Giải Bài C1 trang 90 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc

Bài C1 trang 90 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Những yếu tố nào liên quan tới việc tạo ra cảm giác về âm thanh của chúng ta?

Câu trả lời:

Nguồn âm thanh tạo ra các rung động truyền qua các lực liên kết đàn hồi trong môi trường, các rung động này truyền tới tai làm cho màng tai rung lên, từ đó tạo ra các xung thần kinh thính giác để chúng ta cảm thu được âm thanh. quán ba. Suy ra các yếu tố tham gia vào quá trình tạo ra cảm giác âm thanh của chúng ta bao gồm nguồn âm thanh và tai người.

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài C1 trang 90 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài C1 trang 90 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài C1 trang 90 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài C1 trang 90 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc

Bài C1 trang 90 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Những yếu tố nào liên quan tới việc tạo ra cảm giác về âm thanh của chúng ta?

Câu trả lời:

Nguồn âm thanh tạo ra các rung động truyền qua các lực liên kết đàn hồi trong môi trường, các rung động này truyền tới tai làm cho màng tai rung lên, từ đó tạo ra các xung thần kinh thính giác để chúng ta cảm thu được âm thanh. quán ba. Suy ra các yếu tố tham gia vào quá trình tạo ra cảm giác âm thanh của chúng ta bao gồm nguồn âm thanh và tai người.

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận