Giải Bài C1 trang 131 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 24: Sóng điện từ

Bài C1 trang 131 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Từ hình 24.2, trình diễn cách vận dụng quy tắc vít me cho vectơ (hoặc quy tắc tam giác vuông).

Câu trả lời:

Tại một điểm bất kỳ trên phương truyền sóng, nếu ta vặn vít sao cho vít chuyển động theo đúng phương truyền sóng thì


thì ta xác định được chiều quay của trục vít là chiều từ E → tới B.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 24. Sóng điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài C1 trang 131 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài C1 trang 131 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài C1 trang 131 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài C1 trang 131 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 24: Sóng điện từ

Bài C1 trang 131 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Từ hình 24.2, trình diễn cách vận dụng quy tắc vít me cho vectơ (hoặc quy tắc tam giác vuông).

Câu trả lời:

Tại một điểm bất kỳ trên phương truyền sóng, nếu ta vặn vít sao cho vít chuyển động theo đúng phương truyền sóng thì


thì ta xác định được chiều quay của trục vít là chiều từ E → tới B.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 24. Sóng điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Giải Bài 3 trang 143 sgk Hóa 12 nâng cao

Viết một bình luận