Lý thuyết Vật lý 10 Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 15. Bài toán chuyển động ném ngang

I. KHẢO SÁT CÁCH TOSHOT

Chọn hệ trục tọa độ Descartes có gốc tọa độ tại O, trục tọa độ nằm ngang Ox hướng dọc theo vectơ véc tơ vận tốc tức thời


trục tung Oy hướng theo phương của vectơ trọng lực Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Vật lý 10

Chuyển động ném ngang có thể được phân thành hai chuyển động thành phần:

– Chuyển động thành phần dọc theo trục Ox là chuyển động thẳng chuyển đổi đều có phương trình:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Vật lý 10

– Chuyển động thành phần dọc theo trục Oy là chuyển động rơi tự do có phương trình:


Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Vật lý 10

II. XÁC ĐỊNH SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐỐI TƯỢNG

1. Dạng quỹ đạo

Quỹ đạo của quả ném ngang là đường parabol.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Vật lý 10

2. Thời kì chuyển động

Thời kì chuyển động bằng thời kì rơi tự do của một vật thả từ cùng độ cao là:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Vật lý 10

3. Tầm ném xa

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Vật lý 10

xem thêm Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Video về: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Wiki về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang -

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 15. Bài toán chuyển động ném ngang

I. KHẢO SÁT CÁCH TOSHOT

Chọn hệ trục tọa độ Descartes có gốc tọa độ tại O, trục tọa độ nằm ngang Ox hướng dọc theo vectơ véc tơ vận tốc tức thời


trục tung Oy hướng theo phương của vectơ trọng lực Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Vật lý 10

Chuyển động ném ngang có thể được phân thành hai chuyển động thành phần:

- Chuyển động thành phần dọc theo trục Ox là chuyển động thẳng chuyển đổi đều có phương trình:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Vật lý 10

- Chuyển động thành phần dọc theo trục Oy là chuyển động rơi tự do có phương trình:


Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Vật lý 10

II. XÁC ĐỊNH SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐỐI TƯỢNG

1. Dạng quỹ đạo

Quỹ đạo của quả ném ngang là đường parabol.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Vật lý 10

2. Thời kì chuyển động

Thời kì chuyển động bằng thời kì rơi tự do của một vật thả từ cùng độ cao là:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Vật lý 10

3. Tầm ném xa

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang | Vật lý 10

xem thêm Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận