lực chất lượng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương II. Động lực học chất điểm

Video về: Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương II. Động lực học chất điểm

Wiki về Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương II. Động lực học chất điểm

Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương II. Động lực học chất điểm -

Lý thuyết Vật lý 10 Tóm tắt chương II. Động lực chất lượng

I. ĐO LƯỜNG VẬT LÝ. HỆ THỐNG ĐƠN VỊ KÍCH THƯỚC

1. Điều kiện thăng bằng

Để một hạt đứng ở trạng thái thăng bằng, thì công của các lực tác dụng lên nó phải bằng ko.

2. Quy tắc hình bình hành

Nếu hai lực đồng quy để tạo thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo vẽ từ điểm đồng quy biểu thị kết quả của chúng.

II. BA LUẬT CỦA NEWTON

1. Luật I


Nếu một vật ko bị tác dụng bởi bất kỳ lực nào hoặc bị tác dụng bởi các lực có tổng lực bằng ko, vật ở trạng thái ngừng sẽ đứng yên, và vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động trên một đường thẳng.

2. Định luật II

Gia tốc của vật cùng phương với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.


3. Định luật III

Trong mọi trường hợp, lúc vật A tác dụng lực lên vật B thì vật B cũng tác dụng lực lên vật A. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều nhau.

Lý thuyết Vật lý 10: Tóm tắt chương II. Động lực học chất lượng | Vật lý 10

III. LỰC LƯỢNG VÀ TRỌNG LƯỢNG

Trước nhất. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác sinh ra gia tốc của vật hoặc độ biến dạng của vật.

2. Khối lượng là đại lượng vô hướng đặc trưng cho mức độ quán tính của một vật.

IV. LỰC CƠ HỌC

1. Lực thu hút - Định luật vạn vật thu hút

Lực hút giữa hai hạt bất kỳ tỉ lệ thuận với tích khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Lý thuyết Vật lý 10: Tóm tắt chương II. Động lực học chất lượng | Vật lý 10

Yếu tố quy mô Lý thuyết Vật lý 10: Tóm tắt chương II. Động lực học chất lượng | Vật lý 10 được gọi là hằng số thu hút.

Lực thu hút là lực nhưng Trái đất tác dụng lên các vật thể, khiến chúng tăng tốc rơi tự do. Trọng lượng là độ lớn của trọng lực.

2. Lực đàn hồi - Định luật Húc

Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

Lý thuyết Vật lý 10: Tóm tắt chương II. Động lực học chất lượng | Vật lý 10

Hệ số tỉ lệ k được gọi là độ cứng của lò xo.

3. Lực ma sát

Có ba loại lực ma sát:

Lực ma sát trượt luôn ngược hướng với véc tơ vận tốc tức thời của vật trượt trên bề mặt.

Lý thuyết Vật lý 10: Tóm tắt chương II. Động lực học chất lượng | Vật lý 10

Ma sát lăn cản trở chuyển động lăn của một vật trên bề mặt. Ma sát lăn nhỏ hơn nhiều so với ma sát trượt.

Lực ma sát tĩnh có trị giá cực đại. Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt.

4. Lực lượng (hay kết quả của các lực) tác dụng lên một vật chuyển động tròn đều và gây ra gia tốc hướng tâm được gọi là lực hướng tâm.

Lý thuyết Vật lý 10: Tóm tắt chương II. Động lực học chất lượng | Vật lý 10

xem thêm Giải bài tập Vật lý 10: Tóm tắt chương II. Động lực chất lượng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận