Lý thuyết Vật lý 10 Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

I. LUẬT CỦA NIU-TON

1. Thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê

Thí nghiệm của Galileo để nghiên cứu chuyển động

2. Định luật thứ nhất của Newton

Nếu một vật ko bị tác dụng bởi bất kỳ lực nào hoặc bị tác dụng bởi các lực có tổng lực bằng ko, vật ở trạng thái ngừng sẽ đứng yên, và vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động trên một đường thẳng.

3. Quán tính


Quán tính là tính chất của mọi vật có xu thế bảo toàn véc tơ vận tốc tức thời cả về hướng và độ lớn.

Định luật trước nhất được gọi là định luật quán tính và chuyển động tịnh tiến được gọi là chuyển động theo quán tính.

II. Định luật thứ hai của Newton

1. Định luật II Newton

Gia tốc của vật cùng phương với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.


Bảng độ lớn của một số lực

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton | Vật lý 10

2. Khối lượng và mức quán tính

một khái niệm

Khối lượng là đại lượng đo quán tính của một vật.

b) Tính chất của khối lượng

Khối lượng là một đại lượng vô hướng có trị giá dương và ko đổi đối với mỗi vật.

Khối lượng là chất cộng: Lúc nhiều vật được ghép lại với nhau để tạo thành một hệ thì khối lượng của hệ bằng tổng khối lượng của các vật.

3. Lực thu hút. Trọng lượng

Lực thu hút là lực nhưng Trái đất tác dụng lên các vật thể, khiến chúng tăng tốc lúc rơi tự do. Độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật gọi là trọng lượng của vật, kí hiệu là: Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton | Vật lý 10

Độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật gọi là trọng lượng của vật, kí hiệu là P.

Công thức của trọng lực:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton | Vật lý 10

III. Định luật thứ ba của Newton

1. Tương tác giữa các nhân vật

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton | Vật lý 10

2. Luật

Trong mọi trường hợp, lúc vật A tác dụng lực lên vật B thì vật B cũng tác dụng lực lên vật A. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều nhau.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton | Vật lý 10

Hoặc:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton | Vật lý 10

3. Lực và phản lực

Trong tương tác giữa hai vật, một lực được gọi là lực tác dụng và lực kia được gọi là phản lực. Các cặp lực và phản lực có các đặc điểm sau:

Lực và phản lực luôn xuất hiện (hoặc mất tích) đồng thời.

Lực và phản lực là hai lực đối nghịch nhau.

Lực và phản lực ko thăng bằng vì chúng tác dụng lên hai vật không giống nhau.

xem thêm Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

Video về: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

Wiki về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 10. Ba định luật Niu-tơn -

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

I. LUẬT CỦA NIU-TON

1. Thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê

Thí nghiệm của Galileo để nghiên cứu chuyển động

2. Định luật thứ nhất của Newton

Nếu một vật ko bị tác dụng bởi bất kỳ lực nào hoặc bị tác dụng bởi các lực có tổng lực bằng ko, vật ở trạng thái ngừng sẽ đứng yên, và vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động trên một đường thẳng.

3. Quán tính


Quán tính là tính chất của mọi vật có xu thế bảo toàn véc tơ vận tốc tức thời cả về hướng và độ lớn.

Định luật trước nhất được gọi là định luật quán tính và chuyển động tịnh tiến được gọi là chuyển động theo quán tính.

II. Định luật thứ hai của Newton

1. Định luật II Newton

Gia tốc của vật cùng phương với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.


Bảng độ lớn của một số lực

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton | Vật lý 10

2. Khối lượng và mức quán tính

một khái niệm

Khối lượng là đại lượng đo quán tính của một vật.

b) Tính chất của khối lượng

Khối lượng là một đại lượng vô hướng có trị giá dương và ko đổi đối với mỗi vật.

Khối lượng là chất cộng: Lúc nhiều vật được ghép lại với nhau để tạo thành một hệ thì khối lượng của hệ bằng tổng khối lượng của các vật.

3. Lực thu hút. Trọng lượng

Lực thu hút là lực nhưng Trái đất tác dụng lên các vật thể, khiến chúng tăng tốc lúc rơi tự do. Độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật gọi là trọng lượng của vật, kí hiệu là: Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton | Vật lý 10

Độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật gọi là trọng lượng của vật, kí hiệu là P.

Công thức của trọng lực:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton | Vật lý 10

III. Định luật thứ ba của Newton

1. Tương tác giữa các nhân vật

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton | Vật lý 10

2. Luật

Trong mọi trường hợp, lúc vật A tác dụng lực lên vật B thì vật B cũng tác dụng lực lên vật A. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều nhau.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton | Vật lý 10

Hoặc:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton | Vật lý 10

3. Lực và phản lực

Trong tương tác giữa hai vật, một lực được gọi là lực tác dụng và lực kia được gọi là phản lực. Các cặp lực và phản lực có các đặc điểm sau:

Lực và phản lực luôn xuất hiện (hoặc mất tích) đồng thời.

Lực và phản lực là hai lực đối nghịch nhau.

Lực và phản lực ko thăng bằng vì chúng tác dụng lên hai vật không giống nhau.

xem thêm Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận