Giải Câu 2 trang 129 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 23: Điện từ trường

Câu 2 trang 129 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Có ý kiến ​​cho rằng ko gian xung quanh một điện tích chỉ có thể có điện trường, nhưng cùng một điện tích cũng có thể có điện trường. Ý kiến ​​này đúng hay sai? Vì sao?

Câu trả lời:

Ý tưởng là ko gian xung quanh một điện tích có thể chỉ có điện trường, nhưng cùng một điện tích cũng có thể có điện từ trường. Ý kiến ​​này có thể nói là đúng vì tùy theo hệ quy chiếu nhưng người ta đang xét nhưng trong hệ quy chiếu đó điện tích có thể đứng yên hoặc chuyển động. Nếu chúng ta đứng yên, chúng ta chỉ thu được một điện trường, nếu chúng ta chuyển động, chúng ta thu được một điện từ trường.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 23. Điện từ trường

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Câu 2 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Câu 2 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Câu 2 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Câu 2 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 23: Điện từ trường

Câu 2 trang 129 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Có ý kiến ​​cho rằng ko gian xung quanh một điện tích chỉ có thể có điện trường, nhưng cùng một điện tích cũng có thể có điện trường. Ý kiến ​​này đúng hay sai? Vì sao?

Câu trả lời:

Ý tưởng là ko gian xung quanh một điện tích có thể chỉ có điện trường, nhưng cùng một điện tích cũng có thể có điện từ trường. Ý kiến ​​này có thể nói là đúng vì tùy theo hệ quy chiếu nhưng người ta đang xét nhưng trong hệ quy chiếu đó điện tích có thể đứng yên hoặc chuyển động. Nếu chúng ta đứng yên, chúng ta chỉ thu được một điện trường, nếu chúng ta chuyển động, chúng ta thu được một điện từ trường.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 23. Điện từ trường

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận