Giải Bài C4 trang 95 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc

Bài C4 trang 95 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Sóng ngừng trên sợi dây đàn hồi có một đầu cố định và một đầu tự do có dạng như thế nào? Lúc có sóng ngừng thì độ dài của sợi dây là bao nhiêu?

Câu trả lời:

Hình dạng sóng ngừng trên sợi dây đàn hồi có một đầu cố định và một đầu tự do:

Chiều dài của sợi dây lúc có sóng ngừng là:


(k = 0, 1, 2, 3…)

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài C4 trang 95 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài C4 trang 95 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài C4 trang 95 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài C4 trang 95 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc

Bài C4 trang 95 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Sóng ngừng trên sợi dây đàn hồi có một đầu cố định và một đầu tự do có dạng như thế nào? Lúc có sóng ngừng thì độ dài của sợi dây là bao nhiêu?

Câu trả lời:

Hình dạng sóng ngừng trên sợi dây đàn hồi có một đầu cố định và một đầu tự do:

Chiều dài của sợi dây lúc có sóng ngừng là:


(k = 0, 1, 2, 3…)

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận