Giải Bài C2 trang 90 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc

Bài C2 trang 90 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Vì sao âm thanh ko thể truyền trong chân ko?

Câu trả lời:

Sóng âm là sóng cơ học truyền qua môi trường rắn, lỏng và khí.

Trong chân ko ko có lực liên kết đàn hồi nên sóng âm ko truyền được trong môi trường này.

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài C2 trang 90 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài C2 trang 90 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài C2 trang 90 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài C2 trang 90 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc

Bài C2 trang 90 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Vì sao âm thanh ko thể truyền trong chân ko?

Câu trả lời:

Sóng âm là sóng cơ học truyền qua môi trường rắn, lỏng và khí.

Trong chân ko ko có lực liên kết đàn hồi nên sóng âm ko truyền được trong môi trường này.

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận