Lý thuyết Vật lý 10 Bài 13. Lực ma sát

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

I. Ma sát trượt

– Xuất hiện ở mặt xúc tiếp của vật trượt trên một bề mặt.

– Có hướng ngược với hướng của véc tơ vận tốc tức thời;

– Có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của áp suất.

Hệ số tỉ số giữa độ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn của áp suất được gọi là hệ số ma sát trượt. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt xúc tiếp và được dùng để tính lực ma sát trượt.– Công thức:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 13. Ma sát |  Vật lý 10

Bảng hệ số ma sát trượt (gần đúng) của một số cặp vật liệu

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 13. Ma sát |  Vật lý 10

II. Ma sát lăn

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 13. Ma sát |  Vật lý 10

– Xảy ra tại chỗ xúc tiếp của vật với bề mặt nhưng mà vật đang lăn để cản trở chuyển động lăn.

– Rất nhỏ so với ma sát trượt.

III. QUA SUY NGHĨ

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 13. Ma sát |  Vật lý 10

– Xuất hiện ở chỗ xúc tiếp của vật với một bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó lúc vật được tác dụng một lực song song với mặt xúc tiếp.

– Có độ lớn cực đại; Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt.

xem thêm Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 13. Lực ma sát

Video về: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 13. Lực ma sát

Wiki về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 13. Lực ma sát

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 13. Lực ma sát -

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

I. Ma sát trượt

- Xuất hiện ở mặt xúc tiếp của vật trượt trên một bề mặt.

- Có hướng ngược với hướng của véc tơ vận tốc tức thời;

- Có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của áp suất.

Hệ số tỉ số giữa độ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn của áp suất được gọi là hệ số ma sát trượt. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt xúc tiếp và được dùng để tính lực ma sát trượt.- Công thức:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 13. Ma sát |  Vật lý 10

Bảng hệ số ma sát trượt (gần đúng) của một số cặp vật liệu

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 13. Ma sát |  Vật lý 10

II. Ma sát lăn

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 13. Ma sát |  Vật lý 10

- Xảy ra tại chỗ xúc tiếp của vật với bề mặt nhưng mà vật đang lăn để cản trở chuyển động lăn.

- Rất nhỏ so với ma sát trượt.

III. QUA SUY NGHĨ

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 13. Ma sát |  Vật lý 10

- Xuất hiện ở chỗ xúc tiếp của vật với một bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó lúc vật được tác dụng một lực song song với mặt xúc tiếp.

- Có độ lớn cực đại; Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt.

xem thêm Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Bài 4 trang 98 SGK Đại số 11

Viết một bình luận