Giải Câu 1 trang 112 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 20: Báo cáo thực hành: Xác định vận tốc âm

Câu 1 trang 112 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Điểm giống và không giống nhau giữa hai phương án thí nghiệm trong SGK? Vui lòng giảng giải?

Câu trả lời:

+ Về nguyên tắc, cả hai thí nghiệm đều giống nhau là xác định chiều dài của cột ko khí có sóng ngừng và hiện tượng cộng hưởng. Lúc đó chiều dài của cột ko khí là một số lẻ lần một phần tử bước sóng.

+ Điểm giống nhau trong phương án thí nghiệm trên là tìm khoảng cách giữa nút (mặt pít tông, mặt nước) tới bụng (mồm uống). Lúc có độ dài thích hợp, mồm ống là bụng thì âm thanh phát ra là tốt nhất.

+ Điểm khác lạ là cách thay đổi chiều dài của cột ko khí, ở phương án 1, chiều dài của cột ko khí được tăng lên bằng cách kéo pit tông ra khỏi đầu hở, ở phương án 2 chiều dài của cột ko khí được giảm bằng cách điều chỉnh độ cao. của bể nước.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 20. Báo cáo thực hành: Xác định vận tốc âm


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Câu 1 trang 112 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Câu 1 trang 112 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Câu 1 trang 112 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Câu 1 trang 112 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 20: Báo cáo thực hành: Xác định vận tốc âm

Câu 1 trang 112 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Điểm giống và không giống nhau giữa hai phương án thí nghiệm trong SGK? Vui lòng giảng giải?

Câu trả lời:

+ Về nguyên tắc, cả hai thí nghiệm đều giống nhau là xác định chiều dài của cột ko khí có sóng ngừng và hiện tượng cộng hưởng. Lúc đó chiều dài của cột ko khí là một số lẻ lần một phần tử bước sóng.

+ Điểm giống nhau trong phương án thí nghiệm trên là tìm khoảng cách giữa nút (mặt pít tông, mặt nước) tới bụng (mồm uống). Lúc có độ dài thích hợp, mồm ống là bụng thì âm thanh phát ra là tốt nhất.

+ Điểm khác lạ là cách thay đổi chiều dài của cột ko khí, ở phương án 1, chiều dài của cột ko khí được tăng lên bằng cách kéo pit tông ra khỏi đầu hở, ở phương án 2 chiều dài của cột ko khí được giảm bằng cách điều chỉnh độ cao. của bể nước.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 20. Báo cáo thực hành: Xác định vận tốc âm


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận