Giải Câu 1 trang 98 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc

Câu 1 trang 98 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Giảng giải vì sao cùng một sợi dây, được gắn vào hai hộp có hình dạng và kích thước không giống nhau, có thể tạo ra hai âm không giống nhau?

Câu trả lời:

Hai dây như nhau nhau, được gắn vào hai hộp đàn guitar có hình dạng và kích thước không giống nhau, có thể tạo ra các âm thanh không giống nhau vì:

Mặc dù các dây giống nhau sẽ có âm thanh cơ bản giống nhau, nhưng các hộp không giống nhau sẽ cho các sóng hài đồ họa không giống nhau, điều này sẽ cộng hưởng với các sóng hài có quy mô không giống nhau nên chúng sẽ tạo ra các âm thanh không giống nhau.

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Câu 1 trang 98 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Câu 1 trang 98 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Câu 1 trang 98 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Câu 1 trang 98 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc

Câu 1 trang 98 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Giảng giải vì sao cùng một sợi dây, được gắn vào hai hộp có hình dạng và kích thước không giống nhau, có thể tạo ra hai âm không giống nhau?

Câu trả lời:

Hai dây như nhau nhau, được gắn vào hai hộp đàn guitar có hình dạng và kích thước không giống nhau, có thể tạo ra các âm thanh không giống nhau vì:

Mặc dù các dây giống nhau sẽ có âm thanh cơ bản giống nhau, nhưng các hộp không giống nhau sẽ cho các sóng hài đồ họa không giống nhau, điều này sẽ cộng hưởng với các sóng hài có quy mô không giống nhau nên chúng sẽ tạo ra các âm thanh không giống nhau.

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận