Giải Bài C4 trang 121 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 21: Dao động điện từ

Bài C4 trang 121 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trong sơ đồ mạch dao động duy trì, tần số riêng của khung dao động có thể tính theo công thức được ko? Vì sao?

Câu trả lời:

Trong sơ đồ mạch dao động duy trì, ta ko được sử dụng công thức


để tính tần số dao động riêng của khung dao động vì trong mạch LC có cả cuộn sơ cấp của máy biến áp.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài C4 trang 121 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài C4 trang 121 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài C4 trang 121 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài C4 trang 121 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 21: Dao động điện từ

Bài C4 trang 121 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trong sơ đồ mạch dao động duy trì, tần số riêng của khung dao động có thể tính theo công thức được ko? Vì sao?

Câu trả lời:

Trong sơ đồ mạch dao động duy trì, ta ko được sử dụng công thức


để tính tần số dao động riêng của khung dao động vì trong mạch LC có cả cuộn sơ cấp của máy biến áp.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận