Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập (hay nhất)

Tham khảo Kết luận của Tuyên ngôn Độc lậptừ đó nắm được các ý chính và cách triển khai các luận điểm để hoàn thành bài viết một cách trọn vẹn nhất.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 1

Lời bài hát ko hề khô khan nhưng đậm chất trữ tình. Từng chữ, từng câu đều chứa đựng trong đó sức nặng ý thức của cả một dân tộc người hùng đã hy sinh quên mình để giữ lấy độc lập, tự do. Cụm từ “độc lập, tự do” được lặp đi lặp lại ba lần như khắc sâu vào lòng hàng triệu người dân Việt Nam, như tiếng kèn xung trận vang lên hùng tráng và hào hùng. Lời tuyên ngôn mở nước còn là lời thề son sắt vừa thiêng liêng, vừa là lời động viên quân dân ta, vừa là lời cảnh tỉnh quân thù. Tác phẩm kết thúc nhưng cũng là mở đầu cho một thời kỳ đấu tranh giữ vững độc lập tự do của dân tộc.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 2

Bằng nghệ thuật lập luận lôgic, hệ thống luận điểm rõ ràng, mạch lạc, lập luận sắc bén, chặt chẽ trong cách lập luận và diễn tả, “Tuyên ngôn độc lập” cũng đã nhấn mạnh ý thức độc lập, tự do. như quyết tâm bảo vệ hòa bình, dân chủ của nhân dân ta. Đồng thời, tư liệu lịch sử vô giá này còn làm nổi trội nhãn quang chính trị sắc bén và phong cách, tư duy chính trị mạch lạc của tác giả. Đây là những yếu tố khẳng định thành công về trị giá nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, đồng thời trình bày rõ những nét cơ bản trong phong cách nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lập luận, luận cứ và tiếng nói. từ.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 3

Tương tự, “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là “Luận cương chính trị mẫu mực” kết tinh những trị giá lịch sử cũng như trị giá văn học có ý nghĩa thâm thúy và lạ mắt. Trước hết, đây là lời tuyên bố trước quân thù xâm lược nói riêng và nhân dân toàn cầu nói chung về độc lập, dân chủ, tự do của dân tộc Việt Nam sau lúc đánh đổ phong kiến ​​áp bức, bóc lột. bọn đế quốc, thực dân, phát xít; là lời khẳng định đầy tự hào về một dân tộc đã vượt qua bao đêm “nô lệ” để “sánh vai với các cường quốc năm châu” ngang hàng, đồng đẳng. Đồng thời, tác phẩm cũng trình bày rõ sự phát huy ý thức yêu nước, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do – sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử của tổ quốc ta.

>> Mở bài Tuyên ngôn độc lập

Kết bài Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 4


Bản “Tuyên ngôn độc lập” xứng đáng là một “thiên người hùng ca”. Đã tiếp nối truyền thống vẻ vang của “Nam quốc sơn hà” và “Bình Ngô đại cáo”. Đó là lời cao cả, thiêng liêng của Tổ quốc, trình bày thâm thúy tư tưởng lớn: “Ko có gì quý hơn độc lập, tự do”. Đọc đoạn cuối bản “Tuyên ngôn độc lập”, chúng ta càng thêm tự hào thâm thúy về nền độc lập, tự do nhưng dân tộc ta đã giành được bằng xương máu của bao thế hệ, của biết bao người hùng, liệt sĩ đã ngã xuống cho chúng ta được tự do. như chúng ta ngày nay.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 5

Tương tự, qua phần phân tích, chúng ta có thể thấy rằng “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện có trị giá lịch sử vô giá, thông qua việc tuyên bố hoàn thành giai cấp thống trị, lật đổ ách áp bức, bóc lột của cơ chế thực dân, phong kiến ​​đối với nhân dân ta và khẳng định độc lập, dân chủ và tự do ý thức của dân tộc cũng như ý chí, quyết tâm bảo vệ thành tích cách mệnh sau các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian truân chống giặc ngoại xâm. Đồng thời, tác phẩm còn là một “chính luận mẫu mực” qua những lập luận chặt chẽ, lôgic, lập luận rõ ràng, chặt chẽ, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực, thuyết phục. hùng hồn, hùng hồn.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập – Bài văn mẫu 6

Qua phần phân tích, chúng ta có thể khẳng định “Tuyên ngôn độc lập” là tác phẩm khẳng định thành tích đấu tranh cách mệnh, lý tưởng giải phóng và bảo vệ Tổ quốc cũng như ý thức yêu nước của nhân dân ta. . Lời tuyên bố sắt đá “Toàn dân Việt Nam quyết tâm đem hết ý thức và sức lực, tính mệnh và tài sản để giữ vững quyền tự do, độc lập đó” trước đồng bào cả nước cũng như toàn cầu về quyền độc lập. Nền dân chủ, dân chủ nhưng quân và dân ta vừa giành được sau Cách mệnh Tháng Tám năm 1945 và quyết tâm bảo vệ bầu trời hòa bình, tự do là sự kế thừa, tiếp nối và tăng trưởng toàn diện trên phương diện cả. Tư tưởng then chốt thâm thúy về chủ quyền, độc lập dân tộc xuất hiện trong hai tác phẩm “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt và “Đại Cáo Bình Ngô” của Nguyễn Trãi.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 7


“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có lở, nhưng chân lý đó ko bao giờ thay đổi được” (Hồ Chí Minh). Quả thực, bản tuyên ngôn thay cho tiếng nói của lòng dân, vì dân, do dân, thật xứng đáng. Tố cáo tội ác ươn hèn của thực dân Pháp, một lần nữa nhân dân Việt Nam khẳng định ý chí, quyết tâm bảo vệ nền độc lập non trẻ của Tổ quốc.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 8

Với văn pháp chiết xuất vô cùng sắc sảo, lập luận chặt chẽ cùng với hệ thống luận điểm chặt chẽ liên kết với tiếng nói trong sáng, giản dị nhưng hùng hồn, bản tuyên ngôn trở thành một bài chính luận xuất sắc. một tuyên ngôn trịnh trọng về đạo đức và luật học của nhân loại. Lướt qua bao sóng gió của năm tháng, “Tuyên ngôn Độc lập” mãi mãi giương cao ngọn cờ chính nghĩa của dân tộc – ngọn cờ tự do, đồng đẳng, thủy chung.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 9

Tương tự, “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử có ý nghĩa, tầm vóc và sứ mệnh được tuyên bố, ghi lại kỷ nguyên độc lập, dân chủ, tự do mở ra cho tổ quốc. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau thắng lợi vẻ vang của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Ra đời gắn với sự kiện trọng đại của dân tộc, tác phẩm đã tiếp nối và kế thừa tư tưởng về chủ quyền, lãnh thổ. của những tác phẩm cổ và người hùng của quá khứ như “Nam quốc sơn hà” (Lý Thường Kiệt), “Đại Cáo bình Ngô” (Nguyễn Trãi), đồng thời tăng trưởng, nêu lên và mở rộng những vấn đề liên quan tới độc lập dân tộc của một liên kết thuần thục giữa phẩm chất văn học và chính luận.

>> Tham khảo: Phân tích Tuyên ngôn Độc lập

… /…

Đây là những bài văn mẫu Kết luận của Tuyên ngôn Độc lập làm Trường giainhat.vn sưu tầm và tổng hợp, mong rằng với nội dung tài liệu tham khảo này sẽ giúp các em hoàn thành bài văn của mình một cách tốt nhất!

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Hình Ảnh về: Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Video về: Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Wiki về Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất) -

Tham khảo Kết luận của Tuyên ngôn Độc lậptừ đó nắm được các ý chính và cách triển khai các luận điểm để hoàn thành bài viết một cách trọn vẹn nhất.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập - Bài mẫu 1

Lời bài hát ko hề khô khan nhưng đậm chất trữ tình. Từng chữ, từng câu đều chứa đựng trong đó sức nặng ý thức của cả một dân tộc người hùng đã hy sinh quên mình để giữ lấy độc lập, tự do. Cụm từ “độc lập, tự do” được lặp đi lặp lại ba lần như khắc sâu vào lòng hàng triệu người dân Việt Nam, như tiếng kèn xung trận vang lên hùng tráng và hào hùng. Lời tuyên ngôn mở nước còn là lời thề son sắt vừa thiêng liêng, vừa là lời động viên quân dân ta, vừa là lời cảnh tỉnh quân thù. Tác phẩm kết thúc nhưng cũng là mở đầu cho một thời kỳ đấu tranh giữ vững độc lập tự do của dân tộc.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập - Bài mẫu 2

Bằng nghệ thuật lập luận lôgic, hệ thống luận điểm rõ ràng, mạch lạc, lập luận sắc bén, chặt chẽ trong cách lập luận và diễn tả, “Tuyên ngôn độc lập” cũng đã nhấn mạnh ý thức độc lập, tự do. như quyết tâm bảo vệ hòa bình, dân chủ của nhân dân ta. Đồng thời, tư liệu lịch sử vô giá này còn làm nổi trội nhãn quang chính trị sắc bén và phong cách, tư duy chính trị mạch lạc của tác giả. Đây là những yếu tố khẳng định thành công về trị giá nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, đồng thời trình bày rõ những nét cơ bản trong phong cách nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lập luận, luận cứ và tiếng nói. từ.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập - Bài mẫu 3

Tương tự, “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là “Luận cương chính trị mẫu mực” kết tinh những trị giá lịch sử cũng như trị giá văn học có ý nghĩa thâm thúy và lạ mắt. Trước hết, đây là lời tuyên bố trước quân thù xâm lược nói riêng và nhân dân toàn cầu nói chung về độc lập, dân chủ, tự do của dân tộc Việt Nam sau lúc đánh đổ phong kiến ​​áp bức, bóc lột. bọn đế quốc, thực dân, phát xít; là lời khẳng định đầy tự hào về một dân tộc đã vượt qua bao đêm “nô lệ” để “sánh vai với các cường quốc năm châu” ngang hàng, đồng đẳng. Đồng thời, tác phẩm cũng trình bày rõ sự phát huy ý thức yêu nước, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do - sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử của tổ quốc ta.

>> Mở bài Tuyên ngôn độc lập

Kết bài Tuyên ngôn độc lập - Bài mẫu 4


Bản “Tuyên ngôn độc lập” xứng đáng là một “thiên người hùng ca”. Đã tiếp nối truyền thống vẻ vang của “Nam quốc sơn hà” và “Bình Ngô đại cáo”. Đó là lời cao cả, thiêng liêng của Tổ quốc, trình bày thâm thúy tư tưởng lớn: “Ko có gì quý hơn độc lập, tự do”. Đọc đoạn cuối bản “Tuyên ngôn độc lập”, chúng ta càng thêm tự hào thâm thúy về nền độc lập, tự do nhưng dân tộc ta đã giành được bằng xương máu của bao thế hệ, của biết bao người hùng, liệt sĩ đã ngã xuống cho chúng ta được tự do. như chúng ta ngày nay.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập - Bài mẫu 5

Tương tự, qua phần phân tích, chúng ta có thể thấy rằng “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện có trị giá lịch sử vô giá, thông qua việc tuyên bố hoàn thành giai cấp thống trị, lật đổ ách áp bức, bóc lột của cơ chế thực dân, phong kiến ​​đối với nhân dân ta và khẳng định độc lập, dân chủ và tự do ý thức của dân tộc cũng như ý chí, quyết tâm bảo vệ thành tích cách mệnh sau các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian truân chống giặc ngoại xâm. Đồng thời, tác phẩm còn là một “chính luận mẫu mực” qua những lập luận chặt chẽ, lôgic, lập luận rõ ràng, chặt chẽ, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực, thuyết phục. hùng hồn, hùng hồn.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập - Bài văn mẫu 6

Qua phần phân tích, chúng ta có thể khẳng định “Tuyên ngôn độc lập” là tác phẩm khẳng định thành tích đấu tranh cách mệnh, lý tưởng giải phóng và bảo vệ Tổ quốc cũng như ý thức yêu nước của nhân dân ta. . Lời tuyên bố sắt đá “Toàn dân Việt Nam quyết tâm đem hết ý thức và sức lực, tính mệnh và tài sản để giữ vững quyền tự do, độc lập đó” trước đồng bào cả nước cũng như toàn cầu về quyền độc lập. Nền dân chủ, dân chủ nhưng quân và dân ta vừa giành được sau Cách mệnh Tháng Tám năm 1945 và quyết tâm bảo vệ bầu trời hòa bình, tự do là sự kế thừa, tiếp nối và tăng trưởng toàn diện trên phương diện cả. Tư tưởng then chốt thâm thúy về chủ quyền, độc lập dân tộc xuất hiện trong hai tác phẩm “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt và “Đại Cáo Bình Ngô” của Nguyễn Trãi.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập - Bài mẫu 7


“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có lở, nhưng chân lý đó ko bao giờ thay đổi được” (Hồ Chí Minh). Quả thực, bản tuyên ngôn thay cho tiếng nói của lòng dân, vì dân, do dân, thật xứng đáng. Tố cáo tội ác ươn hèn của thực dân Pháp, một lần nữa nhân dân Việt Nam khẳng định ý chí, quyết tâm bảo vệ nền độc lập non trẻ của Tổ quốc.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập - Bài mẫu 8

Với văn pháp chiết xuất vô cùng sắc sảo, lập luận chặt chẽ cùng với hệ thống luận điểm chặt chẽ liên kết với tiếng nói trong sáng, giản dị nhưng hùng hồn, bản tuyên ngôn trở thành một bài chính luận xuất sắc. một tuyên ngôn trịnh trọng về đạo đức và luật học của nhân loại. Lướt qua bao sóng gió của năm tháng, “Tuyên ngôn Độc lập” mãi mãi giương cao ngọn cờ chính nghĩa của dân tộc - ngọn cờ tự do, đồng đẳng, thủy chung.

Kết bài Tuyên ngôn độc lập - Bài mẫu 9

Tương tự, “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử có ý nghĩa, tầm vóc và sứ mệnh được tuyên bố, ghi lại kỷ nguyên độc lập, dân chủ, tự do mở ra cho tổ quốc. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau thắng lợi vẻ vang của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Ra đời gắn với sự kiện trọng đại của dân tộc, tác phẩm đã tiếp nối và kế thừa tư tưởng về chủ quyền, lãnh thổ. của những tác phẩm cổ và người hùng của quá khứ như “Nam quốc sơn hà” (Lý Thường Kiệt), “Đại Cáo bình Ngô” (Nguyễn Trãi), đồng thời tăng trưởng, nêu lên và mở rộng những vấn đề liên quan tới độc lập dân tộc của một liên kết thuần thục giữa phẩm chất văn học và chính luận.

>> Tham khảo: Phân tích Tuyên ngôn Độc lập

… /…

Đây là những bài văn mẫu Kết luận của Tuyên ngôn Độc lập làm Trường giainhat.vn sưu tầm và tổng hợp, mong rằng với nội dung tài liệu tham khảo này sẽ giúp các em hoàn thành bài văn của mình một cách tốt nhất!

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận