Giải Bài 4 trang 89 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài 4 trang 89 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trong một thí nghiệm tạo vân trên sóng nước, người ta dùng hai nguồn dao động cùng pha với tần số 50 Hz và người ta đo được khoảng cách giữa hai vân cực tiểu liên tục nằm trên đường nối tâm dao động là 2 mm. Tìm bước sóng và vận tốc của sóng.

Câu trả lời:

Giao thoa sóng nước tương tự như hiện tượng sóng ngừng, trên đường nối tâm dao động có các vân lồi tương ứng với bụng sóng, còn các vân lõm ứng với nút sóng. Khoảng cách giữa hai vân lồi liên tục (hoặc hai vân lõm liên tục) bằng khoảng cách giữa hai vân lồi và có độ dài bằng nửa bước sóng.

Từ đó tính được bước sóng là: λ = 2,2 = 4mm.

Vận tốc sóng: v = λ.f = 4,50 = 200mm / s = 0,2m / s

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài 4 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài 4 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài 4 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài 4 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài 4 trang 89 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trong một thí nghiệm tạo vân trên sóng nước, người ta dùng hai nguồn dao động cùng pha với tần số 50 Hz và người ta đo được khoảng cách giữa hai vân cực tiểu liên tục nằm trên đường nối tâm dao động là 2 mm. Tìm bước sóng và vận tốc của sóng.

Câu trả lời:

Giao thoa sóng nước tương tự như hiện tượng sóng ngừng, trên đường nối tâm dao động có các vân lồi tương ứng với bụng sóng, còn các vân lõm ứng với nút sóng. Khoảng cách giữa hai vân lồi liên tục (hoặc hai vân lõm liên tục) bằng khoảng cách giữa hai vân lồi và có độ dài bằng nửa bước sóng.

Từ đó tính được bước sóng là: λ = 2,2 = 4mm.

Vận tốc sóng: v = λ.f = 4,50 = 200mm / s = 0,2m / s

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận