Giải Bài C2 trang 101 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 18: Hiệu ứng Dop-ple

Bài C2 trang 101 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Lúc nguồn âm vận chuyển ra xa máy thu, lập luận tương tự như trên, chứng minh rằng bước sóng mới tạo nên có độ dài là:

MỘT’Trước tiênMỘT’2 = (v + vS) .T

Câu trả lời:

+ Tại t = 0 nguồn âm phát ra đỉnh sóng MỘT’Trước tiên truyền qua môi trường với vận tốc v, nguồn sóng chuyển động cùng phương nhưng ngược chiều với phương chuyển động của đỉnh sóng nên cứ sau khoảng thời kì T thì nguồn lại xa đỉnh sóng. MỘT’Trước tiên một khoảng (v + vs) T.


+ Lúc đó, nguồn sóng phát ra một đỉnh sóng MỘT’2. Suy ra 2 đỉnh sóng liên tục cách nhau một khoảng là MỘT’Trước tiênMỘT’2 = (v + vs) .T = (v + vs) / f;

MỘT’Trước tiênMỘT’2 còn bước sóng mới tạo nên là:

= A ‘Trước tiênMỘT’2 = (v + vS) .T

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 18. Hiệu ứng Dopple

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài C2 trang 101 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài C2 trang 101 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài C2 trang 101 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài C2 trang 101 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 18: Hiệu ứng Dop-ple

Bài C2 trang 101 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Lúc nguồn âm vận chuyển ra xa máy thu, lập luận tương tự như trên, chứng minh rằng bước sóng mới tạo nên có độ dài là:

MỘT'Trước tiênMỘT'2 = (v + vS) .T

Câu trả lời:

+ Tại t = 0 nguồn âm phát ra đỉnh sóng MỘT'Trước tiên truyền qua môi trường với vận tốc v, nguồn sóng chuyển động cùng phương nhưng ngược chiều với phương chuyển động của đỉnh sóng nên cứ sau khoảng thời kì T thì nguồn lại xa đỉnh sóng. MỘT'Trước tiên một khoảng (v + vs) T.


+ Lúc đó, nguồn sóng phát ra một đỉnh sóng MỘT'2. Suy ra 2 đỉnh sóng liên tục cách nhau một khoảng là MỘT'Trước tiênMỘT'2 = (v + vs) .T = (v + vs) / f;

MỘT'Trước tiênMỘT'2 còn bước sóng mới tạo nên là:

= A 'Trước tiênMỘT'2 = (v + vS) .T

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 18. Hiệu ứng Dopple

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận