Giải Bài C1 trang 118 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 21: Dao động điện từ

Bài C1 trang 118 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trên hình 21.3, vào thời khắc nào thì từ trường của cuộn dây có trị giá lớn nhất? Trị giá nhỏ nhất?

Câu trả lời:

Từ trường bên trong cuộn dây có biểu thức: B = 4π.10-7.ni;

Suy ra chạm màn hình từ B biến thiên cùng tính chất với i.

Trong Hình 21.3, chúng ta thấy:


– Từ trường xuất hiện trong cuộn cảm đạt trị giá cực đại lúc i có độ lớn lớn nhất tại thời khắc t = T / 4 + kT / 2 (T là chu kì và k là số nguyên 0)

– Từ trường của cuộn dây nhỏ nhất lúc i có độ lớn nhỏ nhất tại thời khắc t = kT / 2.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài C1 trang 118 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài C1 trang 118 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài C1 trang 118 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài C1 trang 118 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 21: Dao động điện từ

Bài C1 trang 118 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trên hình 21.3, vào thời khắc nào thì từ trường của cuộn dây có trị giá lớn nhất? Trị giá nhỏ nhất?

Câu trả lời:

Từ trường bên trong cuộn dây có biểu thức: B = 4π.10-7.ni;

Suy ra chạm màn hình từ B biến thiên cùng tính chất với i.

Trong Hình 21.3, chúng ta thấy:


- Từ trường xuất hiện trong cuộn cảm đạt trị giá cực đại lúc i có độ lớn lớn nhất tại thời khắc t = T / 4 + kT / 2 (T là chu kì và k là số nguyên 0)

- Từ trường của cuộn dây nhỏ nhất lúc i có độ lớn nhỏ nhất tại thời khắc t = kT / 2.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận