Hãy nêu cách biểu diễn lực?

Câu trả lời đúng và câu trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào để trình diễn lực?Cùng với kiến ​​thức Vật lý sâu rộng là tài liệu học tập vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học trò.

Trả lời câu hỏi: Nêu cách trình diễn lực?

Các yếu tố của lực bao gồm: Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn.

– Cách trình bày lực:

+ Gốc là điểm có hợp lực tác dụng lên vật (gọi là điểm tác dụng lực).

+ Phương và chiều là phương và chiều của lực.

+ Độ dài biểu thị độ lớn (độ lớn) của lực theo một tỉ lệ nhất mực.


– Ví dụ trình diễn lực kéo 500 N tác dụng lên vật theo phương ngang, chiều từ trái sang phải. Tỉ lệ xích 1 cm = 100 N

Và tiếp theo các em hãy cùng trường giainhat.vn đi tìm hiểu thêm về bài Lục các em nhé!

Tham khảo kiến ​​thức về Lực

1. Lực là gì?

– Lực là đại lượng vectơ (vì lực có cả độ lớn, phương và chiều) đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác sinh ra gia tốc của vật hoặc độ biến dạng của vật.

– Ví dụ: Lúc chúng ta kéo dây cung:

+ Tay có lực kéo tác dụng vào dây cung làm dây căng hết mức, dây cung bị biến dạng.

+ Sợi dây có lực căng (lực đàn hồi) thì lực này xuất hiện, tác dụng lên dây cung làm cho mũi tên bay.

– Hiện tượng lúc một vật tác dụng đồng thời nhiều lực nhưng ko gây ra gia tốc thì các lực đó gọi là lực thăng bằng. Trong đó, giá của lực là đường truyền vectơ lực.

– Hiện tượng một vật chịu tác dụng của hai lực như nhau có cùng độ lớn nhưng ngược chiều thì hai lực tác dụng vào nó gọi là lực thăng bằng.

– Ví dụ: Một quả bóng tennis được treo vào một sợi dây. Lúc này có hai lực tác dụng lên quả bóng: lực căng của sợi dây và lực hút của Trái đất.

– Lực F có:

+ Điểm đặt: nằm tại vật chịu tác dụng của lực

+ Phương, chiều: trùng với vectơ lực

+ Độ lớn lực: tỉ lệ với độ dài của vectơ lực

– Hai lực thăng bằng là hai lực tác dụng vào một vật có cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

Đơn vị của lực là newton (N).

2. Tổng lực

a, Khái niệm tổng hợp lực

– Lúc một lực thay thế đồng thời cho các lực tác dụng lên một vật thì được gọi là lực tổng hợp. Trong tổng hợp lực, lực dịch chuyển được gọi là lực kết quả, tác dụng giống như lực dịch chuyển

b, Quy tắc tổng hợp lực: Vận dụng quy tắc hình bình hành

– Giả sử hai vectơ lực đồng quy tại một điểm, hợp thành một cặp cạnh của hình bình hành thì lực tổng hợp của chúng được trình diễn bằng một đường chéo xuất phát từ điểm đồng quy:

3. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Một vật đang trong trạng thái đang chuyển động đột ngột triệt tiêu lực phát động, chỉ còn lại các lực thăng bằng thì hiện tượng xảy ra là:

A. Vận tốc của vật sẽ có xu thế chậm dần, sau đó chuyển động thẳng đều.

B. Vận tốc chuyển động của vật bằng 0 (vật ngừng lại, đứng yên)

C. Vận tốc chuyển động của vật bằng vận tốc góc thì vật sẽ chuyển động thẳng đều.

D. Vật tiếp tục chuyển động thẳng chậm dần đều

Câu trả lời xác thực:

Câu 2: 8N và 11N tuần tự là độ lớn của hai lực đồng quy. Lực kết quả là

A. 20N B. 16N

C. 2,5N D. 1N

Câu trả lời đúng: GET

Câu hỏi 3: 100N là độ lớn của hai lực đồng quy. Giả sử độ lớn hợp thành của hai lực cũng bằng 100N thì góc giữa hai lực bằng:

A. 12001200 B. 900900

C. 18001800 D. 00

Câu trả lời đúng: A

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Hãy nêu cách trình diễn lực?

Video về: Hãy nêu cách trình diễn lực?

Wiki về Hãy nêu cách trình diễn lực?

Hãy nêu cách trình diễn lực? -

Câu trả lời đúng và câu trả lời cho câu hỏi "Làm thế nào để trình diễn lực?Cùng với kiến ​​thức Vật lý sâu rộng là tài liệu học tập vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học trò.

Trả lời câu hỏi: Nêu cách trình diễn lực?

Các yếu tố của lực bao gồm: Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn.

- Cách trình bày lực:

+ Gốc là điểm có hợp lực tác dụng lên vật (gọi là điểm tác dụng lực).

+ Phương và chiều là phương và chiều của lực.

+ Độ dài biểu thị độ lớn (độ lớn) của lực theo một tỉ lệ nhất mực.


- Ví dụ trình diễn lực kéo 500 N tác dụng lên vật theo phương ngang, chiều từ trái sang phải. Tỉ lệ xích 1 cm = 100 N

Và tiếp theo các em hãy cùng trường giainhat.vn đi tìm hiểu thêm về bài Lục các em nhé!

Tham khảo kiến ​​thức về Lực

1. Lực là gì?

- Lực là đại lượng vectơ (vì lực có cả độ lớn, phương và chiều) đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác sinh ra gia tốc của vật hoặc độ biến dạng của vật.

- Ví dụ: Lúc chúng ta kéo dây cung:

+ Tay có lực kéo tác dụng vào dây cung làm dây căng hết mức, dây cung bị biến dạng.

+ Sợi dây có lực căng (lực đàn hồi) thì lực này xuất hiện, tác dụng lên dây cung làm cho mũi tên bay.

- Hiện tượng lúc một vật tác dụng đồng thời nhiều lực nhưng ko gây ra gia tốc thì các lực đó gọi là lực thăng bằng. Trong đó, giá của lực là đường truyền vectơ lực.

- Hiện tượng một vật chịu tác dụng của hai lực như nhau có cùng độ lớn nhưng ngược chiều thì hai lực tác dụng vào nó gọi là lực thăng bằng.

- Ví dụ: Một quả bóng tennis được treo vào một sợi dây. Lúc này có hai lực tác dụng lên quả bóng: lực căng của sợi dây và lực hút của Trái đất.

- Lực F có:

+ Điểm đặt: nằm tại vật chịu tác dụng của lực

+ Phương, chiều: trùng với vectơ lực

+ Độ lớn lực: tỉ lệ với độ dài của vectơ lực

- Hai lực thăng bằng là hai lực tác dụng vào một vật có cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

Đơn vị của lực là newton (N).

2. Tổng lực

a, Khái niệm tổng hợp lực

- Lúc một lực thay thế đồng thời cho các lực tác dụng lên một vật thì được gọi là lực tổng hợp. Trong tổng hợp lực, lực dịch chuyển được gọi là lực kết quả, tác dụng giống như lực dịch chuyển

b, Quy tắc tổng hợp lực: Vận dụng quy tắc hình bình hành

- Giả sử hai vectơ lực đồng quy tại một điểm, hợp thành một cặp cạnh của hình bình hành thì lực tổng hợp của chúng được trình diễn bằng một đường chéo xuất phát từ điểm đồng quy:

3. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Một vật đang trong trạng thái đang chuyển động đột ngột triệt tiêu lực phát động, chỉ còn lại các lực thăng bằng thì hiện tượng xảy ra là:

A. Vận tốc của vật sẽ có xu thế chậm dần, sau đó chuyển động thẳng đều.

B. Vận tốc chuyển động của vật bằng 0 (vật ngừng lại, đứng yên)

C. Vận tốc chuyển động của vật bằng vận tốc góc thì vật sẽ chuyển động thẳng đều.

D. Vật tiếp tục chuyển động thẳng chậm dần đều

Câu trả lời xác thực:

Câu 2: 8N và 11N tuần tự là độ lớn của hai lực đồng quy. Lực kết quả là

A. 20N B. 16N

C. 2,5N D. 1N

Câu trả lời đúng: GET

Câu hỏi 3: 100N là độ lớn của hai lực đồng quy. Giả sử độ lớn hợp thành của hai lực cũng bằng 100N thì góc giữa hai lực bằng:

A. 12001200 B. 900900

C. 18001800 D. 00

Câu trả lời đúng: A

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận