Giải Bài C3 trang 121 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 21: Dao động điện từ

Bài C3 trang 121 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trong sơ đồ mạch duy trì dao động, nếu cuộn thứ cấp của máy biến áp được nối trực tiếp với cực gốc của tranzito nhưng ko qua tụ CTrước nhất có ổn ko, vì sao?

Câu trả lời:

Trong sơ đồ mạch duy trì dao động, chúng ta ko thể nối trực tiếp cuộn thứ cấp của máy biến áp với cực gốc (cực) của tranzito nhưng ko qua tụ điện vì cách đấu nối tương tự có thể gây ngắn mạch cho máy phát, do đó cần sử dụng thêm 1 tụ điện C.Trước nhất như hình vẽ.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài C3 trang 121 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài C3 trang 121 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài C3 trang 121 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài C3 trang 121 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 21: Dao động điện từ

Bài C3 trang 121 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trong sơ đồ mạch duy trì dao động, nếu cuộn thứ cấp của máy biến áp được nối trực tiếp với cực gốc của tranzito nhưng ko qua tụ CTrước nhất có ổn ko, vì sao?

Câu trả lời:

Trong sơ đồ mạch duy trì dao động, chúng ta ko thể nối trực tiếp cuộn thứ cấp của máy biến áp với cực gốc (cực) của tranzito nhưng ko qua tụ điện vì cách đấu nối tương tự có thể gây ngắn mạch cho máy phát, do đó cần sử dụng thêm 1 tụ điện C.Trước nhất như hình vẽ.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận