Giải Câu 2 trang 132 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 24: Sóng điện từ

Câu 2 trang 132 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Sóng điện từ khác sóng cơ bản như thế nào?

Câu trả lời:

Chúng ta thấy rằng sóng điện từ khác với sóng cơ bản ở hai điểm chính:

Sóng cơ luôn phải truyền trong môi trường vật chất, ko truyền được trong chân ko, sóng điện từ có thể truyền được cả trong môi trường vật chất và trong chân ko.

Sóng cơ có thể là sóng ngang và sóng dọc, và sóng điện từ chỉ có thể là sóng ngang.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 24. Sóng điện từ


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Câu 2 trang 132 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Câu 2 trang 132 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Câu 2 trang 132 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Câu 2 trang 132 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 24: Sóng điện từ

Câu 2 trang 132 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Sóng điện từ khác sóng cơ bản như thế nào?

Câu trả lời:

Chúng ta thấy rằng sóng điện từ khác với sóng cơ bản ở hai điểm chính:

Sóng cơ luôn phải truyền trong môi trường vật chất, ko truyền được trong chân ko, sóng điện từ có thể truyền được cả trong môi trường vật chất và trong chân ko.

Sóng cơ có thể là sóng ngang và sóng dọc, và sóng điện từ chỉ có thể là sóng ngang.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 24. Sóng điện từ


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận