Giải Câu 2 trang 123 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 21: Dao động điện từ

Câu 2 trang 123 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Để duy trì dao động của mạch LC, Mai mắc thêm một pin rồi mắc tiếp nối để bổ sung liên tục cho mạch. Dung dịch này có duy trì dao động ko? Vì sao?

Câu trả lời:

Vì điện năng do acquy hỗ trợ cho mạch là liên tục nên sẽ ko điều hòa với mạch dao động nên ko thể hỗ trợ đúng một lượng năng lượng mất đi sau mỗi chu kì dao động. Kéo theo đó là dao động ko thể được duy trì.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Câu 2 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Câu 2 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Câu 2 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Câu 2 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 21: Dao động điện từ

Câu 2 trang 123 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Để duy trì dao động của mạch LC, Mai mắc thêm một pin rồi mắc tiếp nối để bổ sung liên tục cho mạch. Dung dịch này có duy trì dao động ko? Vì sao?

Câu trả lời:

Vì điện năng do acquy hỗ trợ cho mạch là liên tục nên sẽ ko điều hòa với mạch dao động nên ko thể hỗ trợ đúng một lượng năng lượng mất đi sau mỗi chu kì dao động. Kéo theo đó là dao động ko thể được duy trì.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận