Giải Câu 2 trang 98 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc

Câu 2 trang 98 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Cường độ âm và mức cường độ âm có quan hệ với nhau như thế nào?

Câu trả lời:

Mối quan hệ giữa cường độ âm và mức cường độ âm là: Mức cường độ âm là số thập phân log của tỉ số giữa cường độ âm I và cường độ âm chuẩn Io

Đơn vị đo là ben (B).

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Câu 2 trang 98 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Câu 2 trang 98 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Câu 2 trang 98 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Câu 2 trang 98 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc

Câu 2 trang 98 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Cường độ âm và mức cường độ âm có quan hệ với nhau như thế nào?

Câu trả lời:

Mối quan hệ giữa cường độ âm và mức cường độ âm là: Mức cường độ âm là số thập phân log của tỉ số giữa cường độ âm I và cường độ âm chuẩn Io

Đơn vị đo là ben (B).

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận