Giải Bài C1 trang 84 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài C1 trang 84 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Dựa vào quan sát hiện tượng sóng ngừng trên dây có thể nhận mặt được đặc điểm nào của sóng?

Câu trả lời:

Dựa vào quan sát hiện tượng sóng ngừng trên sợi dây ta thấy trong quá trình truyền sóng nếu gặp vật cản thì sóng sẽ bị phản xạ. Vậy một điểm trên sợi dây sẽ xuất hiện dao động tổng hợp do 2 dao động gây ra là sóng tới và sóng phản xạ.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài C1 trang 84 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài C1 trang 84 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài C1 trang 84 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài C1 trang 84 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài C1 trang 84 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Dựa vào quan sát hiện tượng sóng ngừng trên dây có thể nhận mặt được đặc điểm nào của sóng?

Câu trả lời:

Dựa vào quan sát hiện tượng sóng ngừng trên sợi dây ta thấy trong quá trình truyền sóng nếu gặp vật cản thì sóng sẽ bị phản xạ. Vậy một điểm trên sợi dây sẽ xuất hiện dao động tổng hợp do 2 dao động gây ra là sóng tới và sóng phản xạ.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận