Lý thuyết Vật lý 10 Bài 5. Chuyển động tròn đều

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều

I. ĐỊNH NGHĨA

1. Chuyển động tròn

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo là đường tròn.

2. Vận tốc trung bình trong chuyển động tròn đều

Khái niệm vận tốc trung bình trong chuyển động tròn đều:

Vận tốc trung bình = Độ dài cung tròn của vật / Thời kì chuyển động


3. Chuyển động tròn đều

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có vận tốc trung bình như nhau trên mọi cung tròn.


II. TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ ANGLE

1. Vận tốc dài

Công thức tính vận tốc dài (độ lớn tức thời trong chuyển động tròn đều):

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10

Trong chuyển động tròn đều, chiều dài của vật ko đổi.

2. Véc tơ véc tơ vận tốc tức thời trong chuyển động tròn đều

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10

Với điều kiện cung có độ dài rất nhỏ, có thể coi là đoạn thẳng, vectơ được sử dụng Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10 vừa để chỉ quãng đường vận chuyển vừa để chỉ hướng chuyển động.Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10 được gọi là vectơ độ dời.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10

Tại vì Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10 trùng với một dây cung tại MM nên nó nằm dọc theo tiếp tuyến của đường tròn quỹ đạo tại M. Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10 cùng hướng với Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10 nên nó cũng là tiếp tuyến tại M.

Vectơ véc tơ vận tốc tức thời trong chuyển động tròn đều luôn tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

3. Vận tốc góc. Đi xe đạp. Tính thường xuyên

một khái niệm

Vận tốc góc của chuyển động tròn đều là số đo góc nhưng bán kính OM quét được trong một đơn vị thời kì. Vận tốc góc của chuyển động tròn đều là một đại lượng ko đổi.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10

b) Đơn vị vận tốc góc

Nếu α: đo bằng radian; Δt: đo bằng giây, đơn vị của ω là rad / s.

c) Chu kỳ

Chu kỳ T của chuyển động tròn đều là thời kì vật thực hiện được một vòng quay.

Công thức:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10

Đơn vị của T là (các) giây.

d) Tần suất

Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng quay nhưng vật đi được trong 1 giây.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10

Đơn vị của f là vòng / phút.

e) Công thức liên hệ giữa vận tốc thẳng và vận tốc góc

v = rω

III. HÀNH ĐỘNG TRUNG TÂM

1. Hướng của vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều

Trong chuyển động tròn đều, các vân véc tơ vận tốc tức thời có độ lớn ko đổi nhưng hướng luôn thay đổi nên chuyển động này có gia tốc. Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm.

2. Độ lớn của gia tốc hướng tâm

Công thức tính gia tốc hướng tâm:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10

xem thêm Vật lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 5. Chuyển động tròn đều

Video về: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 5. Chuyển động tròn đều

Wiki về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 5. Chuyển động tròn đều

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 5. Chuyển động tròn đều -

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều

I. ĐỊNH NGHĨA

1. Chuyển động tròn

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo là đường tròn.

2. Vận tốc trung bình trong chuyển động tròn đều

Khái niệm vận tốc trung bình trong chuyển động tròn đều:

Vận tốc trung bình = Độ dài cung tròn của vật / Thời kì chuyển động


3. Chuyển động tròn đều

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có vận tốc trung bình như nhau trên mọi cung tròn.


II. TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ ANGLE

1. Vận tốc dài

Công thức tính vận tốc dài (độ lớn tức thời trong chuyển động tròn đều):

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10

Trong chuyển động tròn đều, chiều dài của vật ko đổi.

2. Véc tơ véc tơ vận tốc tức thời trong chuyển động tròn đều

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10

Với điều kiện cung có độ dài rất nhỏ, có thể coi là đoạn thẳng, vectơ được sử dụng Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10 vừa để chỉ quãng đường vận chuyển vừa để chỉ hướng chuyển động.Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10 được gọi là vectơ độ dời.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10

Tại vì Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10 trùng với một dây cung tại MM nên nó nằm dọc theo tiếp tuyến của đường tròn quỹ đạo tại M. Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10 cùng hướng với Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10 nên nó cũng là tiếp tuyến tại M.

Vectơ véc tơ vận tốc tức thời trong chuyển động tròn đều luôn tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

3. Vận tốc góc. Đi xe đạp. Tính thường xuyên

một khái niệm

Vận tốc góc của chuyển động tròn đều là số đo góc nhưng bán kính OM quét được trong một đơn vị thời kì. Vận tốc góc của chuyển động tròn đều là một đại lượng ko đổi.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10

b) Đơn vị vận tốc góc

Nếu α: đo bằng radian; Δt: đo bằng giây, đơn vị của ω là rad / s.

c) Chu kỳ

Chu kỳ T của chuyển động tròn đều là thời kì vật thực hiện được một vòng quay.

Công thức:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10

Đơn vị của T là (các) giây.

d) Tần suất

Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng quay nhưng vật đi được trong 1 giây.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10

Đơn vị của f là vòng / phút.

e) Công thức liên hệ giữa vận tốc thẳng và vận tốc góc

v = rω

III. HÀNH ĐỘNG TRUNG TÂM

1. Hướng của vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều

Trong chuyển động tròn đều, các vân véc tơ vận tốc tức thời có độ lớn ko đổi nhưng hướng luôn thay đổi nên chuyển động này có gia tốc. Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm.

2. Độ lớn của gia tốc hướng tâm

Công thức tính gia tốc hướng tâm:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều | Vật lý 10

xem thêm Vật lý 10: Bài 5. Chuyển động tròn đều

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận