Giải Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài C2 trang 85 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Một phần tử tại điểm M trên mặt nước sẽ dao động như thế nào nếu đồng thời:

a) Gợn lồi gặp gợn lồi?

b) Gợn lõm gặp gợn lõm?

c) Gợn lồi gặp gợn lõm?

Câu trả lời:

a) Gợn sóng gặp gợn sóng lồi là điểm nhưng mà hai dao động cùng pha sẽ củng cố nhau nên sẽ có dao động với biên độ cực đại.


b) Gợn lõm gặp gợn lõm cũng là điểm nhưng mà 2 dao động cùng pha sẽ củng cố lẫn nhau nên sẽ có dao động với biên độ cực đại.

c) Gợn sóng lồi gặp gợn sóng lõm là điểm nhưng mà tại đó hai dao động ngược pha sẽ triệt tiêu nhau.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài C2 trang 85 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Một phần tử tại điểm M trên mặt nước sẽ dao động như thế nào nếu đồng thời:

a) Gợn lồi gặp gợn lồi?

b) Gợn lõm gặp gợn lõm?

c) Gợn lồi gặp gợn lõm?

Câu trả lời:

a) Gợn sóng gặp gợn sóng lồi là điểm nhưng mà hai dao động cùng pha sẽ củng cố nhau nên sẽ có dao động với biên độ cực đại.


b) Gợn lõm gặp gợn lõm cũng là điểm nhưng mà 2 dao động cùng pha sẽ củng cố lẫn nhau nên sẽ có dao động với biên độ cực đại.

c) Gợn sóng lồi gặp gợn sóng lõm là điểm nhưng mà tại đó hai dao động ngược pha sẽ triệt tiêu nhau.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận