Lý thuyết Vật lý 10 Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

I. HƯỚNG DẪN VÀ ĐẶT ĐIỂM CỦA LỰC ĐIỆN NĂNG XUÂN.

Lúc bị kéo căng, lực đàn hồi của lò xo hướng dọc theo trục của lò xo vào trong và lúc bị nén, lực đàn hồi của lò xo hướng ra ngoài trục của lò xo.

II. KÍCH THƯỚC ÁP SUẤT CỦA XUÂN. ĐỊNH LUẬT HUC.

1. Thử nghiệm


Bảng kết quả thu được từ một thí nghiệm

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc | Vật lý 10


2. Giới hạn đàn hồi của lò xo

Nếu trọng lượng của tải vượt quá một trị giá nào đó gọi là giới hạn đàn hồi thì độ giãn dài của lò xo sẽ ​​ko còn tỉ lệ thuận với trọng lượng của tải và lúc bỏ tải, lò xo sẽ ​​ko thể co lại theo chiều dài lo. . lại.

3. Định luật Húc

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc | Vật lý 10

Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc | Vật lý 10

Trong đó kk là độ cứng (hoặc hệ số đàn hồi) của lò xo, có đơn vị là N / m, | Δl | = | llo|là độ biến dạng (độ giãn ra hoặc độ nén) của lò xo.

Đối với dây cao su, dây thép… lúc bị kéo thì lực đàn hồi gọi là lực căng.

Đối với các mặt xúc tiếp bị biến dạng lúc ép vào nhau thì lực đàn hồi có phương vuông góc với mặt xúc tiếp.

xem thêm Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Video về: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Wiki về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc -

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

I. HƯỚNG DẪN VÀ ĐẶT ĐIỂM CỦA LỰC ĐIỆN NĂNG XUÂN.

Lúc bị kéo căng, lực đàn hồi của lò xo hướng dọc theo trục của lò xo vào trong và lúc bị nén, lực đàn hồi của lò xo hướng ra ngoài trục của lò xo.

II. KÍCH THƯỚC ÁP SUẤT CỦA XUÂN. ĐỊNH LUẬT HUC.

1. Thử nghiệm


Bảng kết quả thu được từ một thí nghiệm

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc | Vật lý 10


2. Giới hạn đàn hồi của lò xo

Nếu trọng lượng của tải vượt quá một trị giá nào đó gọi là giới hạn đàn hồi thì độ giãn dài của lò xo sẽ ​​ko còn tỉ lệ thuận với trọng lượng của tải và lúc bỏ tải, lò xo sẽ ​​ko thể co lại theo chiều dài lo. . lại.

3. Định luật Húc

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc | Vật lý 10

Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc | Vật lý 10

Trong đó kk là độ cứng (hoặc hệ số đàn hồi) của lò xo, có đơn vị là N / m, | Δl | = | llo|là độ biến dạng (độ giãn ra hoặc độ nén) của lò xo.

Đối với dây cao su, dây thép… lúc bị kéo thì lực đàn hồi gọi là lực căng.

Đối với các mặt xúc tiếp bị biến dạng lúc ép vào nhau thì lực đàn hồi có phương vuông góc với mặt xúc tiếp.

xem thêm Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận