Giải Bài C3 trang 87 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài C3 trang 87 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Làm thí nghiệm và quan sát kĩ xem đoạn nào là đoạn thẳng nối các điểm dao động với biên độ cực đại, đoạn nào là đoạn thẳng nối các điểm với biên độ cực tiểu.

Câu trả lời:

Trong quá trình quan sát ta sẽ thấy đường trung trực nối hai điểm giao thoa sóng là đường chứa các điểm dao động với biên độ cực đại (vân chính giữa cực đại). Từ đó ta có thể chỉ ra các vân cực đại tiếp theo cách đều hai bên của vân trung tâm: ở giữa hai vân cực đại là các vân cực tiểu (là đoạn thẳng nối các điểm dao động với biên độ cực tiểu).

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài C3 trang 87 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài C3 trang 87 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài C3 trang 87 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài C3 trang 87 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài C3 trang 87 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Làm thí nghiệm và quan sát kĩ xem đoạn nào là đoạn thẳng nối các điểm dao động với biên độ cực đại, đoạn nào là đoạn thẳng nối các điểm với biên độ cực tiểu.

Câu trả lời:

Trong quá trình quan sát ta sẽ thấy đường trung trực nối hai điểm giao thoa sóng là đường chứa các điểm dao động với biên độ cực đại (vân chính giữa cực đại). Từ đó ta có thể chỉ ra các vân cực đại tiếp theo cách đều hai bên của vân trung tâm: ở giữa hai vân cực đại là các vân cực tiểu (là đoạn thẳng nối các điểm dao động với biên độ cực tiểu).

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận