Giải Câu 1 trang 88 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 16: Giao thoa sóng

Câu 1 trang 88 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Giảng giải hiện tượng tạo nên các vân giao thoa trên mặt nước.

Câu trả lời:

Dùng một nhánh chữ U bằng thép đàn hồi để hai quả cầu nhỏ ở đầu nhánh chạm nhẹ vào mặt nước. Lúc thanh U dao động với tần số xác định thì hai quả cầu ở hai đầu sẽ truyền cho mặt nước hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng pha và biên độ, tạo ra hai sóng tổng hợp trên mặt nước. quốc gia.

Hai sóng tổng hợp giao thoa với nhau thì tại mỗi điểm trên mặt nước có một sóng tổng hợp. Nếu hai sóng thành phần dao động cùng pha thì biên độ của sóng cực đại, lệch pha nhau thì biên độ của sóng cực tiểu. các điểm dao động với biên độ cực đại và biên độ cực tiểu là các vân giao thoa của hypebol.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Câu 1 trang 88 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Câu 1 trang 88 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Câu 1 trang 88 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Câu 1 trang 88 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 16: Giao thoa sóng

Câu 1 trang 88 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Giảng giải hiện tượng tạo nên các vân giao thoa trên mặt nước.

Câu trả lời:

Dùng một nhánh chữ U bằng thép đàn hồi để hai quả cầu nhỏ ở đầu nhánh chạm nhẹ vào mặt nước. Lúc thanh U dao động với tần số xác định thì hai quả cầu ở hai đầu sẽ truyền cho mặt nước hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng pha và biên độ, tạo ra hai sóng tổng hợp trên mặt nước. quốc gia.

Hai sóng tổng hợp giao thoa với nhau thì tại mỗi điểm trên mặt nước có một sóng tổng hợp. Nếu hai sóng thành phần dao động cùng pha thì biên độ của sóng cực đại, lệch pha nhau thì biên độ của sóng cực tiểu. các điểm dao động với biên độ cực đại và biên độ cực tiểu là các vân giao thoa của hypebol.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận