Giải Bài C1 trang 129 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 23: Điện từ trường

Bài C1 trang 129 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Chiều của đường sức từ bên trong tụ điện và xung quanh dây dẫn trong hình 23.4 là bao nhiêu lúc dòng điện i trong dây dẫn có chiều như hình vẽ?

Câu trả lời:

+ Đường sức từ bên trong tụ điện có phương như sau:


+ Đường sức từ xung quanh dây dẫn có phương như hình vẽ sau:


Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao: Bài 23. Điện từ trường -

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 23. Điện từ trường

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài C1 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài C1 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài C1 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài C1 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 23: Điện từ trường

Bài C1 trang 129 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Chiều của đường sức từ bên trong tụ điện và xung quanh dây dẫn trong hình 23.4 là bao nhiêu lúc dòng điện i trong dây dẫn có chiều như hình vẽ?

Câu trả lời:

+ Đường sức từ bên trong tụ điện có phương như sau:


+ Đường sức từ xung quanh dây dẫn có phương như hình vẽ sau:


Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao: Bài 23. Điện từ trường -

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 23. Điện từ trường

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận