Lipit là chất có đặc tính?

Câu trả lời đúng và giảng giải các câu hỏi trắc nghiệm “Lipit là chất có tính chất gì?” cùng với những kiến ​​thức lý thuyết có liên quan là tài liệu hữu ích môn Hóa học dành cho các bạn học trò và quý thầy cô tham khảo.

Đố: Lipit là chất có tính chất?

A. Có ái lực rất mạnh với nước

B. Ko tan trong nước

C. Tan nhiều trong nước

D. Rất ít tan trong nước

Câu trả lời:


Câu trả lời đúng: B. Ko tan trong nước

Lipit là chất ko tan trong nước

Cùng trường giainhat.vn bổ sung thêm kiến ​​thức qua bài viết chuyên sâu về Carbohydrate và Lipit

Tri thức sâu rộng về Carbohydrate và Lipid

I. Carbohydrate (đường)

1. Cấu trúc hóa học

– Được cấu tạo từ 3 nguyên tố: cacbon, hiđro và oxi

– Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

– Tùy theo số lượng đơn phân nhưng người ta chia cacbohydrat thành đường đơn, đường đôi và đường đa.

2. Công dụng

– Là nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào và thân thể

– Là vật liệu cấu trúc cho tế bào

II. Lipid

1. Dầu mỡ

Mỗi phân tử chất bự được tạo thành bởi một phân tử glixerol (một rượu, 3 nguyên tử) liên kết với 3 axit bự. Mỗi axit bự thường được cấu tạo từ 6 tới 18 nguyên tử cacbon. Chất bự trong động vật thường chứa nhiều axit bự no nên nếu chúng ta ăn thức ăn có quá nhiều axit bự no sẽ có nguy cơ bị xơ vữa động mạch. Chất bự trong thực vật và ở một số loài cá thường tồn tại ở dạng lỏng (gọi là dầu) vì chứa nhiều axit bự ko no. Công dụng chính của chất bự là dự trữ năng lượng cho tế bào và thân thể. Một gam chất bự có thể hỗ trợ năng lượng gấp đôi so với một gam tinh bột.

2. Phospholipid

– Gồm 1 phân tử glixerol và 2 axit bự

Công dụng: Tạo màng tế bào

3. Steroid

Một số lipid, là steroid về mặt hóa học, cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong tế bào và sinh vật. Ví dụ, cholesterol có vai trò cấu tạo nên màng sinh chất của tế bào người và động vật. Một số hormone sinh dục như testosterone và estrogen cũng là lipid.

4. Sắc tố và vitamin

Một số chất màu và một số vitamin cũng có thực chất là lipid.

III. Tập thể dục

Bài 1. Số hạng nào dưới đây bao gồm tất cả các số hạng khác?

a) Đường đơn.

b) Đường đôi.

c) Tinh bột.

d) Cacbohiđrat.

e) Đa đường.

Câu trả lời:

Đáp án: d.

Bài 2. Nêu cấu tạo và tác dụng của cacbohiđrat.

Cấu trúc của cacbohydrat:

+ Cacbohiđrat chỉ chứa 3 loại nguyên tố: cacbon, hiđro, oxi và được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân tử. Các đơn phân chính tạo nên carbohydrate là đường đơn 6 carbon bao gồm glucose, fructose và galactose.

Đường đôi bao gồm hai phân tử đường đơn liên kết với nhau.

Ví dụ: Glucose và fructose liên kết với nhau tạo thành đường sucrose (đường mía).

Phân tử galactose liên kết với phân tử glucose để tạo thành đường đôi lactose (đường sữa).

Polysaccharid được cấu tạo bởi nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau. Tùy theo phương thức liên kết của các monome nhưng tạo ra các đường đa như glycogen, tinh bột, xenlulozơ hay kitin với những tính chất lý hóa rất không giống nhau.

– Chứa năng lượng các loại cacbohydrat: là nguồn dự trữ năng lượng, làm vật liệu cấu trúc cho tế bào.

Bài 3. Kể tên và nêu tác dụng của lipit.

Lipit gồm nhiều loại với cấu tạo và tác dụng không giống nhau nhưng đều có đặc điểm chung là kỵ nước.

* Mập mạp:

Mỗi phân tử chất bự được tạo thành từ một phân tử glycerol liên kết với ba axit bự. Mỗi axit bự được cấu tạo từ 16 tới 18 nguyên tử cacbon. Mỡ động vật thường chứa nhiều axit bự bão hòa. Mỡ thực vật và một số loại cá thường tồn tại ở dạng lỏng (dầu) vì chứa nhiều axit bự ko no.

Công dụng chính của chất bự là dự trữ năng lượng cho tế bào và thân thể.

* Phospholipid:

– Gồm 1 phân tử glixerol liên kết với 2 phân tử axit bự và 1 nhóm phôtphat.

Công dụng chính của phospholipid là tham gia cấu tạo màng tế bào.

* Steroid bao gồm:

– Colesteron có vai trò trong cấu trúc của màng sinh chất của tế bào người và động vật.

Một số hormone sinh dục như testosterone và estrogen.

* Sắc tố và vitamin: một số sắc tố như carotenoit và một số vitamin A, D, E, K.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

Hình Ảnh về: Lipit là chất có đặc tính?

Video về: Lipit là chất có đặc tính?

Wiki về Lipit là chất có đặc tính?

Lipit là chất có đặc tính? -

Câu trả lời đúng và giảng giải các câu hỏi trắc nghiệm “Lipit là chất có tính chất gì?” cùng với những kiến ​​thức lý thuyết có liên quan là tài liệu hữu ích môn Hóa học dành cho các bạn học trò và quý thầy cô tham khảo.

Đố: Lipit là chất có tính chất?

A. Có ái lực rất mạnh với nước

B. Ko tan trong nước

C. Tan nhiều trong nước

D. Rất ít tan trong nước

Câu trả lời:


Câu trả lời đúng: B. Ko tan trong nước

Lipit là chất ko tan trong nước

Cùng trường giainhat.vn bổ sung thêm kiến ​​thức qua bài viết chuyên sâu về Carbohydrate và Lipit

Tri thức sâu rộng về Carbohydrate và Lipid

I. Carbohydrate (đường)

1. Cấu trúc hóa học

- Được cấu tạo từ 3 nguyên tố: cacbon, hiđro và oxi

- Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

- Tùy theo số lượng đơn phân nhưng người ta chia cacbohydrat thành đường đơn, đường đôi và đường đa.

2. Công dụng

- Là nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào và thân thể

- Là vật liệu cấu trúc cho tế bào

II. Lipid

1. Dầu mỡ

Mỗi phân tử chất bự được tạo thành bởi một phân tử glixerol (một rượu, 3 nguyên tử) liên kết với 3 axit bự. Mỗi axit bự thường được cấu tạo từ 6 tới 18 nguyên tử cacbon. Chất bự trong động vật thường chứa nhiều axit bự no nên nếu chúng ta ăn thức ăn có quá nhiều axit bự no sẽ có nguy cơ bị xơ vữa động mạch. Chất bự trong thực vật và ở một số loài cá thường tồn tại ở dạng lỏng (gọi là dầu) vì chứa nhiều axit bự ko no. Công dụng chính của chất bự là dự trữ năng lượng cho tế bào và thân thể. Một gam chất bự có thể hỗ trợ năng lượng gấp đôi so với một gam tinh bột.

2. Phospholipid

- Gồm 1 phân tử glixerol và 2 axit bự

Công dụng: Tạo màng tế bào

3. Steroid

Một số lipid, là steroid về mặt hóa học, cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong tế bào và sinh vật. Ví dụ, cholesterol có vai trò cấu tạo nên màng sinh chất của tế bào người và động vật. Một số hormone sinh dục như testosterone và estrogen cũng là lipid.

4. Sắc tố và vitamin

Một số chất màu và một số vitamin cũng có thực chất là lipid.

III. Tập thể dục

Bài 1. Số hạng nào dưới đây bao gồm tất cả các số hạng khác?

a) Đường đơn.

b) Đường đôi.

c) Tinh bột.

d) Cacbohiđrat.

e) Đa đường.

Câu trả lời:

Đáp án: d.

Bài 2. Nêu cấu tạo và tác dụng của cacbohiđrat.

Cấu trúc của cacbohydrat:

+ Cacbohiđrat chỉ chứa 3 loại nguyên tố: cacbon, hiđro, oxi và được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân tử. Các đơn phân chính tạo nên carbohydrate là đường đơn 6 carbon bao gồm glucose, fructose và galactose.

Đường đôi bao gồm hai phân tử đường đơn liên kết với nhau.

Ví dụ: Glucose và fructose liên kết với nhau tạo thành đường sucrose (đường mía).

Phân tử galactose liên kết với phân tử glucose để tạo thành đường đôi lactose (đường sữa).

Polysaccharid được cấu tạo bởi nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau. Tùy theo phương thức liên kết của các monome nhưng tạo ra các đường đa như glycogen, tinh bột, xenlulozơ hay kitin với những tính chất lý hóa rất không giống nhau.

- Chứa năng lượng các loại cacbohydrat: là nguồn dự trữ năng lượng, làm vật liệu cấu trúc cho tế bào.

Bài 3. Kể tên và nêu tác dụng của lipit.

Lipit gồm nhiều loại với cấu tạo và tác dụng không giống nhau nhưng đều có đặc điểm chung là kỵ nước.

* Mập mạp:

Mỗi phân tử chất bự được tạo thành từ một phân tử glycerol liên kết với ba axit bự. Mỗi axit bự được cấu tạo từ 16 tới 18 nguyên tử cacbon. Mỡ động vật thường chứa nhiều axit bự bão hòa. Mỡ thực vật và một số loại cá thường tồn tại ở dạng lỏng (dầu) vì chứa nhiều axit bự ko no.

Công dụng chính của chất bự là dự trữ năng lượng cho tế bào và thân thể.

* Phospholipid:

- Gồm 1 phân tử glixerol liên kết với 2 phân tử axit bự và 1 nhóm phôtphat.

Công dụng chính của phospholipid là tham gia cấu tạo màng tế bào.

* Steroid bao gồm:

- Colesteron có vai trò trong cấu trúc của màng sinh chất của tế bào người và động vật.

Một số hormone sinh dục như testosterone và estrogen.

* Sắc tố và vitamin: một số sắc tố như carotenoit và một số vitamin A, D, E, K.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận